option

KINEZIOLOŠKA DIDAKTIKA

INFO STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
KINEZIOLOŠKA DIDAKTIKA

Description:
KOLOKVIJ I - drugi

Author:
99086
(Other tests from this author)

Creation Date:
23/04/2020

Category:
Sport

Number of questions: 18
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
TAKE THE TEST
Last comments
No comments about this test.
Content:
Dopuni sljedeće pitanje "Vještina obučavanja je način rada sa ______".
Poveži tačne pojmove za pojmom vještine obučavanja: Vještine obučavanja.
Oslobađajuća uloga obučavatelja je pomoć nekome da nađe riječi da izrazi šta misli. DA NE.
Procjenjivanje je skup postupaka kojim se određuje kakvoća i količina usvojenih znanja, vještina, navika. DA NE.
Odredi koje grupe formiramo bez posebnih kriterija. Heterogene grupe Homogenizirane grupe Povremene grupe Stalne grupe.
POVEŽI POJAM SA TAČNOM DEFINICIJOM ZNANJE RAZUMIJEVANJE PRIMJENA ANALIZA SINTEZA VREDNOVANJE .
Kako se zove opsežni plan i organizacija rada prema određenim ciljevima i pretpostavkama? .
Dopuni - Grupni rad ima za cilj osnažiti ____________ slušanje. .
Grupni rad se u pojedinim predmetima može koristiti kao dominantna metoda? DA NE.
Procjenjivanje znanja je? poseban oblik «mjerenja». poseban oblik «testiranja». .
ZNANJE je? oslanjanje na zakonitosti nastave i zakonitosti razvoja i formiranja umnih sposobnosti učenika. odgojno - obrazovni proces koji je intencionalan (namjeran). poznavanje, svjesnost ili razumijevanje nekoga ili nečega.
ISPITIVANJE je proces ili sistem koji se koristi za prepoznavanje karakteristika ili problema. DA NE.
RAZUMIJEVANJE je? sposobnost mišljenja i shvaćanja, oblik spoznaje svojstven čovjeku. je jedna od osnovnih metoda saznanja. To je raščlanjivanje složenih misli na jednostavnije. Sustavan proces u kojem učitelj prikuplja podatke, analizira ih i tumači kako bi odredio u kojoj su mjeri učenici savladali obrazovne ciljeve.
Nastavni ciljevi dijele se u tri glavne kategorije:MATERIJALNI, ODGOJNI I?.
Odaberite tačan odgovor Kurikularni krug – školski kurikulum (ciljevi, sadržaji, metode, nositelji, ostvarenje, vrednovanje) Kurikularni krug – školski kurikulum (ciljevi učenja, timovi, principi, situacije, ocjenjivanje).
Povežite EVALUACIJA OCJENJIVANJE.
Prednosti i nedostaci ZOT. Linijom povežite PREDNOSTI NEDOSTACI.
Linijom povežite Mjerenje usmjereno spram učenika Mjerenje usmjereno spram učitelja.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
INFO
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests