Questions
ayuda
option
My Daypo

ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ONHusité

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Husité

Description:
NK dějepis

Author:
AVATAR

Creation Date:
10/04/2022

Category:
History

Number of questions: 17
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Čím byl Jan Hus? kazatel rektor na UK profesor na MU král.
Kde Hus kázal? v Betlémské kapli v Benátské kapli v Boubínské kapli.
Co nepatří do učení Jana Husa? odmítání odpustků svobodný výklad Písma zbavení církve majetku a světské moci přijímání pod obojí způsob prosazování papeže jako nového boha.
Kdy byl upálen Jan Hus? (datum uváděj ve formátu 1. 1. 1990).
Kde byl Jan Hus upálen?.
Kdy nastaly tzv. husitské bouře? po smrti Jana Husa před upálením Jana Husa při kázání Jana Husa.
V roce 1419 proběhla pražská *****.
Co znamená defenestrace? vyhození nepohodlných politiků z okna vyhození prostých poddaných z okna.
Kdo zemřel po pražské defenestraci? Jan Hus Václav IV. Karel IV.
Kdo měl nastoupit jako král po Václavu IV.?.
Co bylo vydáváno mezi lety 1421 a 1424? ***** pražské.
Co bylo výsledkem artikul pražských?.
Co zavedla basilejská kompaktáta?.
Kdo vedl husity?.
Co se vedlo proti husitům?.
Co nepatřilo do taktiky husitů? vraždit ženy i děti stavět vozové hradby bojovat zbraněmi sedláků.
Co bylo jednou z příčin úpadku země v období křížových válek? ničení církevního majetku upálení Jana Husa vznik husitského hnutí.
Report abuse Terms of use