Questions
ayuda
option
My Daypo

ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ONLucemburkové

COMMENTS STATISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Lucemburkové

Description:
test znalostí

Author:
majurka
(Other tests from this author)

Creation Date:
08/04/2016

Category:
History

Number of questions: 30
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Jan Lucemburský si vzal za ženu .... Annu Přemyslovnu Elišku Přemyslovnu Anežku Přemyslovnu Kateřinu Přemyslovnu.
Jan Lucemburský je nazýván jako král .... bojovník obchodník cizinec ochránce.
Jan Lucemburský padl v bitvě u .... Kresčaku Nantes Kressenbrunu Lipan.
Karel IV. byl původně pokřtěn jako ... Vladislav Václav Bořivoj Přemysl.
Karel IV. prožil dětsví v/ve .... Německu Anglii Francii Polsku.
Karel IV. měl .... manželky. 2 3 4 5.
Karel IV. měl bratra .... Jana Václava Jana Soběslava Jana Přemysla Jana Jindřicha.
Václav IV. nesnášel .... (zvuky) bubny zvony flétny zpěv.
Druhá manželka Václava IV. se jmenovala .... Žofie Jitka Beatrix Alžběta.
První manželka Karla IV. se jmenovala ... Eliška Pomořamská Anna Falcká Anna Svídnická Blanka z Valois.
Poslední manželka Karla IV. se jmenovala ... Eliška Pomořamská Anna Falcká Anna Svídnická Blanka z Valois.
Kdy byla založena univerzita v Praze? 1318 1328 1348 1368.
Jakou část Prahy nechal Karel IV. postavit? Staré Město Nové Město Karlín Libeň.
Karel IV. je nazýván jako .... Otec národa Otec Čechů Otec vlasti Otec lidu.
Zikmund Lucemburský vládl v ... Německu Polsku Uhrách Rakousku.
Jan Hus kázal v ................ kapli. Havelské Svatovítské Týnské Betlémské.
Jan Hus byl upálen ve městě ... Basilej Curych Bern Kostnice.
Jan Hus byl upálen .... 6.7.1415 3.5. 1415 10.12.1415 2.4.1415.
O rok později po Husově smrti byl na stejném místě upálen i Jan Želivský Jeroným Pražský Jan Nepomucký Štěpán z Pálče.
Petr Parléř byl slavný .... lékař kněz vědec stavitel.
Katedrála Svatého Víta je postavena v ..... slohu. v románském gotickém renesančním barokním.
Katedrála Svatého Víta byla dokončena téměř po ..... letech. 400 500 600 700.
První bitva husitů se odehrála ...... u Sudoměře u Domažlic na Vítkově u Lipan.
Poslední bitva husitů se odehrála ...... u Sudoměře u Domažlic na Vítkově u Lipan.
Jan Žižka zemřel při obléhání města .... Kutná Hora České Budějovice Přibyslav Hradec Králové.
Husité založili město .... Kolín Jičín Plzeň Tábor.
Ladislav Pohrobek byl Zikmundův .... syn bratr vnuk synovec.
Posledním Čechem na českém trůnu byl .... Jiří z Poděbrad Jiří z Dražic Jiří z Kunštátu Jiří ze Šternberku.
Husitským vojevůdcem byl .... Prokop Lysý Prokop Malý Prokop Holý Prokop Silný.
Husité měli ve znaku .... vůz kalich kříž prak.
Report abuse Consent Terms of use