Questions
ayuda
option
My Daypo

ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ONLF UK

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
LF UK

Description:
cievna sustava

Author:
AVATAR

Creation Date:
01/03/2022

Category:
Science

Number of questions: 54
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
1113. Rh faktor sa vyskytuje u ľudí: rovnako často ako krvná skupina A častejšie ako krvná skupina A rovnako často ako krvná skupina AB menej často ako krvná skupina 0 u 84-85% sa vyskytuje (sú Rh-pozitívni) u 15-16% sa nevyskytuje (sú Rh-negatívni) u 84-85% sa nevyskytuje (sú Rh-negatívni) u 15-16% sa vyskytuje (sú Rh-pozitívni).
672. Miazgové uzliny sú schopné zachytávať: mikroorganizmy prachové čiastočky toxíny aglutiníny vzruchy pachy vône vitamíny.
673. Čím je zabezpečené nepretržité prúdenie krvi: systolou a diastolou pulzom rytmickým zmŕšťovaním a ochabovaním srdca rytmickým zmŕšťovaním a ochabovaním kostrových svalov rytmickým zmŕšťovaním a ochabovaním ciev distribučnej sústavy obličkami pečeňou peristaltikou čriev.
691. Srdce obojživelníkov: má dve predsiene a jednu komoru má dve predsiene a dve komory má jednu predsieň a dve komory má jednu predsieň a jednu komoru má 3 oddiely má 4 oddiely má 2 oddiely obojživelníky nemajú srdce.
707. Z funkčného hľadiska rozoznávame v obehovej sústave systém: distribučný difúzny zberný vylučovací hydrodynamický prudnicovy objemovy informacny.
723. Aká je činnosť vlásočníc: prebieha v nich výmena živín prebieha tu prechod rozpustených živín z krvi do medzibunkových priestorov prebieha tu výmena dýchacích plynov prebieha v nich výmena 02 a C02 zachytávajú sa tu prachové čiastočky prebieha tu tvorba červených krviniek prebieha tu tvorba plazmatických bielkovín vyrovnávajú krvný tlak v organizme .
727. Srdcový sval je: riadený z vlastných ústredí a pracuje ako celok tvorený hladkou svalovinou to zvláštny priečne pruhovaný sval to sval podobný svalom steny ciev ovládaný autonómnym nervstvom ovládaný vegetatívnym nervstvom struktúrou podobný hladkému a funkciou kostrovému svalu štruktúrou podobný kostrovému a funkciou hladkému svalu.
750. Aké je srdce Skokana zeleného: má jednu dutinu má jednu predsieň a dve komory dvojdielne má jednu predsieň a jednu komoru trojdielne má dve predsiene a jednu komoru štvordielne má dve predsiene a dve komory.
765. Z čoho sa skladá srdce krokodíla: zo štyroch oddielov z jednej predsiene a dvoch komôr z dvoch predsiení a jednej komory z dvoch predsiení a dvoch komôr z troch oddielov z dvoch oddielov z jednej predsiene a jednej komory nemá srdce.
770. V ktorej časti cievneho systému dochádza k výmene látok medzi krvou vo vlásočniciach na bunkovej membráne v kapilárach v difúznom systéme v zbernom systéme v pľúcnici v aorte v ľavej predsieni srdca.
796. Z čoho sa skladá srdce veľryby: z dvoch predsiení a dvoch komôr z jednej komory z jednej predsiene a jednej komory z dvoch predsiení a jednej komory z dvoch oddielov z troch oddielov z jednej predsiene a dvoch komôr zo štyroch oddielov.
809. Majú zrelé erytrocyty niektorých živočíchov ano rýb áno, plazov a vtákov nie áno napr. u človeka nie áno napr. u plazov áno napr. u vtákov áno napr. u primátov áno napr. u rýb.
862. Horná a dolná dutá žila: ústi do ľavej predsiene ústi do ľavej komory ústi do pravej predsiene ústi do pravej komory dopravuje odkysličenú krv z veľkého obehu dopravuje odkysličenú krv z malého obehu dopravuje odkysličenú krv do srdca dopravuje okysličenú krv zo srdca.
