Questions
ayuda
option
My Daypo

ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ONKINEZIOLOŠKA DIDAKTIKA

COMMENTS STATISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
KINEZIOLOŠKA DIDAKTIKA

Description:
Prvi kolokvij 2021

Author:
99086
(Other tests from this author)

Creation Date:
22/04/2021

Category:
Sport

Number of questions: 18
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Dopuni sljedeće pitanje "Vještina obučavanja je način rada sa ______".
Poveži tačne pojmove za pojmom vještine obučavanja: Vještine obučavanja.
Oslobađajuća uloga obučavatelja je pomoć nekome da nađe riječi da izrazi šta misli. DA NE.
Procjenjivanje je skup postupaka kojim se određuje kakvoća i količina usvojenih znanja, vještina, navika. DA NE.
Odredi koje grupe formiramo bez posebnih kriterija. Heterogene grupe Homogenizirane grupe Povremene grupe Stalne grupe.
Procjenjivanje znanja je? poseban oblik «mjerenja». poseban oblik «testiranja». .
ZNANJE je? oslanjanje na zakonitosti nastave i zakonitosti razvoja i formiranja umnih sposobnosti učenika. odgojno - obrazovni proces koji je intencionalan (namjeran). poznavanje, svjesnost ili razumijevanje nekoga ili nečega.
ISPITIVANJE je proces ili sistem koji se koristi za prepoznavanje karakteristika ili problema. DA NE.
Povežite EVALUACIJA OCJENJIVANJE.
Prednosti i nedostaci ZOT. Linijom povežite PREDNOSTI NEDOSTACI.
Odaberite tačan odgovor Kineziološka didaktika je posebna kineziološka disciplina koja proučava suštinske probleme obrazovanja u sportu i tjelesnom odgoju. Kineziološka didaktika je jedna od zdrastvenih naučnih disciplina. U uskoj je vezi s drugim zdrastvenim disciplinama.
Osnovni zadatak kineziološke didaktike je proučavanje zakonitosti nastavnog procesa? DA NE.
Kineziološka didaktika proučava? određuje ciljeve i zadatke nastave, bez kojih se ne može uspješno organizirati nastavni proces. predstavlja sistem činjenica i generalizacija koje je u procesu obrazovanja netko usvojio i zadržao trajnije u svojoj svijesti. daje analizu procesa nastave i otkriva njene zakonitosti. određuje principe i pravila nastave.
Povežite polje didaktičko-metodičkih i kinezioloških odluka ciljevi sadržaji metode mediji.
Povežite DESKRIPTIVNI ZADACI NORMATIVNI (APLIKATIVNI) ZADACI EKSPLIKATIVNI (EKSPLORATIVNI) ZADACI PROGNOSTIČKI (FUTURISTIČKI, PROSPERITETNI) ZADACI.
Povežite Osnovni pojmovi kineziološke didaktike.
Povežite ZNANJE VJEŠTINE NAVIKE SPOSOBNOSTI.
Odredi tačan odgovor Diskusija oblik je razgovora u kojemu se suprostavljaju mišljenja o određenoj temi. Diskusija se primjenjuje kada je potrebno s više detalja, potpunije, objektivnije predstaviti pojedine pojave, procese, događaje i dr.
Report abuse Consent Terms of use