option
Questions
ayuda
daypo
search.php
ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ON Můj test bio 22
COMMENTS STATISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Můj test bio 22

Description:
Biologie 22

Author:
Najednicku
Other tests from this author

Creation Date: 15/05/2024

Category: Science

Number of questions: 33
Share the Test:
New CommentNuevo Comentario
No comments about this test.
Content:
Pro udržování rovnováhy těla a koordinaci pohybů je důležitý: mozeček prodloužená mícha talamus mozková kůra.
Činnost vnitřních orgánů a žláz s vnitřní sekrecí je řízena z: hypotalamu talamu prodloužené míchy mozečku.
Centrum řeči je uloženo v talamu mozečku prodloužené míše mozkové kůře.
Hlavní ústředí pro řízení tělesné teploty je v: hrbolu hypotalamu středním mozku prodloužené míše.
Mícha obsahue nervové buňky nervová vlákna odstředivá nervová vlákna dostředivá specializované buňky receptorů.
Mezimozek (diencephalon) je tvořen: prodlouženou míchou a mozečkem především talamem, hypotalamem a hipokampem talamem, hypotalamem, hypofýzou a epifýzou mostem a hypotalamem.
Střední mozek leží mezi: mozkovými hemisférami mostem a mozečkem mostem a mezimozkem míchou a prodlouženou míchou.
Ganglia autonomních nervů jsou uložena v kmeni mozkovém v míše v páteřním kanálu mimo centrální nervstvo.
Parasympatikus má své nervové buňky v hrudní míše u všech jader hlavových nervů u některých hlavových nervů u některých hlavových nervů a v sakrální části míchy.
Zrakové informace jsou zpracovávány temenním lalokem mozku týlním lalokem mozku hypotalamem prodlouženou míchou.
K obvodové (periferní) nervové soustavě patří: autonomní a motorické nervy mozek a mícha prodloužená mícha bederní mícha.
Hladká svalovina je ovládána jen sympatikem buňkami předních rohů míchy autonomním nervstvem jen parasympatikem.
Nervosvalová ploténka patří mezi čidla svalové tkáně je zvláštním typem synapse uplatňuje se při přenosu vzruchu z nervu na sval je zakončením dostředivých nervových vláken.
Nervový vzruch se u člověka může po nervovém vláknu šířit maximálně rychlostí: 120 km/s 120 m/s 120 mm/s 120 mikrometrů/s.
Senzitivní nervová vlákna: řídí činnost hladkého svalstva vedou vzruchy dostředivě přenášejí informace z čidel jsou součástí reflexního oblouku.
Autonomní nervový systém řídí činnost žláz řídí činnost hladkého svalstva řídí pohyby očních bulbů zahajuje polykací reflex.
Reflexní oblouk se skládá z: dostředivé dráhy výkonného orgánu čidla odstředivé dráhy.
Bloudivý nerv: vede vzruchy ke svalům bránice obsahuje vlákna autonomního nervstva vstupuje do míchy v oblasti krční páteře je desátým hlavovým nervem.
Signály pro cílené pohyby rukou vycházejí z: hypotalamu mozečku mozkové kůry hrudní míchy.
Vnitřní stav usměrňující reakci organismu nazýváme signální sosutava motivace habituace adaptace.
Tkáňový mok vzniká selekcí konvekcí filtrací difúzí.
Z páteřní míchy člověka vystupuje párů míšních nervů: žádná z uvedených alternativ není správná 21 12 13.
Nervová tkáň člověka je složena pouze z: nervů a jejich výběžků neuroglie nervových a podpůrných buněk nervů a vazivových buněk.
Zraková kůra je lokalizovaná: ve frontálním laloku ve spánkovém laloku na temeni hlavy v okcipitálním laloku.
Mezi dálkové (distanční) receptory patří: smyslové buňky sítnice mechanoreceptory nociceptory vláskové buňky Cortiho orgánu.
Na sítnici komorového oka se promítá obrázek převrácený, zmenšený přímý, zmenšený převrácený, zvětšený přímý, zvětšený.
Změna šíře zornice při svitu oka umožňuje zaostřit obraz na sítnici usměrnit dopad paprsků za sítnici řídit úroveň osvětlení sítnice usměrnit dopad paprsků před sítnici.
Jestliže se obrázek předmětu vytvoří až za sítnici, jde o dalekozrakost krátkozrakost astigmatismus myopii.
Barevné vidění umožňuje existence tří druhů čípků reagujících na barvu: červenou, zelenou a modrou červenou, zelenou a žlutou modrou, zelenou a žlutou červenou, modrou a bílou.
Pod pojmem mydriáza rozumíme: rozšíření zornice akomodaci čočky zúžení zornice zúžení čočky.
Sekundární osifikační centra dlouhých kostí se nachází: v diafýze v epifýze v metafýze v apofýze.
Kost radličná (vomer) je součástí pánve je jednou z kostí zápěstí je součástí přepážky nosní je jednou z kostí nártu.
Styčné (kloubní) plochy kostí pokrývá: okostice chrupavka vazivová membrána hladká svalovina.
Report abuse