863. EKG je: záznam zmien elektrických potenciálov pri činnosti srdcového svalu elektroencefalogram grafický záznam mechanickej práce srdca elektrokardiogram záznam, ktorý má u stavovcov dosť podobný tvar znázorňuje činnosť chlopní znázorňuje prúdenie krvi v dutinovom systéme srdca záznam statickej práce srdca.
902. Medzi ochorenia srdcovocievnej sústavy patrí: hepatitis epidemica artérioskleróza upchatie koronárnej tepny alebo jej vetvy prekročenie vnútorného srdcového objemu infarkt myokardu kŕčové žily varixy galaktozémia.
904. Srdce človeka v kľude prečerpá za 1 minútu približne: 2 litre krvi 3 litre krvi 5 litrov krvi 10 litrov krvi polovicu celého objemu krvi celý objem krvi dva krát celý objem krvi 15 litrov krvi.
905. Ktoré tepny zásobujú krvou srdcový sval: koronárne tepny aorta vencovité tepny pľúcnica difúzne tepny tie, ktoré vystupujú priamo z aorty tie, ktoré vystupujú priamo zo srdcovnice tie, ktoré vystupujú priamo z pľúcnice.
907. Kde sa nachádzajú polmesiačikovité chlopne. na začiatku srdcovnice medzi predsieňami a komorami na začiatku pľúcnej tepny na začiatku aorty na začiatku hornej dutej žily na začiatku dolnej dutej žily na začiatku pľúcnych žíl na začiatku kapilár.
917. Pľúcne žily: ústia do pravej predsiene ústia do ľavej predsiene ústia do pravej komory ústia do ľavej komory odvádzajú okysličenú krv do pľúc odvádzajú okysličenú krv z pľúc odvádzajú odkysličenú krv do pľúc odvádzajú odkysličenú krv z pľúc.
918. Pľúcnica: vychádza z pravej predsiene srdca vychádza z ľavej predsiene srdca vychádza z pravej komory srdca vychádza z ľavej komory srdca je súčasťou veľkého krvného obehu je súčasťou malého krvného obehu odvádza okysličenú krv z pľúc ústi do ľavej komory srdca.
962. Malý krvný obeh končí: v pravej predsieni v ľavej predsieni v pravej komore v ľavej komore v pľúcach pľúcnymi žilami pľúcnicou aortou.
971. Aké činitele ovplyvňujú rýchlosť prúdenia krvi v cievach: tlak krvi objem krvi viskozita krvi vnútorný priemer ciev celková svetlosť príslušnej časti riecista elektrokardiogram cípovité chlopne polmesiačikové chlopne.
978. Minútový srdcový objem je: množstvo krvi, ktoré za 1 minútu pretečie pľúcami stály, nezávislý od telesnej námahy vzťah svalovej činnosti k frekvencii srdcovej činnosti množstvo krvi prečerpanej srdcom za 1 minútu frekvencia srdcovej činnosti závislý od telesnej námahy objem krvi, ktoré srdce vytlačí za jednu systolu minútový srdcový výdaj, ktorý sa môže podľa potrieb organizmu značne zvysit.
984. Aké chlopne sú medzi predsieňami a komorami srdca: polmesiačikovité chlopne komorové chlopne blanité cípovité chlopne dvojcípa v ľavom a trojcípa chlopňa v pravom srdci dvojcípa v pravom a trojcípa chlopňa v ľavom srdci predsieňové chlopne žiadne kostené cípovité chlopne.
997. Diastola je: stav nečinnosti srdca napĺňanie srdca krvou vytlačenie krvi stiahnutím svaloviny srdca fáza činnosti srdca súčasť srdcového cyklu naplňanie cievneho systému krvou zmrštenie pravej komory srdca zmrštenie ľavej komory srdca.
1004. Systola je: naplnenie srdca krvou naplnenie predsiení krvou vytlačenie krvi stiahnutím svaloviny srdca vysoká frekvencia činnosti srdca súčasť srdcového cyklu naplnenie komôr krvou fáza činnosti srdca stav nečinnosti srdca.
