option
Questions
ayuda
daypo
search.php
ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ON LF UK
COMMENTS STATISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
LF UK

Description:
hormonalna sustava

Author:
UK
Other tests from this author

Creation Date: 10/03/2022

Category: Science

Number of questions: 52
Share the Test:
New CommentNuevo Comentario
No comments about this test.
Content:
1250. Medzi žľazy s vnútornou sekréciou u človeka nepatrí: šuškovité mozgové teliesko pečeň podmozgová žľaza prištítne teliesko epiglotis hypofýza pallium thymus.
1236. O hormónoch u človeka je pravdivé tvrdenie: delíme ich na žľazové a tkanivové delíme ich na externé a interné žľazové sa tvoria v žľazách s vnútornou sekréciou žľazové sa tvoria v žľazách s vonkajšou sekréciou pôsobia prostredníctvom receptorov tkanivové sa netvoria v bunkách endokrinných žliaz tkanivové sa tvoria v bunkách endokrinných žliaz pôsobia prostredníctvom nervových vzruchov.
1212. O dreni nadobličky človeka platí: je to vlastne prispôsobené nervové tkanivo produkuje hormón adrenalín produkuje hormón amylázu produkuje hormón noradrenalín produkuje kortikoidy tvorí povrch nadobličky je vo vnútri nadobličky nachádza sa vo vnútri nadobličkovej kosti.
1210. O semenníkoch človeka platí, že: sú to orgány so zmiešanou funkciou produkujú vajíčka vylučujú pohlavné hormóny produkujú mužské zárodočné bunky produkujú testosterón produkujú progesterón ich funkcia nie je cyklická ich činnosť riadia hormóny neurohypofýzy.
1203. Hormóny drene nadobličiek: povzbudzuju činnosť obehovej sústavy menia priesvitnosť ciev a zvyšujú činnosť srdca rozširujú priedušky ochabnutím hladkých svalov v ich stenách pôsobia na premenu látok tlmia činnosť obehovej sústavy menia priesvitnosť ciev a znižujú činnosť srdca rozširujú priedušky sťahom hladkých svalov v ich stenách pôsobia na blastuláciu.
1163. O vaječníkoch človeka platí, že: sú to orgány so zmiešanou funkciou produkujú vajíčka vylučujú pohlavné hormóny procesy, ktoré sa v nich odohrávajú sú cyklické sú to typické exokrinné žľazy produkujú testosterón začínajú pracovať v klimaktériu sú uložené v hrudnej dutine.
1153. O estrogénoch u ženy platí, že: pôsobia na rast a vývin pohlavných orgánov pôsobia na vývin sekundárnych pohlavných znakov ich vplyv je nápadný v puberte pôsobia na rast maternice, vajíčkovodov a vonkajších rodidiel spôsobujú odlišný vývin kostry (širšia panva), typické rozloženie tukového tkaniva a ďalších sekundárnych pohlavných znakov spôsobujú odlišný vývin kostry (širšia panva), typické rozloženie tukového tkaniva a ďalších primárnych pohlavných znakov pôsobia na ústrednú nervovú sústavu, majú vzťah k ženskému sexuálnemu cíteniu a správaniu nepôsobia na rast a vývin pohlavných orgánov.
1136. Prištítne telieska človeka: sú malé oválne útvary väčšinou sú štyri sú uložené na zadnej strane štítnej žľazy vytvárajú parathormón, ktorý riadi hospodárenie organizmu s vápnikom pri jeho nedostatku vzniká kretenizmus väčšinou sú dve sú uložené na prednej strane štítnej žľazy vytvárajú tyroxín, ktorý riadi hospodárenie organizmu s vápnikom.
1137. Rastový hormón u človeka: sa nazýva aj folikulostimulačný hormón je produkovaný v zadnom laloku hypofýzy podporuje súmerný rast kostí a mäkkých orgánov pri jeho nadbytku v detstve vzniká gigantizmus pri jeho nadbytku v detstve vzniká nanizmus pri jeho nedostatku v detstve vzniká nanizmus pri jeho nedostatku v detstve vzniká gigantizmus je produkovaný v adenohypofýze .
