Questions
ayuda
option
My Daypo

ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ONLF UK

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
LF UK

Description:
zivocichy 2

Author:
AVATAR

Creation Date:
10/03/2022

Category:
Science

Number of questions: 80
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
1441. Čo sú parazity: heterotrofné organizmy, ktoré odoberajú organické látky inému žijúcemu organizmu- hostiteľovi a do jeho tela vylučujú splodiny svojho metabolizmu organizmy, ktoré žijú na povrchu alebo v tele hostiteľa autotrofné organizmy, ktoré odoberajú organické látky inému žijúcemu organizmu organizmy, parazitujúce len u človeka heterotrofné organizmy, ktoré si organické látky získavajú z odumretých organizmov autotrofné organizmy, ktoré si organické látky získavajú z odumretých organizmov organizmy, ktoré študuje antropológia heterotrofné organizmy, ktoré využívajú fotosyntézu.
817. O zimných spáčoch platí, že: sú to hypernanti patria k nim netopier, jazvečík, syseľ zimný spánok začína pri trvalom poklesnutí teploty tela pod 20 C zimný spánok sa začína pri trvalom poklese teploty prostredia na 4 C zimný spánok sa začína pri trvalom poklese teploty prostredia pod 10 C ich telesná teplota počas spánku je 3,5 až 4C počas zimného spánku sa ich fyziologické funkcie neznížia počas zimného spánku srdce udrie 10-11 krát za minútu.
814. Ktoré sú hlavné znaky živočíchov: vyživujú sa heterotrofne ich bunky majú plastidy výmena látok je väčšinou vo vnútorných dutinách patria ku konzumentom výmena látok je väčšinou vo vonkajších dutinách ich bunky nemajú plastidy ich základ tvorí eukaryotická bunka vyživujú sa autotrofne.
815. Ktoré blchy prechádzajú aj na človeka: blcha mravčia blcha slepačia blcha mačacia blcha indická blcha holubia blcha obilná blcha potočná blcha ľudská.
811. Koľko hormonálnych sústav má hmyz: dve dve navzájom nezávislé jednu dve, ktoré sa navzájom ovplyvňujú dve - prvú v larválnom štádiu a druhú v dospelosti dve - prvú externú, druhú internú dve - prvú tvoria neurosekrečné bunky na povrchu mozgu spojené so srdcovými a pridruženými telieskami, druhú predohrudná žľaza dve - prvú tvoria neurosekrečné bunky na povrchu srdca, spojené s hrtanovými a pridruženými telieskami, druhú hlavohrudná žľaza.
812. Ktorým živočíchom celkom chýba čuch: veľrybám rybám hmyzu bylinožravcom motýľom slimákom stavovcom človeku.
813. Niektoré druhy rýb zachytávajú zvukové vlny: sluchovopolohovým orgánom prúdovým zmyslom orgánom zvukovým orgánom bočnej čiary hmatovými fúzami voľnými zakončeniami nervových vlákien ušami chrbtovou plutvou.
806. Ktoré kôrovce cudzopasia na rybách: kaprovce šupinožrút červený niektoré meňavky veslonôžky lupeňonôžky pstruhovce lieňovce karasovce.
807. Kliešťovité roztoce prenášajú: vírus zápalu mozgu AIDS pôvodcu tularémie Babésie tuberkulózu mor spavú chorobu maláriu.
808. Akým spôsobom prijímajú pásomnice potravu: povrchom celého tela ústnym otvorom prísavkami háčikmi črevom hltanom orgánom bočnej čiary nefrídiami.
799 . Ako sa nazývajú živočíchy so stálou teplotou tela: endotermné ektotermné teplomilné polytermné exotctermné autotermné monotemłné homotetnnné.
800. Prejavom čoho sú endogénne biorytmy: vlastnej a spoločnej činnosti organizmov izolovanej činnosti organizmov vlastnej činnosti organizmov autonómnej činnosti organizmov spoločnej činnosti orgánov rytmickej činnosti spoločnosti javov v spoločnosti nepravidelných javov prostredia.