1012. Čo odvádza okysličenú krv z pľúc: horná dutá žila pľúcne žily pľúcnica aorta dolná dutá žila žily ústiace do ľavej predsiene žily ústiace do pravej predsiene tepny ústiace do ľavej predsiene.
1017. Ktoré dôležité fyziologické funkcie plní krvný obeh v organizme: zabezpečuje životné procesy v bunkách udržuje stálosť vnútorného prostredia udržuje telesnú teplotu zúčastňuje sa na obrane organizmu proti infekciám zabezpečuje dopravu C02 a 02 zabezpečuje dopravu splodín metabolizmu zabezpečuje ventiláciu pľúc zabezpečuje transport hormónov.
1019. Minútový objem srdca závisí od: náplne ciev krvou frekvencie činnosti srdca množstva krvi', ktoré srdce vytlačí pri jednom stiahnutí činnosti chlopní objemu krvi prečerpaného pri systole množstva krvi v riečišti od počtu systol za minútu stupňa okysličenosti krvi vo veľkom obehu.
1023. Aorta: vychádza z ľavej predsiene vychádza z ľavej komory vychádza z pravej predsiene vychádza z pravej komory dopravuje odkysličenú krv do veľkého obehu dopravuje odkysličenú krv do malého obehu dopravuje okysličenú krv do veľkého obehu dopravuje okysličenú krv do malého obehu.
1047. Koľko tepov za minútu priemerne má zdravý dospelý človek pri telesnom pokoji 90 70 100 40-50 50 10-20 17-27 170.
1053. Čo odvádza odkysličenú krv z tela do srdca: pľúcne žily horná dutá žila dolná dutá žila vrátnica srdcovnica aorta zberný systém veľkého obehu distribučný systém obehovej sústavy.
1056. Tlak a obeh krvi: je riadený nervovou reguláciou je riadený hormonálnou reguláciou je nezávislý od intenzity svalovej práce nesúvisí s veľkosťou organizmu je závislý od intenzity svalovej práce súvisí s veľkosťou organizmu súvisí s pohlavím jedinca nesúvisí s pohlavím jedinca.
1059. Veľký krvný obeh: končí v pravej predsieni začína v ľavej predsieni začína v ľavej komore začína v pravej komore začína sa srdcovnicou začína sa hornou a dolnou dutou žilou končí sa hornou a dolnou dutou žilou končí sa pľúcnymi žilami.
1076. Kým sa u človeka krv z pravej predsiene srdca dostane naspäť do nej prejde postupne cez: pravú komoru, pľúcnicu, pľúcne tepny a kapiláry, pľúcne žily, ľavú predsieň, ľavú komoru, aortu, menšie tepny, kapiláry, žily a hornú (dolnú) dutú žilu pravú komoru, pľúcne tepny a kapiláry, pľúcnicu, pľúcne žily, ľavú predsieň, ľavú komoru, aortu, menšie tepny, kapiláry, žily a hornú (dolnú) dutú žilu pravú komoru, pľúcnicu, pľúcne tepny a kapiláry, ľavú predsieň, ľavú komoru, pľúcne žily, aortu, menšie tepny, kapiláry, žily a hornú (dolnú) dutú žilu ľavú komoru, pľúcnicu, pľúcne tepny a kapiláry, pľúcne žily, ľavú predsieň, pravú komoru, aortu, menšie tepny, kapiláry, žily a hornú (dolnú) dutú žilu pravú komoru, pľúcnicu, ľavú predsieň, pľúcne tepny a kapiláry, pľúcne žily, ľavú komoru, aortu, menšie tepny, kapiláry, žily a hornú (dolnú) dutú žilu pravú komoru, pľúcnicu, pľúcne tepny a kapiláry, pľúcne žily, ľavú komoru, ľavú predsieň, aortu, menšie tepny, kapiláry, žily a hornú (dolnú) dutú žilu pravú komoru, pľúcne tepny a kapiláry, pľúcne žily, ľavú predsieň, ľavú komoru, aortu, menšie tepny, pľúcnicu, aortu, kapiláry, žily a hornú (dolnú) dutú žilu pravú komoru, pľúcne tepny a kapiláry, pľúcne žily, ľavú komoru, ľavú predsieň, pľúcnicu, menšie tepny, kapiláry, žily a hornú (dolnú) dutú žilu.
1102. Ktoré tvrdenie o srdcovocievnom systéme človeka nie je správne: pravé a ľavé pľúcne žily vedú do pľúcnice žily z hlavy a ramena zľava vedú do hornej dutej žily vetvy pľúcnice sa spájajú do aorty pľúcnica sa vetví a jej vetvami sú vencovité tepny žily z hlavy a ramena zľava sa spájajú so žilami z hlavy a ramena sprava do hornej dutej žily vetvy pľúcnice sa spájajú so žilami z hlavy a ramena sprava do pľúcnice k malému krvnému obehu patrí pľúcnica pravá podkľúčna tepna spája pravú a ľavú spoločnú krčnicu.
1107. Kým sa u človeka krv z pravej komory srdca dostane naspäť do nej prejde postupne cez: pľúcnicu, pľúcne tepny a kapiláry, pľúcne žily, I'avú predsieň, ľavú komoru, aortu, menšie tepny, kapiláry, žily, hornú (dolnú) dutú žilu a pravú predsieň pľúcnicu, pľúcne žily, pľúcne tepny a kapiláry, ľavú predsieň, ľavú komoru, aortu, menšie tepny, kapiláry, žily, hornú (dolnú) dutú žilu a pravú predsieň pľúcnicu, pľúcne tepny a kapiláry, pľúcne žily, ľavú predsieň, ľavú komoru, menšie tepny, kapiláry, aortu, žily, hornú (dolnú) dutú žilu a pravú predsieň ľavú predsieň,pľúcnicu, pľúcne tepny a kapiláry, pľúcne žily, ľavú komoru, aortu, menšie tepny, kapiláry, žily, hornú (dolnú) dutú žilu a pravú predsieň pľúcnicu, pľúcne tepny a kapiláry, žily, hornú (dolnú) dutú žilu,pľúcne žily, ľavú predsieň, ľavú komoru, aortu, menšie tepny, kapiláry a pravú predsieň pľúcnicu, pľúcne žily a kapiláry, pľúcne tepny; ľavú predsieň, ľavú komoru, aortu, menšie tepny, kapiláry, žily, hornú (dolnú) dutú žilu a pravú predsieň pľúcnicu, pľúcne tepny a kapiláry, pľúcne žily, ľavú predsieň, hornú (dolnú) dutú žilu, ľavú komoru, aortu, menšie tepny, kapiláry, žily a pravú predsieň pľúcnicu, pravú predsieň a kapiláry, pľúcne žily, ľavú predsieň, ľavú komoru, aortu, menšie tepny, kapiláry, žily, hornú (dolnú) dutú žilu a pľúcne tepny.
1113. Rh faktor sa vyskytuje u ľudí: rovnako často ako krvná skupina A častejšie ako krvná skupina A rovnako často ako krvná skupina AB menej často ako krvná skupina 0 u 84-85% sa vyskytuje (sú Rh-pozitívni) u 15-16% sa nevyskytuje (sú Rh-negatívni) u 84-85% sa nevyskytuje (sú Rh-negatívni) u 15-16% sa vyskytuje (sú Rh-pozitívni).
1116. Normálne hodnoty krvného tlaku v ramennej tepne zdravého dospelého človeka sú: systolický 80 - 100 mm Hg diastolický 60 - 80 mm Hg diastolický 100 - 120 mm Hg systolický 100 - 120 mm Hg diastolický 120 - 140 mm Hg systolický 180 - 200 mm Hg systolický 230 - 240 mm Hg diastolický 140 - 160 mm Hg.
