option
Questions
ayuda
daypo
search.php
ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ON Člověk
COMMENTS STATISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Člověk

Description:
Etapy lidského života

Author:
majurka
Other tests from this author


Creation Date:
31/05/2016

Category: Science

Number of questions: 25
Share the Test:
New CommentNuevo Comentario
No comments about this test.
Content:
Část lidského života od narození do 28. dní života označujeme obdobím .... prenatálním novorozeneckým kojeneckým batolecím.
Část lidského života od početí do porodu označujeme obdobím .... prenatálním novorozeneckým kojeneckým batolecím.
Část lidského života mezi 11 až 15 rokem označujeme jako .... puberta mládí adolescence dospělost.
Část lidského života od jednoho roku do tří let označujeme obdobím .... prenatálním novorozeneckým kojeneckým batolecím.
Pohlaví dítěte určuje .... matčino vajíčko otcova spermie.
Délka těhotenství je .... dní. 230 250 280 300.
Pokud se nemůže dítě narodit normálním porodem, provedou lékaři tzv. ................. řez. královský císařský knížecí sultánský.
Která činnost je typická pro předškolní věk? učení hra spánek práce.
Která činnost je typická pro školní věk? učení hra spánek práce.
Část lidského života od jednoho měsíce do jednoho roku označujeme obdobím .... prenatálním novorozeneckým kojeneckým batolecím.
Která činnost je typická pro dospělost? učení hra spánek práce.
Která činnost je typická pro novorozence? učení hra spánek práce.
Jak se nazývá dětský lékař? geriatr pediatr onkolog urolog psychiatr.
Jak se nazývá lékař pro seniory? geriatr pediatr onkolog urolog psychiatr.
Mladistvý je člověk ve věku .... 10 - 20 let 13 - 18 let 15 - 18 let 16 - 21 let.
Část lidského života mezi 15 až 21 rokem označujeme jako .... puberta mládí adolescence dospělost.
Anorexie je porucha .... příjmu potravy spánku smyslového vnímání motorických schopností.
Slovo MOTORIKA označuje .... pohyby těla a končetin velikost těla a končetin držení těla a končetin.
Jak se označuje zařízení, které slouží k péči o umírající? hospic špitál léčebna dlouhodobě nemocných sanatorium.
Pojmem obezita označujeme .... nadváhu podvýživu inteligenci zaostalost.
Obezita se určuje podle hodnoty .... BMI BMA BMO BMU.
Umělé přerušení těhotenství se nazývá .... interakce interpretace interupce interference.
Kdy dochází u žen k menopaze - útlumu funkce vaječníků? mezi 35 až 45 rokem mezi 45 až 55 rokem mezi 55 až 65 rokem mezi 65 až 75 rokem.
Jak se nazývá orgán, který zajišťuje přívod kyslíku a výživu plodu? slinivka placenta brzlík děloha.
V kterém roce života se v ČR stává člověk zletilým? v 15 letech v 16 letech v 18 letech v 21 letech.
Report abuse