802. Mucha bodavka prenáša: Babésie Hemosporídie Tularémiu Trypanozómy pôvodcu dyzentérie pôvodcu tuberkulózy pôvodcu spavej choroby pôvodcu moru.
794. Ktoré organizmy vytvárajú klony baktérie jednobunkové sinice a riasy kvasinky plesne gaméty mnohobunkové živočíchy vírusy hubky.
995. Veľryby dýchajú: žiabrami pľúcami vzdušnicami celým povrchom tela pľúcnymi vakmi orgánom bočnej čiary tracheami Malpighiho rúrkami.
793. Ktoré z uvedených zvierat sú hibernanty: jež plch chrčok svišť syseľ netopier vlk líška.
786. Ako sa nazývajú živočíchy s premenlivou teplotou tela: homeotermné ektotermné mezotermné mixotermné endotermné autotermné heterotermné autonómne.
788. Čo platí o polypoch a medúzach: polyp je prisadnutý a medúza sa pohybuje vo vode sú identické všetky polypy aj medúzy sú jedovaté polyp je heterotrofný, medúza je autotrofná medúza je prisadnutá a polyp sa pohybuje polyp je autotrofný a medúza je heterotrofná polyp žije aj v sladkej vode medúza žije len v sladkej vode.
779. Larva, ktora sa vyskytuje vo vivine morskych mnohośtetinavcov sa vola myceliumsa zâmotok nymfa trochofora trochopoda mixoféra trichoféra trichopoda.
780. Ktoré hlistovce su nebezpecnymi parazitmi ćloveka a domacich zvierat: hlysty Nitkovky Ploskulice Virivky Pijavice Opaskovce Stûriky Roztoće.
782. U ktorych żivoćichov sa vyskytuje heterotermia mlok jazvec chrćok ćlovek sysel korytnaëka netopier jeż.
783. Medzi endotermne zivoćich patria: obojżivelniky plazy vtaky cicavce ryby Mamalia drsnokożce Aves.
778. Ako sa rozdeľujú biorytmy: exogénne a homogénne mezogenne a homogénne homogénne a heterogenne endogenne a exogenne exogenne a heterogenne mezogenne a homogenne mezogenne a heterogenne autogenne a heterogenne.
767. Narušenie biorytmov môže ohroziť: rozmnožovanie niektorých živočíchov život živočíchov život človeka činnosť organizmu vyvin organizmu smrť organizmu striedanie ročných období činnosť prílivu a odlivu.
759. Pijavice: majú štetiny nemajú štetiny prísavky majú na prednom konci tela prísavky majú na zadnom konci tela nemajú prísavky majú sploštené telo majú okrúhle telo majú črevo s bočnými vakmi.
760. Kopulačný orgán hlavonožcov sa nazýva hektokotylové rameno spikula pseudopenis pentakotylové rameno veliger vnútornostný vak trochofórus perifórus.
753. Ktorá skupina živočíchov je vrcholom vývoja článkonožcov: hmyz mnohonôžky stonôžky obrúčkavce Annelida Acrania Tunicata Echinodermata.
755. Telo hubiek sa skladá: z troch zárodočných vrstiev a výplnkového spojiva z dvoch zárodočných vrstiev a výplnkového spojiva endodermy, mezodermy a ektodermy endodermy, mezoglei a ektodermy z jednej zárodočnej vrstvy a výplnkového spojiva z vonkajšej a vnútornej vrstvy a výplnkového spojiva z endodermy a glie a výplnkového spojiva z mezodermy a glie a výplnkového spojiva.
756. Všetky bunky živočíchov: patria k eukaryotickým bunkám patria k prokaryotickým bunkám nemajú plastidy nie sú schopné metabolizovať organické látky sú heterotrofné sú autotrofné majú plastidy majú vakuoly.
749. Z akých vajíčok sa u včiel liahne potomstvo: všetci z oplodnených a špeciálne pestovaných vajíčok samice z oplodnených vajíčok samce výlučne z neoplodnených vajíčok samice partenogeneticky samice z neoplodnených vajíčok samce výlučne z oplodnených vajíčok samce partenogeneticky z oplodnených aj neoplodnených vajíčok.
751. Čo sú gemuly: pohlavné bunky mäkkýšov pohlavné ústroje obojživelníkov zhluk zárodočných buniek našich sladkovodných hubiek vývojové štádiá hmyzu zhluk zárodočných buniek morských hubiek zhluk pohlavných buniek hubiek zhluk ihlíc hubiek zárodočné obaly mäkkýšov.
742. Ktorý hlístovec parazituje vo svaloch: Hlística svalová Háďatko svalové Motolica ovčia Svalovec špirálovitý Pásomnica svalová Svalovčík špirálovitý Motolica svalová Svalovec hlístovitý.
738. Čím sa prichytávajú motolice o telo hostiteľa: protoplazmatickým výbežkom prísavkami háčikmi ústami bičíkom riasinkami črevom slizom.
739. Aké je článkovanie tela u obrúčkavcov: homonómne heteronómne autonómne binómne úplné všetky články tela sú v podstate rovnocenné niektoré články tela sú v podstate rovnocenné niektoré články tela sú neúplné.
741. K zárodočným vrstvám obrúčkavcov patrí: endoderma mezoderma ektoderma coelom mezoglea mezenchým parenchým kambrium.
733. Aký typ súmernosti má telo ostnatokožcovv larválnom stadiu nesúmerné lúčovito súmerné asymetricky súmerné dvojstranne súmerné radiálne súmerné dvojstranne nesúmerné guľovito súmerné oválne súmerné.
734. K základným charakteristikám kmeňa chordát patrí: chrbtová struna nervová trubica žiabrové štrbiny alebo pľúca srdce a zatvorená cievna sústava dvojstranná súmernosť tela zatvorená cievna sústava obojpohlavnosť jednostranná súmernosť.
722. Medzi ektoparazity patrí: bičovka rybia meňavka dyzenterická voš šatová svalovec spirålovity blcha virus osa vćela.
713. Ktorá sústava zanikla u pásomníc: tráviaca nervová vylučovacia cievna dýchacia obehová svalová zmyslová.
714. U ktorých živočíchov prebieha biologické trávenie v hrubom čreve: u neprežúvavých bylinožravcov u medveďa u koňa u človeka u nosorožcov u tapírov u nepárnokopytníkov u prežúvavých pámokopytníkov.
715. Spongín je: základná hmota kostí peptidoglykán bunkovej steny baktérií hubovitá kosť ústrojná hmota kostry hubiek neústrojná hmota kostry hubiek výplnkové spojivo plodový obal húb spojivové tkanivo cicavcov.
716. U ktorých živočíchov sa v slinných žľazách tvoria enzýmy: u všežravcov u prežúvavcov u mäsožravcov u vtákov u levov u psov u jeleňov u holubov.
703. Aký typ súmernosti má telo ostnatokožcovv dospelos dvojstranne súmerné nesúmerné lúčovito súmerné predozadne súmerné priečne súmerné dvojstranne nesúmerné guľovito súmerné oválne súmerné.
705. Od čoho závisí aktivita ektotermnych żivoćichov od novoročného obdobia od tepla prijatého z vonkajšieho prostredia od hrúbky slizového púzdra od premeny živín v organizme od tepla odobratého vonkajším prostredím od nedostatku vody od bazálneho metabolizmu od hustoty ochlpenia.
695. Veľa termoreceptorov sa nachádza: u človeka na čele u človeka okolo pier u človeka okolo nosa u človeka na predlaktí u cicavcov okolo ňucháča u hadov na hlave u človeka na chrbte u cicavcov sú rozptýlené rovnomerne.
683. U ploskavcov nachádzame: pseudocel coelom schizocel mixocel ploské telo protonefrídie análny otvor funkčnú rozdelenosť tela.