1130. Kým sa u človeka krv z ľavej komory srdca dostane naspäť do nej prejde (s výnimkou vencovitých ciev) postupne cez: aortu, menšie tepny, kapiláry, žily, hornú (dolnú) dutú žilu, pravú predsieň, pravú komoru, pľúcnicu, pľúcne tepny a kapiláry, pľúcne žily a ľavú predsieň ľavú predsieň, ľavú komoru, kapiláry, aortu, menšie tepny, žily, hornú (dolnú) dutú žilu,ľavú predsieň, pravú predsieň, pravú komoru, pľúcnicu, pľúcne tepny a kapiláry a pľúcne žily homú (dolnú) dutú žilu, ľavú komoru, pravú predsieň, aortu, menšie tepny, kapiláry, žily, pravú komoru, pľúcnicu, pľúcne tepny a kapiláry, pľúcne žily a ľavú predsieň aortu, pravú komoru,menšie tepny, kapiláry, žily, hornú (dolnú) dutú žilu,ľavú predsieň, pravú predsieň, ľavú komoru, pľúcnicu, pľúcne tepny a kapiláry a pľúcne žily ľavú predsieň,ľavú komoru, aortu, pľúcne tepny menšie tepny, kapiláry, žily, hornú (dolnú) dutú žilu, pravú predsieň, pravú komoru, pľúcnicu, menšie tepny a kapiláry a pľúcne žily pravú komoru, aortu, ľavú predsieň, menšie tepny, kapiláry, žily, hornú (dolnú) dutú žilu, ľavú predsieň, ľavú komoru, pľúcnicu, pľúcne tepny a kapiláry a pľúcne žily aortu, ľavú komoru, pľúcne žily, menšie tepny, kapiláry, žily, hornú (dolnú) dutú žilu, pravú predsieň, pravú komoru, pľúcnicu, pľúcne tepny a kapiláry a ľavú predsieň ľavú komoru, aortu, menšie tepny, kapiláry, žily, hornú (dolnú) dutú žilu, pravú komoru, pravú predsieň, pľúcnicu, pľúcne tepny, ľavú predsieň a kapiláry a pľúcne žily.
1144. Na výdaji tepla z tela človeka sa podieľa: vyparovanie prúdenie sálanie vedenie sedenie heterotermia konjugácia črevo.
1150. Ktoré tvrdenie o srdcovocievnom systéme človeka je správne: pravá podkľúčna tepna sa spája s ľavou spoločnou krčnicou a ide do aorty pravé pľúcne žily vedú do pravej predsiene vencovité tepny a žily sa podieľajú na krvnom zásobení srdcového svalu vetvy pľúcnice vedú do pľúc žily z hlavy a ramena zľava vedú do aorty pľúcnymi žilami priteká z pľúc okysličená krv pľúcnymi žilami priteká z pľúc odkysličená krv pľúcnymi žilami priteká do pľúc okysličená krv.
1164. Kým sa u človeka krv z ľavej predsiene srdca dostane naspäť do nej prejde postupne cez: ľavú komoru, aortu, menšie tepny, kapiláry, žily, hornú (dolnú) dutú žilu, pravú predsieň, pravú komoru, pľúcnicu, pľúcne tepny a kapiláry a pľúcne žily I'avú komoru, kapiláry, aortu, menšie tepny, žily, hornú (dolnú) dutú žilu, pravú predsieň, pravú komoru, pľúcnicu, pľúcne tepny a kapiláry a pľúcne žily ľavú komoru, pravú predsieň, aortu, menšie tepny, kapiláry, žily, hornú (dolnú) dutú žilu, pravú komoru, pľúcnicu, pľúcne tepny a kapiláry a pľúcne žily pravú komoru, aortu, menšie tepny, kapiláry, žily, hornú (dolnú) dutú žilu, pravú predsieň, ľavú komoru, pľúcnicu, pľúcne tepny a kapiláry a pľúcne žily ľavú komoru, aortu, pľúcne tepny menšie tepny, kapiláry, žily, hornú (dolnú) dutú žilu, pravú predsieň, pravú komoru, pľúcnicu, menšie tepny a kapiláry a pľúcne žily pravú komoru, aortu, menšie tepny, kapiláry, žily, hornú (dolnú) dutú žilu, ľavú predsieň, ľavú komoru, pľúcnicu, pľúcne tepny a kapiláry a pľúcne žily ľavú komoru, pľúcne žily, menšie tepny, kapiláry, žily, hornú (dolnú) dutú žilu, pravú predsieň, pravú komoru, pľúcnicu, pľúcne tepny a kapiláry a aortu ľavú komoru, aortu, menšie tepny, kapiláry, žily, hornú (dolnú) dutú žilu, pravú komoru, pravú predsieň, pľúcnicu, pľúcne tepny a kapiláry a pľúcne žily.
