option
Questions
ayuda
daypo
search.php
ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ON Můj test bio 27
COMMENTS STATISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Můj test bio 27

Description:
Biologie 27

Author:
Najednicku
Other tests from this author

Creation Date: 24/05/2024

Category: Science

Number of questions: 9
Share the Test:
New CommentNuevo Comentario
No comments about this test.
Content:
Pólová buňka polarizuje membrány v místě synapse nerv-sval vzniká v procesu oogeneze je buňka zadního pólu očního bulbu je tetraplodiní.
Gamety jsou zralé pohlavní buňky buňky s diploidním počtem chromozomů buňky vzniklé amitózou buňky vzniklé rozdělením zygoty.
Při dihybridizmu v F2 generaci nacházíme 4 typy homozygotů v F2 generaci je 9/16 dominantních homozygotů vznikají pouze heterozygotní hedinci homozygoti jsou shodní pouze s jedním z rodičů.
Dihybrid AaBb tvoří za podmínek nezávislé kombinace obou genů 2 typy gamet v F2 generaci 3 fenotypy gamety AA, BB, aa, bb v F2 generaci 9 genotypů.
Při dihybridizmu za podmínek volné kombinovatelnosti obou genů vzniká 9 rozdílných genotypů v F2 v F2 generaci je 9/16 dominantních homozygotů v F2 generaci vznikají pouze heterozygotní jedinci homozygoti jsou shodní pouze s jedním z rodičů.
Fenotypový štěpný poměr 1 : 1 : 1 : 1 platí za podmínek volné kombinovatelnosti pro křížení: žádná z uvedených alternativ není správná dvou dvojnásobných heterozygotů dvou homozygotů při neúplné dominanci dominantního homozygota s heterozygotem.
Stav, kdy je fenotyp heterozygotního jedince odlišný od fenotypu dominantního i recesivního homozygota, nacházíme při následujícím vztahu mezi alelami téhož genu: úplná dominance neúplná dominance kodominance úplná recesivita.
Při neúplné dominance A nad a je heterozygot Aa fenotypově: odlišný od obou homozygotů shodný s AA shodný s aa v rozmezí fenotypů AA a aa.
Při neúplné dominanci při křížení dvou různých homozygotů: heterozygotní genotyp potomků vede ke vzniku vlastního fenotypu jsou potomci stejní jako jeden z rodičů nacházíme štěpení 1 : 1 dochází v F1 generaci ke vzniku nového fenotypu.
Report abuse