Questions
ayuda
option
My Daypo

ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ONInformační etika

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Informační etika

Description:
Informační etika část 1

Author:
AVATAR

Creation Date:
16/01/2023

Category:
University

Number of questions: 38
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Co je to copywrongs Model anticopyrightu - informace chtějí být sdíleny, např. P2P Typ copyrightu, který je závadný Typ závadného inherentního obsahu Typ závadného koherentního obsahu.
Jaká je přesná definice cenzury? Typ blokace pro uživatele Internetový fenomén konotace negativní konotace.
Co je závadnost inherentního obsahu? obsah je útočný, urážlivý, diskriminující, např. dětská pornografie obsah lživý, dezinformační, missinofrmační obsah nese prvky cenzury obsah se snaží dosáhnout etické suverenity.
Co je to závadnost Instrumentálního obsahu? Obsah používají pouze extremisté a fanatici Obsah může poškodit osobu třetí strany, např. Návod na výrobu bomby Obsah může poškodit kulturu, souvisí s instrumentální hudbou.
Kdo položil jako první otázku – Mohou stroje myslet? J. Hill M. Coraby A. Turing J. Lennon.
Kdo vytvořit název/pojem Artificial inteligence (AI)? Oliver Conorey Jonnathan McCarty Henry La Fontaine John McCarthy.
Co je to Technologická singularita? Bod, kdy AI dosáhne rovnováhy/singularity s inteligenci lidí, vč. citů Superinteligence, umělá obecná inteligence Technologie dorovnají počet pracovních míst s lidmi na zemi - singularita/rovnováha.
Co popsal Isaac Asimov? Zákony robotiky - co robot musí a nemůže dělat Zákony AI - které by se měly v budoucnu dodržet Zákony, které budou muset lidé v budoucnu s AI dodržovat Jak bude vypadat budoucnost s AI.
Co je to antropomorfismus? Vztah inteligentních strojů k neinteligentním strojům Vztah IS k lidem. Vztah lidí k neživým věcem, které city 100% neopětují Vztah lidí k nežívým věcem, které city 100% opětují.
Co je to zoomorfismus? Vztah lidí k živým zvířatům Vztah lidí k mrtvým zvířatům Vztah lidí k uměle vytvořeným robotickým zvířatům Vztah zvířat ke strojům.
Je možné dohledat, ověřit a analyzovat, jak se AI rozhodla na základě hloubkového učení? Ano Ne.
Co znamená GOFAI? Good Old-Fashioned Artificial Intelligence Generally Open-Fragmented Artificial Intelligence Good Only-Featured Artificial Intelligence Georiously Only-Fans Artificial Intelligence.
Jaký je rozdíl mezi retrospektivní odpovědností a prospektivní odpovědností? Retrospektivní se zabývá oprávněností či důsledky dané odpovědnosti, Prospektivní je povinnost, která musí být jednajícímu uložena. Retrospektivní se dívá na odpovědnost do minulosti, zatímco prospektivní řeší spíše prospektivitu do budoucna. .
Co je to intencionalita? Zaměření na konkretní věc bez ohledů na následky. Deontologické zaměření na konkrétní etický rámec s ohledem na následky. Teologické zaměření na etické dilema s ohledem na výsledek vhodný pro společnost. .
Z čeho pochází Etika? z římského Etheas z řeckého Ethos z egyptského Etheon.
Kdo první položil etické rámce? Ježíš Kristus Achiless Platón Sokrates.
Co je to Teleologická etika? Etika zabývající se náboženstvím Etika zabývající se následky Etika myslící pouze na svoje blaho.
Jaké směry obsahuje teleologický etický rámec? deontologický, ulitirastický ulitaristický, absolutistický absolutistický, konsekvencialistický ulitaristický, konsekvencialistický.
Co říká ulitarismus? Blaho všech je přední. Blaho vlastní mysli je přední. Řeší následky. Řeší širší následky. .
Co říká směr konsekvencialismus? Řešíme širší důsledky Nešeříme širší důsledky Řešíme užší důsledky.
Pojem deontologická etika: Rozhoduje se mezi dvěma rozkošemi Rozhoduje se mezi širšími dopady Vyhodnocuje správnost jednání podle úmyslu a neřeší detaily. .
akarma je: Hinduistická etika spadající pod deontologii. Hinduistická etika spadající po konsekvencialismus. Hinduistická etika spadající pod teleologismus. .