1173. Tlak, ktorý zodpovedá najvyššiemu tlaku krvi v tepne, sa volá: osmolický systolický onkotický diastolicky hydrostaticky hydrodynamicky minimalny Archimedov.
1184. Miazgové uzliny človeka: sa nachádzajú pri ušnici sa nachádzajú v oblasti slabín sa nachádzajú na prstoch sú napr. krčné uzliny sú napr. panvové uzliny sú tvorené miazgovým kmeňom sú tvorené miazgovodmi sú tvorené erytrocytmi.
1185. Na udržiavanie teploty tela sa podieľajú: fyzikálne deje chemické deje v organizme žľazy s vnútornou sekréciou hypotalamus receptory tepla receptory chladu biele a červené krvinky proprioreceptory.
1200. Normálne hodnoty krvného tlaku v ramennej tepne zdravého dospelého človeka sú: systolický 8 - 11 kPa diastolický 8 - 11 kPa diastolický 100 - 120 kPa systolický 14 - 16 kPa diastolický 12 - 14 kPa systolický 8 - 10 kPa systolický 13 - 14 kPa diastolický 18 - 19 kPa.
1287. Tlak, ktorý zodpovedá najnižšiemu tlaku v tepne, sa volá: osmotický systolický onkotický diastolický hydrostatický hydrodynamický maximálny Archimedov.
1301. O miazgových uzlinách u človeka platí, že: sú včlenené do sústavy miazgových ciev sú včlenené do centrálnej nervovej sústavy sa nachádzajú v slabinách zachytávajú hormóny zachytávajú bunky vzniknuté redukčným delením zabezpečujú zvýšenie krvného tlaku zabezpečujú zníženie krvného tlaku regulujú množstvo krvi.
1305. Na ktorom mieste sa zvyčajne pohmatom zisťuje tep u človeka: na lýtku na vretennej žile na vretennej tepne na krčnej žile na zápästí ruky na pravej nohe na predlaktí tesne pod lakťom.
1309. O miazgovej sústave človeka platí, Že: odvádza z tkanív veľké molekuly a častice, ktoré nemôžu pľeniknůť stenou kapilar zloženie miazgy je (okrem bielkovín) v podstate rovnaké ako zloženie krvnej plazmy miazga obsahuje veľa lymfocytov miazgové cievy začínajú v tkanive slepými výbežkami miazgové cievy začínajú v tkanive ako jemné vlásočnice, ktoré sa neskôr spajaju do silnejších ciev a nakoniec ústia do hrudníkového miazgovodu a nim miazga odteká do žilovej krvi miazgové cievy začínajú v kapilárach tepien v tkanive miazga obsahuje veľa erytrocytov miazgové cievy začínajú v tkanive ako jemné vlásočnice, ktoré sa neskôr spájajú do silnejších ciev a nakoniec ústia do hrudníkového miazgovodu a ním miazga odteká do tepnovej krvi.
1310. Srdcová svalovina: má schopnosť kontrakcie sa zmršťuje arytmicky sa zmršťuje automaticky sa zmršťuje rytmicky sa zmršťuje a neochabuje pracuje vo fázach - systola a diastola vykonáva statickú prácu obsahuje priehradky, ktoré rozdeľujú jednotlivé vlákna.
947. Spojenie medzi plodom a organizmom matky sprostredkuje: plodová voda plodové obaly placenta svalovina maternice pečeň plodu koža plodu imunitný systém plodu poloha plodu.
948. Placenta pre embryo a plod zabezpečuje: funkciu pľúc činnosť obličiek funkciu tráviacej sústavy odovzdávanie odpadových produktov odovzdávanie CO2 a močoviny spojenie s organizmom matky funkciu centralnej nervovej sustavy cinnost termoregulacneho centra.
Report abuse Terms of use