option

Integrácia západnej a východnej Európy

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Integrácia západnej a východnej Európy

Description:
Dejepis

Author:
AVATAR
Mgr. Branislav Turčan
(Other tests from this author)


Creation Date:
18/05/2020

Category:
History

Number of questions: 19
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
V marci 1946 USA prijali: Marshallov plán politiku udržiavania Trumanovu doktrínu Monroeovu doktrínu.
Informbyro bola organizácia, ktorá spájala: novinárov krajiny Ázie západné krajiny komunistické strany.
NATO vzniklo v roku: 1949 1948 1946 1950.
Trizónia vznikla v roku: 1946 1947 1948 1949.
Blokádu Berlína nariadil: Truman Stalin Kenedy Chruščov.
Trumanova doktrína riešila hlavne otázku: Grécka a Talianska Talianska a Turecka Grécka a Turecka USA a Grécka.
Konflikt medzi tzv. východným a západným blokom nazývame: vojna blokov veľká vojna studená vojna sovietska vojna.
Na čele tzv. západného bloku stála krajina: USA NDR SRN ZSSR.
Na čele tzv.východného bloku stála krajina: USA ZSSR NDR SRN.
Ktorá z týchto krajín nepatrila do sovietskeho bloku? Poľsko Maďarsko NDR NSR.
Čo vyjadruje pojem bipolarita? Dominanciu dvoch mocenských centier Delenie moci v štáte Paralelné mocenské štruktúry v ZSSR Rozdelenie sveta na tri a viac znepriatelených táborov .
V ktorom roku prebehla menová reforma, ktorá znehodnotila úspory obyvateľstva a viedla ku protestom? 1948 1949 1953 1968.
Ktorá krajina sa nezúčastnila hospodárskeho programu v rámci Marshallovho plánu? ČSR Veľká Británia Francúzsko Grécko.
Na koľko okupačných zón bol rozdelený Berlín? na 2 na 4 na 8 nebol rozdelený.
Ako sa volal severokórejský komunistický vodca pôsobiaci počas a po Kórejskej vojne? Kim Ir Sen Kim Čong Il Mao Ce Tung Pol Pott.
V ktorom roku bol postavený Berlínsky múr? 1947 1949 1951 1961.
S ktorou udalosťou sa spája pojem Operácia v zátoke svíň? Suezská kríza Berlínska kríza Iránska kríza Kubánska kríza.
Podľa ktorého amerického politika sa nazýva Program pre obnovu Európy z jari 1947 ? Podľa prezidenta H.S. Trumana Podľa štátneho tajomníka G. Marshalla Podľa šéfa politického plánovacieho štábu G. Kennana Podľa prezidenta D. Eisenhowera.
Ktorí predstavitelia boli účastníkmi Karibskej krízy J.F.Kennedy - Castro - Stalin Brežnev - F.Batista - R.Kennedy Chruščov - J.F.Kennedy - Castro Truman - Chruščov - Castro.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests