We use cookies to personalize your experience. If you continue browsing you will be accepting its use. More information.
option

Jazyk C III.

INFO STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Jazyk C III.

Description:
test jazyk C

Author:
Milan
(Other tests from this author)

Creation Date:
23/01/2012

Category:
Computers
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
TAKE THE TEST
Last comments
No comments about this test.
Content:
Akú znacku má v jazyku C integer? Integ Num Int.
i+=1 i++ ++i Všetkými týmito zápisami zvýšime hodnotu i o 1? Áno Nie.
fputs(t, fp); Zapíše retazec do súboru Zapíše 1 znak na standardný výstup (monitor) Zapíše 1 znak do súboru.
ch = getc(fp); Precíta 1 znak zo štandardného vstupu (klávesnice) Precíta 1 znak ze súboru Zapíše retazec do súboru.
putc(ch, fp) Zapíše rretazec do súboru Nacíta 1 znak zo súboru Zapíše 1 znak do súboru.
Kolko bajtov má premenná deklarovaná ako short int? 2 4 8.
Priamím nástupcom jazyka C je: C# C++ C-.
Kolko bajtov má premenná deklarovaná ako long int? 2 4 8.
Ktoré z nasledujúcich operátorov sú binárne operátory? *,++,--,! +,-,*,/,<,> *,++,<,>.
Co znamená tento znak? || logický súcet OR logický súcin AND rovnost.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
INFO
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests