option
Questions
ayuda
daypo
search.php
ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ON Můj test bio 26
COMMENTS STATISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Můj test bio 26

Description:
Biologie 26

Author:
Najednicku
Other tests from this author

Creation Date: 23/05/2024

Category: Science

Number of questions: 8
Share the Test:
New CommentNuevo Comentario
No comments about this test.
Content:
Mezi interakce nealelních genů patří: komplementarita epistáze exkluze kodominance.
Dědivost je schopnost dědit určitý znak vyjadřuje podíl geneticky podmíněné variability na variabilitě znaku je dána podílem Va / Va + Vp je podmíněna působením genů malého účinku a prostředí.
Aditivní interakce alel: vyjadřuje jejich přídavných efekt ve fenotypu je typická pro polygenní dědičnost je interakce, při které se sčítá účinek alel ve fenotypu je typická pro multifaktoriální dědičnost.
Znaky s multifaktoriální dědičností jsou ovlivněny aditivním účinkem alel interakcí genotypu a prostředí dominantním efektem alel vlivy prostředí.
Cytogenetickým mechanismem při nepohlavním rozmnožování je amitóza meióza mitóza crossing over.
Gamety mají 3 na n chromosomů diploidní počet chromosomů dvě sady chromosomů haploidní počet chromosomů.
Gamety obratlovců vznikají z haploidních somatických buněk meiózou vznikají z diploidních somatických buněk mitózou jsou haploidní (mají jednu sadu chromosomů) se dělí mitózou na haploidní somatické buňky.
Pokud jsou samčí a samičí gonády na jednom jedinci, hovoříme o: hermafroditisimu gonochorismu kryptorchismu oogonii.
Report abuse