option

KINEZIOLOŠKA DIDAKTIKA

INFO STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
KINEZIOLOŠKA DIDAKTIKA

Description:
Kolokvij I

Author:
FASTO
(Other tests from this author)

Creation Date:
16/04/2020

Category:
Sport

Number of questions: 15
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
TAKE THE TEST
Last comments
No comments about this test.
Content:
Odaberite tačan odgovor Kineziološka didaktika je posebna kineziološka disciplina koja proučava suštinske probleme obrazovanja u sportu i tjelesnom odgoju. Kineziološka didaktika je jedna od kinezioloških naučnih disciplina. U uskoj je vezi s drugim kineziološkim disciplinama.
Osnovni zadatak kineziološke didaktike je proučavanje zakonitosti nastavnog procesa? DA NE.
Kineziološka didaktika proučava? određuje ciljeve i zadatke nastave, bez kojih se ne može uspješno organizirati nastavni proces. predstavlja sistem činjenica i generalizacija koje je u procesu obrazovanja netko usvojio i zadržao trajnije u svojoj svijesti. daje analizu procesa nastave i otkriva njene zakonitosti. određuje principe i pravila nastave.
Povežite polje didaktičko-metodičkih i kinezioloških odluka ciljevi sadržaji metode mediji .
Povežite DESKRIPTIVNI ZADACI NORMATIVNI (APLIKATIVNI) ZADACI EKSPLIKATIVNI (EKSPLORATIVNI) ZADACI PROGNOSTIČKI (FUTURISTIČKI, PROSPERITETNI) ZADACI .
Povežite Osnovni pojmovi kineziološke didaktike.
Povežite ZNANJE VJEŠTINE NAVIKE SPOSOBNOSTI.
Povežite EVALUACIJA OCJENJIVANJE.
Prednosti i nedostaci ZOT. Linijom povežite PREDNOSTI NEDOSTACI.
Šta je to vještina obučavanja?.
Povežite način rada sa grupama. Interpretatorska Oslobađajuća Procijenjivačka Razmjenjivačka Usmjeravačka .
ŠTO SU NASTAVNE METODE?.
Odredi tačan odgovor Diskusija oblik je razgovora u kojemu se suprostavljaju mišljenja o određenoj temi. Diskusija se primjenjuje kada je potrebno s više detalja, potpunije, objektivnije predstaviti pojedine pojave, procese, događaje i dr.
Odaberite tačan odgovor Kurikularni krug – školski kurikulum (ciljevi, sadržaji, metode, nositelji, ostvarenje, vrednovanje) Kurikularni krug – školski kurikulum (ciljevi učenja, timovi, principi, situacije, ocjenjivanje).
Povežite Mjerenje usmjereno spram učenika Mjerenje usmjereno spram učitelja.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
INFO
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests