option
Questions
ayuda
daypo
search.php
ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ON Můj test bio 25
COMMENTS STATISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Můj test bio 25

Description:
Biologie 25

Author:
Najednicku
Other tests from this author

Creation Date: 21/05/2024

Category: Science

Number of questions: 20
Share the Test:
New CommentNuevo Comentario
No comments about this test.
Content:
Genofondem rozumíme všechny geny určitého jedince žádná z uvedených alternativ není správná všechny geny jedné buňky genetickou výbavu určité rodiny.
Alogamická populace je obvykle tvořena organismy s odděleným pohlavím je např. populace lifská je tvořena organismy, které se rozmnožují samoopylením je tvořena vždy dvěma čistými liniemi.
Chromosomové genetické mapy jsou založeny na relativní vzdálenosti genů téže vazebné skupiny ukazují polohu chromosomů v karyotypu měří vzdálenost genů mezi nehomologními chromosomy ukazují rozdílnou polohu chromosomů.
Mutace je synonymum pro modifikaci jsou vždy pro organismy nevýhodné způsobují genetický posun podmiňují proměnlivost genotypů.
Teorii vzniku živých forem samoplozeínm vyslovil L. Pasteur Hippokrates Aristoteles A. I. Oparin.
Studiem bakterií se zabýval Louis Pasteur Carl Linné R. Koch I. P. Pavlov.
Původce tuberkulózy objevil Robert Koch Louis Pasteur I. I. Mečnikov S. N. Vinogradskij.
Hippokrates žil v: Egyptě Indii Řecku Itálii.
William Harvey sestrojil mikroskop objasnil krevní oběh člověka odmítl teorii samoplození objevil krevní skupiny.
Tzv. základní biogenetický zákon stanovil: francouzský přírodovědec G. Cuvier německý zoolog E. Haeckel švédský přírodovědec C. Linné anglický přírodovědec Ch. Darwin.
Průkaz určité alely u skupiny pacientů s určitým znakem častěji než by odpovídalo náhodě je označováno jako asociace je hodnocen jako genová vazba je obvyklý u polygenní dědičnosti je typický pro izoláty.
Matroklinní dědičnost znamená vliv matky na vývoj plodu v průběhu těhotenství žádná z uvedených alternativ není správná je podmíněna lokalizací genů na X chromosomu je podmíněna lokalizací genů na chromosomech mitochondrií.
Dominantní dědičnost je v lidské genetice výjimečná je pojem pro vyjádření znaku pouze u recesivních homozygotů je nejčastější typ dědičnosti monogenních chorob člověka je charakterizována genotypovým štěpným poměrem 1 : 2 : 1 v F2 generaci.
Civilizační choroby nejsou dědičné, jsou vyvolávány pouze civilizačními vlivy jsou nejčastěji autozomálně dominantně dědičné, fenotyp je ovlivňován civilizačními vlivy jsou nejčastěji polygenně dědičné, fenotyp je ovlivňován civilizačními vlivy jsou nejčastěji autozomálně recesivně dědičné, vlivy prostředí je neolivňují.
Koeficient příbuznosti 1/2 je mezi sourozenci otcem a dcerou matkou a synem otcem a synem.
Neúplná penetrance je pojem pro vyjádření různé regulace funkce genu je termín vyjadřující pravděpodobnost manifestace určitého genotypu je termín vyjadřující různý stupeň vyjádření znaku je pojem pro neúplný průnik genu jedné populace do druhé populace.
Pleiotropní efekt genu značí, že znak je podmíněn samostatným účinkem různých genů gen se manifestuje různým stupněm vyjádření ve fenotypu gen ovlivňuje více znaků jeho manifestace se projeví jen u X vázaných chorob.
Dominantně dědičným znakem člověka je: otoskleróza cystická fibróza diabetes mellitus obou typů polycystická choroba ledvin, typ dospělých.
X vázaným dědičným znakem člověka je hemofílie A, B Rh krevní skupina barvoslepost azoospermie.
Genetická vazba je podmíněna interakcí genů má jen teoretický význam je využívána v genetické konzultaci, cytogenetice a molekulární genetice je podmíněna blízkou lokalizací genů na jednom chromosomu.
Report abuse