Questions
ayuda
option
My Daypo

ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ONmakedonski jazik polugodisen test za 6 odd.

COMMENTS STATISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
makedonski jazik polugodisen test za 6 odd.

Description:
literatura i gramatika

Author:
Sofia
(Other tests from this author)

Creation Date:
16/12/2017

Category:
Literature

Number of questions: 29
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Sto e komunikacija? proces na razmenuvanje informacii preku sistem so znakovi i zvuci. umetnost na zborovi.
Sto e literatura? del od naukata za jazikot kojaa gi proucuva recenicite Literatura e umetnost na zborovi ili umetnost na ubavo izrazuvanje.
Jazik e: Nauka za glasovite Jazik e sistem od znaci koi sluzat za komunikacija.
Filozofija e Opstestvena,humanisticka nauka koja ja proucuva umetnosta,mudrosta na ziveenje na eden narod nauka za jazikot.
Filologija e nauka za jazikot koja gi proucuva glasovite nauka humanisticka,opstestvena,koja go proucuva jazikot,literaturata i istorijata na eden narod.
Lingvistika e najsovremeno sredstvo za komunikacija nauka za jazikot.
Sintaksa e del od naukata za jazikot koja gi proucuva recenicite:podmet,prirok,predmet-dodatoci del od naukata za jazikot koja gi proucuva glasovite .
Gramatika e : Del od naukata za jazikot koja gi proucuva zborovite i recenicite Del od naukata za jazikot koja gi proucuva sistemskite pravila i normi na eden jazik.
Sto e Fonetika,Fonologija Del od naukata za jazikot koja gi proucuva glasovite e humanistic nauka koja gi proucuva glacovite i glagolite.
Morfologija e: nauka za jazikot koja gi uci imenkite E del od naukata za jazikot koja gi proucuva zborovite:glagoli,imenki,pridavki,zamenki-11 zborovni grupi.
Vo koja grupa spaga ruskiot jazik? Juznoslovenska istocno slovenska.
Vo koja grupa spagaat: ceski,slovacki,luzicko-srpski i polski? zapadno slovenska Juzno slovenska.
Vo juzno slovenskata grupa spagaat: ceski,slovacki,luzicko-srpski i polski bugarski,makedonski,hrvatski,slovenecki ruski,ukrainski,beloruski.
Prvoto slovensko pismo se vika: kirilica azbuka glagolica.
Kako se vika 2ta azbuka i koj ja sozdal? kirilica od kiril i metodij kirilica od kliment i naum ohridski glagolica od Sv. Kliment i Naum Ohridski.
Sto e poezija? Poezija e vid na literatura pisuvana vo stihovi Poezija e del od naukata za jazikot koja gi proucuva samoglaskite i soglaskite Poezija e vid na literatura pisuvana vo forma na tekst.
Sto e proza? nauka za jazikot i bukvite Vid na literatura pisuvana vo forma na tekst.
Vtorata podelba na literaturata e: proza i poezija pesni I tekstovi drama,epika I lirika.
Sto e lirika? Lirika e literaturen rod cie glavno obelezje e opejuvanjeto na custva. Literaturen vid koj glaven element e raskazuvanjeto.
Epika e : stilsko izrazno sredstvo koe ima ukrasna funkcija Literaturen rod vo koj glaven element e raskazuvanjeto na slucki ili nastani.
Sto e azbuka? Nacin na oglasuvanje na odreden nacin Azbuka e zbir od bukvi po utvrden redosled.
Koi se Sonorskite glasovi? a,e,i,o,u, K,l,o,d,e,r j,l,lj,m,n,nj b,v,g,d,p,f,k,t j,l,lj,k,nj,n.
Sto se zamenki? posocuvaatt,zamenuvaat i oznacuvaat predmeti I lica pokazuvaat nas Stav kon nestata opredeluvaat kolicina.
sto e narator? graven lik vo dramata lik vo tekstot e onoj koj gi raskazuva nastanite i sluckite vo tekstot.
Sto se imenki imenki oznacuvaat ninja na zivotni,sustestva I drugo zborovna grupa od soglaski.
Sto se pridavki nauka za literaturata razlicni karakteristiki na predmeti I sustestva.
sto oznacuvaat broevite prisvojnost kolicina.
Sto se glagoli zborovi koi oznacuvaat prisvojnost zborovi koi oznacuvaat kolicina zborovi koi oznacuvaat dejstvo,rabota I sostojba.
Koi se trite vidovi zamenki? zvucni,bezvucni,sonorni licni zamenki,licno predmetni zamenki I pokazni zamenki.
Report abuse Consent Terms of use