1044. Štítna žľaza: je u stavovcov fylogeneticky najstaršou žľazou s vnútorným vylučovaním je u stavovcov fylogeneticky najmladšou žľazou s vnútorným vylučovaním má rozličný tvar u niektorých rýb sa skladá z množstva samostatných vačkov u väčšiny plazov je nepárová u cicavcov sa skladá z dvoch navzájom spojených lalokov je typickou žľazou s vonkajším vylučovaním u väčšiny plazov je párová.
1036. Predný lalok hypofýzy človeka produkuje hormón: rastový oxytocín tyreotropný vazopresín prolaktín luteinizačný melatonín adrenokortikotropný.
1037. Nedostatočná činnosť štítnej žľazy u mladého organizmu sa môže prejaviť: zintenzívnením metabolizmu predčasnou pohlavnou zrelosťou vznikom kretenizmu zaostávaním psychického vývinu zaostávaním fyzického vývinu zvýšením dráždivosti zrýchlením srdcovej činnosti chudnutím.
1031. Dreň nadobličiek človeka produkuje: noradrenalín adrenalín aldosterón kortikoidy tyroxín melanotonín inzulín glukagón.
1030. Ktora zl'aza cloveka produkuje tyroxin: stitna zl'aza pristitne telieska podmozgova zl'aza hypofyza fylogeneticky najstarsia zl'aza s vnutornym vylucovanim fylogeneticky najmladsia zl'aza s vnutornym vylucovanim zadny lalok hypofyzy predny lalok hypofYzy.
1026. Čo vylučujú väzivové bunky dozrievajúceho folikula: estrogény luteinizačný hormón choriongonadotropín progesterón prolaktín oxytocín vazopresín luteinizačný hormón.
1027. Čo je účinným prostriedkom na odvádzanie nadbytočného tepla z povrchu tela: odparovanie dýchanie močenie potenie anabolizmus katabolizmus transpirácia respirácia.
1024. Pri rozvoji mliečnej žľazy pôsobí: aldosterón inzulín progesterón estrogény vazopresín protrombín parathormón rastový hormón.
1025. Antidiuretický hormón u človeka: riadi prietok moča močovým mechúrom znižuje koncentráciu moču riadi hospodárenie organizmu s vodou zvyšuje spätné vstrebávanie vody do krvi v obličke zvyšuje hustotu moču pôsobí proti vylučovaniu vody močom znižuje spätné vstrebávanie vody do krvi sa vylučuje viac, ak je v organizme nedostatok vody.
969. Nedostatok inzulínu spôsobuje: diabetes mellitus žalúdočný vred infarkt cukrovku tuberkulózu poruchu metabolizmu cukrov zvýšenie hladiny glukózy v krvi kretenizmus.
970. Kôra nadobličiek človeka produkuje kortizol adrenalín parathormón aldosterón glukokortikoidy mineralokortikoidy noradrenalín tyroxín.
968. Hospodárenie s minerálnymi látkami riadi: adrenalín aldosterón inzulín noradrenalín mineralokortikoidy testosterón glukokortikoidy tyroxín.
964. Ktorý hormón produkujú semenníky u človeka: progesterón luteinizačný hormón folikulostimulačný hormón testosterón parathormón aldosterón kortizol petaktín.
960. Nadobličky človeka: sa skladajú z púzdra a jadra sú párové žľazy uložené na hornom póle obličiek tvoria hormóny, ktoré vylučujú do obličiek sa skladajú z kôry a drene tvoria hormóny, ktoré vylučujú do krvi sú párové žľazy uložené na dolnom póle obličiek tvorí ich kortex a dreň tvoria hormóny, napr. tyroxín.
900. Premenu vápnika v tele riadi hormón: tyroxín kortizol parathormón aldosterón inzulín prolaktín glukagón progesterón.
889. Sekrécia glukokortikoidov je riadená: z medzimozgu cez zadný lalok hypofýzy z medzimozgu cez predný lalok hypofýzy z hypotalamu cez adenohypofýzu z mozočku cez predný lalok hypofýzy z hypotalamu cez predný lalok hypofýzy z medzimozgu cez adenohypofýzu z medzimozgu cez stredný lalok hypofýzy z hypotalalamu cez zadný lalok hypofýzy.
876. Žlté teliesko produkuje progesterón choriongonadotropín glukagón testosterón vazoprcsín pepsín trypsin tyroxin.