Co je to kategorický imperativ a kdo jej stvořil? Kant - jednej tak, aby maxima tvé vůle vždy mohla být zároveň zákonem obecného zákonodárství. Kant - zjisti co nejvíce a vše rozumově zvaž. Aristoteles - zjisti co nejvíce a vše rozumově zvaž. Aristoteles - jednej tak, aby maxima tvé vůle vždy mohla být zároveň zákonem obecného zákonodárství. .
Kontraktarianismus říká: K tomu co je správné můžeme dojít na základě K tomu ce je správné můžeme dojít na základě kategorického imperativu K tomu co je správné můžeme dojít na základě smlouvy či společenské dohody.
Kdo stojí za pojmem univerzalizace a co to znamená? Hamburgras - podmíněna akceptace vedlejších účinků od všech zúčastněných Hambaras - podmíněna akceptace pouze následků od všech zúčastněných Habermas - podmíněna akceptací veškerých následků a vedlejších účinků od všech zúčastněných.
Etika diskurzu znamená: norma by dosáhla souhlasu všech zúčastněných, i kdyby se nemohli diskurzu účastnit norma by dosáhla souhlasu všech zúčastněných, kdyby se mohli diskurzu účastnit.
hédonistická etika znamená: Nutno volit mezi dvěma rozkošemi - která je větší Nutno volit mezi dvěma rozkošemi - která více ubližuje.
Hegesias srovnával rozkoše: srovnával rozkoše → každá přináší i nepříjemné zážitky srovnával rozkoše → každá přináší příjemné zážitky .
Relativistická etika říká: odmítá univerzální etické hodnoty, patří sem i deontologie, koherentní inhibice příjímá univerzální etické hodnoty, patří sem i teorie smlouvy, postmoderní etika příjímá univerzální etické hodnoty, patří sem i deontologie, koherentní inhibice odmítá univerzální etické hodnoty, patří sem i teorie smlouvy, postmoderní etika.
postmoderní etika říká: etika řešící dobro a zlo a jejich následky že je nám předem dáno porozumění dobra a zla že je nám dáno porozumění následků etika řešící porozumění dobra a zla.
Anarchistická etika znamená: Zpochybňovat jakoukoliv existující vládu, řád, systém Absolutní svoboda a žádné vazby na vládu, řád a systém Absolutně levicová etika podporující názory jedince.
Rafael Capurro jako první: založil Francouzské centrum pro inf. etiku, které se později stalo mezinárodním přednášel inf. etiku na University of Pittsburgh založil Journal of Information Ethics založil Mezinárodní centrum pro inf. etiku.
Robert Hauptman založil akademický časopis Journal of Information Ethics v roce: 1922 1992 1929 2009.
Cappuro chápe inf. etiku jako: popisnou teorii subkulturních struktur a jejich vlivu na přístup k informacím a tradicím jiných subkultur popisnou teorii náboženských struktur a jejich vlivu na přístup k ateistickým informacím a tradicím popisnou teorii mocenských struktur a jejich vlivu na přístup k informacím a tradicím popisnou teorii vládních struktur a jejich vlivu na přístup k informacím a tradicím jiných zemí.
inf. etika se dle Capurra zabývá: vývojem morálních hodnot, informačními mýty a dezinformacemi, vývojem morálních hodnot vývojem informací a dezinformací vývojem hodnot informací a dezinformačních vlivů.
Capurro hledá původ inf. etiky ve střech věkových stádiích antika – problém svobody, novověk – problém svobody slova, současnost – problém svobodného přístupu starověk – problém svobody, novověk – problém svobody slova, budoucnost – problém svobodného přístupu starověk – problém svobody projevu, novověk – problém svobody tisku, budoucnost – problém svobodného přístupu antika – problém svobody projevu, novověk – problém svobody tisku, současnost – problém svobodného přístupu.
Data mining znamená: forma těžení a vyhledávání veškerých relevantních zdrojů forma statistické a systémové diskriminace forma vytváření kryptoměn.
Copyleft (ɔ) má následující definici: využívá zákonnou svobodného softwaru k propagaci svobody autorství využívá zákonnou ochranu autorství k propagaci svobody softwaru využívá zákonnou svobody autorství k propagaci ochrany softwaru .
Report abuse Terms of use