685. Ktoré ploskavce potrebujú na svoj vývin medzihostiteľov: ploskulice Cestodes pásomnice vírniky Radiolaria motolice Nematoda Trematodes.
679. Zložené oči majú: sladkovodné lastúrniky článkonožce morské lastúrniky hlavonožce sépie chobotnice včely osy.
674. Ako sa volá látka tvoriaca pevný pancier tela článkonožcov: glykoproteín pektín fykocyanín chitín tunicín mureín chinín pykoerytrín.
675. Akými svalmi sa pohybujú obrúčkavce pozdĺžnymi priečnymi okružnými nemajú svaly mezenchymatóznymi parenchymatóznymi priečne pruhovaným krúžkovými.
669. Koľko hlavových končatín majú článkonožce: nemajú hlavové končatiny dva páry šesť párov päť párov štyri páry jeden pár sedem párov tri páry.
662. Ktorá skupina ploskavcov najviac používa na pohyb svaly a riasinky: Motolice Pásomnice Ploskulice Mihule Tubellaria Rebrovky Okrúhlovce Máloštetinovce.
653. Farby dobre rozoznávajú: veverice kôň jeleň človek daltonici ovca žirafa morčatá.
646. Medzi škodcov zásob z hmyzu patrí: zrniar čierny opeľovače priadka morušová črvotoč chlebový víjačka múčna čmele včela medonosná plocháč skladový.
647. Priadka morušová: keď je spokojná - pradie patrí k škodcom zásob je motýľ patri ku kmeňu článkonožce jej húsenice pradú zámotky po zakuklení jej húsenice pradú zámotkylý pred zakuklením patrí k podkmenu Arthropoda sa chová pre prirodzený jemný hodváb.
648. Ktorý z uvedených parazitov rastlin je hlístovec: Svalovec špirálový Háďatko repné Mazľavka pšenicová Háďatko pšeničné Motolica pšeničná Pásomnica dlhodávkovaná Sneť kukuričná Sneť prašná.
649. U ktorých živočíchov sa amoniak vylučuje ako kyselina močová: u človeka u vtákov u veslonožcov u cicavcov u kamzíkov u zúbkozobcov u primátov u placentálií.
641. O vtákoch platí, že: za predchodcu vtákov pokladáme pravtáky včeliariky sú väčšinou stromovité vtáky papagáje nekŕmia svoje mláďatá papagáje kŕmia svoje mláďatá ďatlovce žijú v pároch lelky sú aktívne za šera lelky sú pasívne za šera lelky kŕmia svoje mláďatá.
642. O kmeni mäkkýše platí, že: sú veľmi bohatý a starý kmeň ich telo je väčšinou zložené z hlavy, vnútornostného vaku a nohy majú mäkké telo a slizovitú pokožku väčšina dýcha žiabrami na vylučovanie im slúžia nefrídie ich telo je väčšinou zložené z hlavy, kmeňa,stonky a nohy väčšina dýcha pľúcami na vylučovanie im slúžia protonefrídie.
643. Medzi najvýznamnejšie rady placentovcov patria: Hmyzožravce Netopiere Slabozubce Hlodavce Mäsožravce Plutvonožce Vačkovce Vajcorodce.
644. Motýle: patria k hmyzu nemajú krídla pokryté šupinami majú krídla ich larvy väčšinou nie sú škodlivé majú ústne ústroje s dlhým cuciakom majú krídla pokryté šupinami majú larvy - húsenice majú larvy.
645. K úžitkovým druhom hmyzu patrí: včela nedonosená potemník skladový včela medonosná opeľovače zrniar čierny priadka morušová čmele črvotoč chlebový .
635. Do podkmeňa Vertebrata patria: Cyclostomata Tunicata Drsnokožce Bezčrepovce Osteichtyes Amphibia Reptilia Brodivce.
636. O vtákoch platí, že: patria do triedy Annelida ničia škodce - napr. hmyz a hlodavce sú zdrojom potravy patria k poľovnej zveri patria do triedy Aves patria do kmeňa Aves všetky majú zuby patria k nim blanokrídlovce.