877. Graafove folikuly vylučujú: aldosterón progesterón gonadotropín estrogény glukagón luteinizačný hormón folikulostimulačný hormón oxytocín.
878. Čo produkujú vaječníky: pohlavné hormóny adrenalín testosterón estrogény glukagón luteinizačný hormón prolaktín folikulostimulačný hormón.
879. Ktoré hormóny zvyšujú odolnosť organizmu proti stresu: hormóny drene nadobličiek a glukokortikoidy aldosterón adrenalín mineralokortikoidy noradrenalín kortizol inzulín parathormón.
880. Ktorý hormón riadi u stavovcov a človeka hospodárenie s vodou: oxytocín adrenokortikotropný hormón vazopresín antidiuretický hormón kortizol inzulín prolaktín parathormón.
861. Akú funkciu má testosterón: riadi pohlavnú aktivitu samíc ovplyvňuje rast pohlavných orgánov samcov ovplyvňuje vývin pohlavných znakov má katabolický účinok riadi pohlavnú aktivitu samcov riadi priebeh tehotnosti má podobné účinky v tele ženy ako estrogény v tele muža má podobné účinky v tele muža ako estrogény v tele ženy.
761. Prištítne telieska: sa vo fylogenéze objavujú prvý raz u obojživelníkov sa vo fylogenéze objavujú prvý raz u rýb sa vo fylogenéze objavujú prvý raz u plazov sú umiestnené blízko štítnej žľazy sú súčasťou štítnej žľazy ich produkt riadi hospodárenie s iónmi vápnika v krvnej plazme sú žľazou so zmiešaným vylučovaním sú pre život nevyhnutné.
758. Ktoré hormóny vylučujú žľazové bunky ostrovčekov pankreasu u vyšších tried stavovcov: inzulín tyroxín tyronín glukagón adrenalín noradrenalín hormóny zasahujúce do metabolizmu sacharidov hormóny zasahujúce do metabolizmu nukleových kyselín.
747. Vylučovanie parathormónu je ovplyvńovane: spatnym vstrebavanim vapnika v obličkach hladinou vápnika v mimobunkovej tekutine hladinou vápnika v krvi riadenou činnosťou hypofýzy hladinou vápnika v krvnej plazme aktivitou štítnej žľazy aktivitou prištítnych teliesok aktivitou podžalúdkovej žľazy.
748. Ktorá z uvedených žliaz nie je pravou žľazou s vnútornou sekréciou: neurohypofýza prištítne telieska adenohypofýza štítna žľaza zadný lalok hypofýzy predný lalok hypofýzy stredný lalok hypofýzy kôra nadobličiek.
740. Hormón: vylučuje sa zo žľazy žľazovým vývodom uskutočňuje látkové riadenie rôznych funkcií tvorí sa v špeciálnych tkanivách pôsobí na bunky v cieľových tkanivách, kam sa spravidla dostane krvným prúdom je aj zdrojom energie má len regulačné (riadiace) účinky pôsobí len na bunky svojich cieľových orgánov a tkanív pôsobí na všetky bunky organizmu.
729. Vzruch na synapsii sa prenáša prostredníctvom: glukagónu acetylcholínu noradrenalínu progesterónu inzulínu chromatínu mediátorov glukagónu.
1038. Glukagón: udržuje vhodnú koncentráciu iónov vápnika v krvnej plazme je antagonista inzulínu urýchľuje rozklad glykogénu v pečeni zvyšuje hladinu glukózy v krvi znižuje hladinu glukózy v krvi podporuje tvorbu bielkovín patrí medzi hormóny produkované hypofýzou patrí medzi hormóny produkované pankreasom.
1032. Akými nervami je riadená činnosť drene nadobličiek: vegetatívnymi sympatickými vegetariánskymi motorickými pohybovými autonómnymi senzitívnymi hlavovými.
893. Akú funkciu má progesterón: pripravuje sliznicu maternice na prijatie oplodneného vajíčka je nevyhnutný pre normálny priebeh tehotenstva pôsobí pri rozvoji mliečnej žľazy priamo riadi pohlavnú aktivitu ženy riadi hospodárenie s iónom vápnika udržuje sekrečnú fázu sliznice maternice v začiatočnom období vývinu oplodneného vajíčka bráni rozvoju oplodneného vajíčka v začiatočných obdobiach jeho vývinu ako hormón drene nadobličiek sa podieľa na ochrane organizmu pred účinkami stresu.
