Questions
ayuda
option
My Daypo

ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ONLF UK

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
LF UK

Description:
vylucovacia sustava, koza

Author:
AVATAR

Creation Date:
08/03/2022

Category:
Science

Number of questions: 29
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
433. Jednobunkové organizmy odstraňujú odpadové látky: obličkami celým povrchom bunky pulzujúcou vakuolou zvláštnym orgánom močom žiabrami protonefrídiami metanefrídiami.
651. U ktorých živočíchov sa amoniak vylučuje ako močovina: veľrýb vtákov placentálií cicavcov sysľovov zúbkozobcov človeka netopierov.
677. Ako sa nazývajú bunky, ktoré tvoria základ protonefrídií: lievikovité plamienkové obličkové kĺbovité plameňové epitelové gangliové obrúčkové.
687. Aký typ vylučovacích ústrojov majú ploskavce: gonády pronefrídie mezonefrídie protonefrídie metanefrídie nefrídie schizonefrídie paranefrídie.
701. Číry moč majú vtáky plazy ryby obojživelníky hady korytnačky žaby mloky.
704.Z anorganických látok sa močom vylučujú najmä: zlúčeniny dusíka draslík chloridy kyseliny zlúčeniny uhlíka močovina kyselina močová zlúčeniny kyslíka.
706. Malpighiho telieska: tvoria aj glomerulý tvoria aj Bowmanove vačky tvoria aj Henleho kľučky tvoria aj zberné kanáliky sa nachádzajú v pečeni sa nachádzajú v obličkách sú miestom vzniku protilátok sú miestom vzniku moču.
718. Vylučovacími ústrojmi niektorých článkonožcov sú: Malpighiho rúrky ústiace do čreva nefrídie tykadlové žľazy protonefrídie obličky Malpighiho rúrky ústiace na povrch tela Golgiho rúrky ústiace do čreva obličkové telieska.
744. U ktorých živočíchov sa amoniak vylučuje z tela priamo: u vtákov u vodných živočíchov u plazov u kaprov u hydiny u ryb u hadov u človeka.
773. Obličky rozdelené na samostatné lalôčiky majú: kôň delfín pes človek medveď králik myš potkan.
776. Obrúčkavce odstraňujú odpadové látky: plamienkovými bunkami protonefrídiami malpigickými trubicami nefrídiami tykadlovými žľazami nefrídiami, z každého článku osobitne nefrídiami, z každého páru článkov osobitne obličkami.
777. Protonefrídie: sa prvý raz objavujú u prvokov sa prvý raz objavujú u ploskavcov sa prvý raz objavujú u hlavononožcov sa prvý raz objavujú u lariev hmyzu vyúsťujú vývodmi do telovej dutiny vyúsťujú vývodmi na povrch tela sú základom plamienkových buniek začínajú sa plamienkovými bunkami.
797. Vylučovacími ústrojmi stavovcov sú: mazové žľazy močové cesty močový mechúr protonefrídie metanefrídie nefros Malpighiho rúrky obličky.
867. Tvorba moču sa začína v: zberových kanálikoch močovom mechúri obličkovom teliesku močovode glomerule a Bowmanovom vačku panvičke obličky močovej rúre Malpighiho teliesku.
898. Koľko moču vylúči priemerne zdravý človek za deň: 0,5 L 1 az 1,5 L 2,5 L 3000 ml 2 L 4 L 1000- 1500ml 1500- 2000ml.
903. Kožu človeka tvorí: svalovina pokožka väzivová zamša podkožné väzivo endoderma mezenchým mezoglea mezoderma.
956. Pot človeka obsahuje: vodu močovinu NaCl kyselinu propiónovú erytrocyty mastné kyseliny glykogén kožný maz.
959. Koza dospelého človeka: má plochu 1,1 až 1,5 m2 tvorí tepelnú Izoláciu má plochu asi 1,6 až 1,8 m2 zabraňuje vniknutiu mikroorganizmov pohlcuje ultrafialové lúče má aj vylučovaciu funkciu umožňuje vstrebávanie potravy uľahčuje vniknutie mikroorganizmov.
961. Základnou funkčnou a stavebnou jednotkou ľudskej obličky je: glomerulus nefrón lievikovité kalíšteky dreň obličiek nefros metanefros neurón kôra a dreň.
985. Základnou stavebnou a funkčnou jednotkou obličky je: nefrídiový kanálik nefros nefrón plamienková bunka Malpighiho rúrka pulzujúca vakuola protonefrídie metanefrídie.
1062. O častiach vylučovacej sústavy u zdravého muža platí, že: močová rúra je dlhšia ako u ženy močovody vyúsťujú do močového mechúra predstojnica obopína začiatok močovej rúry obličky sú v oblasti driekovej časti chrbtice, za pobrušnicou obličky sú párový orgán, vychádzajú z nich močovody, ktoré ústia do močového mechúra obličkové tepny sú vetvami brušnej aorty močová rúra je kratšia ako u ženy predstojnica obopína koniec močovej rúry.
1085. Na priereze kozou vidime vlasové cibuľky hmatové telieska obličkové telieska vzpriamovače chlpov zamšu potne zlazy hlavove nervy hypofyzu.
1090. Mocovy mechúr u človeka: je uložený za lonovou sponou hromadí sa v ňom moč vyprázdňuje sa zmŕštením hladkých svalových vlákien v jeho stene nahromadí sa v ňom do 500 až 700 ml moča je uložený za krížovou kosťou hromadí sa v ňom žlč vyprázdňuje sa ochabnutím hladkých svalových vlákien v jeho stene nahromadí sa v ňom do 5000 az 7000 ml moča.
1108. O častiach vylučovacej sústavy u zdravého človeka platí, že: močové rúry sú dve a močovod jeden močová rúra je jedna a močovody tri močová rúra je jedna a močovody dva z kazdej obličkovej panvičky vychádza jeden močovod z každej obličkovej panvičky vychádzajú dva močovody oblička je párový orgán, umiestnený za pobrušnicou oblička je párový orgán, umiestnený pred pobrušnicou močovody ústia do močového mechúra.
1181. O obličkách u zdravého človeka platí, že: sú miestom vzniku miazgy nachádzajú sa po obidvoch stranách driekovej časti chrbtice za pobrušnicou nachádzajú sa po obidvoch stranách driekovej časti chrbtice pred pobrušnicou nachádzajú sa po obidvoch stranách hrudnej časti chrbtice pred pobrušnicou majú typický tvar a umiestnenie majú na priereze svetlej šiu kôru a tmavšiu dreň majú na priereze tmavšiu kôru a svetlejšiu dreň patria medzi najdôležitejšie žľazy s vnútorným vylučovaním.
1206. Odstraňovanie škodlivých látok u človeka sa môže uskutočňovať: vylučovacími orgánmi obličkami pečeňou kožou pľúcami tráviacimi orgánmi srdcom mezonefrídiami.
1226. O častiach vylučovacej sústavy u zdravej ženy platí, že: močová rúra je dlhšia ako u muža močovody vyúsťujú do močového mechúra predstojnica obopína začiatok močovej rúry obličky sú uložené v oblasti driekovej časti chrbtice, za pobrušnicou obličky sú párový orgán, vychádzajú z nich močovody, ktoré ústia do močového mechúra obličkové tepny sú vetvami brušnej aorty močová rúra je kratšia ako u muža močový mechúr sa nachádza medzi maternicou a sponou lonových kostý.
1239. O činnosti obličiek u zdravého človeka platí, že: sú to orgány pre život nevyhnutné pri zastavení ich činnosti vznikne rozsiahla porucha vnútorného prostredia, ktorá môže spôsobiť smrť je riadená nervovo aj látkovo je nepretržitá podieľajú sa na hospodárení organizmu s vodou a dôležitými látkami, ktoré sú v krvi náhradiť ju čiastočne možno umelou obličkou podieľajú sa na hospodárení organizmu s vodou a dôležitými látkami, až po zlyhaní funkcie kože nie je pre činnosť organizmu nevyhnutná.
1241. V koži človeka sa nachádzajú: mazové žľazy potné žľazy receptory hmatové telieska proprioreceptory chemoreceptory krvné cievy bičíky.
Report abuse Terms of use