637. U chordát rozoznávame podkmene: Tunicata Cephalochordata Plášťovce Kopijovce Stavovce Vertebrata Echinodermata Drsnokožce.
638. O Arthropódach platí, že: je to najpočetnejší kmeň vôbec žijú takmer vo všetkých prostrediach patria medzi ne aj parazity ich vývin je priamy alebo nepriamy nepriamy typ ich vývinu prebieha cez larválne štádium je to najmenej početný kmeň vôbec žijú len vo vodnom prostredí patria medzi ne aj hemosporídie.
639. Škodcovia kultúrnych rastlín sú: zelenuškovité tipulovité byľomorovité švolovité rusovité vošky méry mulice.
630. Máloštetinavce: zaraďujeme do kmeňa Obrúčkavce zaraďujeme do triedy Obrúčkavce žijú v pôde a vo vode žijú väčšinou v mori majú larvu trochoforu majú sploštené telo patria k nim pijavice vytvárajú parapódiá.
631. čajky: zaraďujeme do triedy Vtáky pravé zaraďujeme do podtriedy Vtáky pravé zaraďujeme do triedy Aves kŕmia svoje mláďatá nekŕmia svoje mláďatá zaraďujeme do radu Brodivce zaraďujeme do podkmeňa Vertebrata patria medzi Plavce.
632. Rus domový: patrí k úžitkovým druhom hmyzu je škodca zásob patrí medzi čmele sa často vyskytuje v zanedbaných domácnostiach je cicavec zaraďujeme ho k škodcom kultúrnych rastlín je dôležitým opeľovačom a priadka morušová patria medzi úžitkové druhy hmyzu.
633. Voška broskyňová: patrí k úžitkovým druhom hmyzu prenáša vírusové ochorenie tabaku prenáša rakovinové ochorenie zemiakov prenáša vírusové ochorenia uhoriek patrí k úžitkovým druhom hmyzu neprenáša žiadne ochorenia patrí k škodcom zásob prenáša vírusové ochorenia zemiakov.
634. Do podríše Metazoa zaraďujeme kmene: Cephalopoda Plathelminthes Meňavky Hubky Cnidaria Polychaeta Porifera Mollusca.
625. Stavovce: možno deliť na anamnia a amniota majú mozog a miechu vyvinuli sa z rýb patria do triedy Cyclostomata sú najdokonalejšie chordáty najnižšie triedy majú chordu vyššie triedy majú chrbticu u suchozemských stavovcov sa vyvíjajú larvy .
626. Medzi triedy kmeňa ostnatokožcov zaraďujeme: ľaliovky ježovky hviezdovky holotúrie holometabolia hemimetabolia žiabrovce kôrovce.
627. Na ktoré nepŕhlivce vývojovo nadväzujú ploskulice: Hlísty Motolice Hlístovce Rebrovky Vírniky Nitkovky Pásomnice Ploskulice.
628. Do kmeňa mäkkýšov patria: prvomäkkýše druhomäkkýše ulitníky lastúrniky schránkovce okrúhlovce hlavonožce vírniky.
629. Svalovec špirálovitý patrí medzi: Hlístovce Nematoda Ploskavce Opaskovce červy Mäkkýše plazy Hlavonožce.
620. Polypy a medúzy rodíme do kmeňa: Pŕhlivce Nepŕhlivce Ploskavce Acnidaria Prvoůstovce Cnidaria Hubky Riasničkovce.
621. Žraloky možno zaradiť: do kmeňa Stavovce do kmeňa Bezčrepovce do triedy Drsnokožce do triedy Amphibia do kmeňa Chordata do triedy Ryby do triedy Plazy do podkmeňa Vertebrata.
622. Taxonomicky patria medzi rady pravých vtákov: husi kury holuby kivi zúbkozobce brodivce dravce čajky.
Report abuse Terms of use