860. Inzulín u človeka vylučujú: bunky Langerhansových ostrovčekov podžalúdkovej žľazy Payerove bunky pečene niektoré bunky kôry nadobličiek niektoré bunky štítnej žľazy niektoré bunky slinivky brušnej niektoré bunky pečene niektoré bunky pankreasu niektoré bunky epifýzy.
840. Pre inzulín platí že: zvyšuje využitie glukózy v tkanivách zvyšuje ukladanie glykogénu v pečeni zvyšuje ukladanie glykogénu vo svaloch znižuje hladinu glukózy v krvi znižuje využitie glukózy v tkanivách pôsobí na prenikanie glukózy do buniek bráni prenikaniu glukózy do buniek jeho nedostatok spôsobuje vznik cukrovky.
811. Koľko hormonálnych sústav má hmyz: dve dve navzájom nezávislé jednu dve, ktoré sa navzájom ovpyvnuju dve - prvú v larválnom štádiu a druhú v dospelosti dve - prvú externú, druhú internu dve - prvú tvoria neurosekrečné bunky na povrchu mozgu spojené so srdcovými a pridruženými telieskami, druhú predohrudná žľaza dve - prvú tvoria neurosekrečné bunky na povrchu srdca, spojené s hrtanovými a pridruženými telieskami, druhú hlavohrudná žľaza.
810. Ktoré živočíchy majú dobre vyvinutý predný lalok hypofýzy: hlavonožce plazy obojživelníky ryby kôrovce mäkkýše článkonožce kokcidie.
699. Hormóny u obrúčkavcov: vznikajú vo vylučovacích orgánoch vznikajú v priečnych vláknach spájajúcich gangliá vznikajú v mozgu do krvného obehu prechádzajú pozdĺž pokožky do krvného obehu prechádzajú pozdĺž nervových vlákien do krvného obehu prechádzajú pozdĺž vylučovacích orgánov do krvného obehu prechádzajú pozdĺž miazgových ciev vznikajú v bunkách nervových uzlov.
700. Hormóny: sú to spravidla aminokyseliny často sú to bielkoviny niektoré sú steroidy obyčajne sú to polysacharidy niektoré sú arény nie sú zdrojom energie nie sú stavebnými látkami tela sú zdrojom energie.
692. Aká je odpoveď orgánov na zvýšenie hladiny hormónov: je okamžitá nie je okamžitá je trvalá je rovnaká, ako pri nervovom riadeni je rýchlejšia, ako pri nervovom riadeni je pomalšia ako pri nervovom riadeni je dlhodobá a rovnomerná postupne ustupuje, tak ako są hormony metabolizuju.
693. Akú funkciu majú semenníky: produkujú estrogény produkujú mužské zárodočné bunky produkujú testosterón produkujú progesterón ohrievajú krv zmiešanú, produkujú gaméty a hormóny cyklickú, od narodenia do staroby vytvárajú sa v nich spermie.
689. ŽI'azy s vnútorným vylučovaním vylučujú svoje sekréty: do vnútorného prostredia organizmu do žľazových vývodov dovnútra orgánov z organizmu von do potných žliaz do močového mechúra do krvi do lumenu tenkého čreva.
690. Hormóny u kôrovcov sa tvoria v: nervových bunkách zoskupených v očnej stopke priečnych vláknach spájajúcich gangliá osrdcovníku pod pažerákom vzdušniciach štítnej žľaze srdcovej rúrke predohrudnej žľaze.
686. Hormóny u kôrovcov riadia: zmenu farby tela zvliekanie pokožky pohlavné funkcie metabolizmus hospodárenie s vodou činnosť srdca tvorbu anabolík hospodárenie s plynmi.
65 . Čo usmerňuje schopnosť nižších stavovcov meniť zafarbenie tela: hormón hypofýzy hormón predného laloku hypofýzy hormón stredného laloku hypofýzy hormón zadného laloku hypofýzy hormón predného laloku podmozgovej žľazy hormón stredného laloku podmozgovej žľazy hormón zadného laloku podmozgovej žľazy hormón šuškovitého telieska.
Report abuse