Questions
ayuda
option
My Daypo

ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ONMaks-test

COMMENTS STATISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Maks-test

Description:
Biologia tabelki

Author:
Widmo
(Other tests from this author)

Creation Date:
20/11/2022

Category:
University

Number of questions: 10
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Z czego składa się komórka zwierzęca, zaznacz poprawne odpowiedzi: błona komórkowa chloroplasty rybosomy jądro komórkowe ściana komórkowa.
Zaznacz wspólne składniki komórki zwierzęcej i roślinnej: cytozol mitochondria rybosomy chloroplasty wakuole (wodniczki).
Zaznacz części, które dotyczą tylko komórki roślinnej: wodniczki rybosomy chloroplasty ściana komórkowa cytozol.
Jakie są rodzaje komórek: cytozol jądrowe bezjądrowe wodniczka.
Komórki jądrowe dzielą się na: zwierzęce roślinne grzybowe bakteryjne.
Komórki bezjądrowe: grzybowe roślinne zwierzęce bakteryjne.
Jakie są składniki występujące w komórce jądrowej zwierzęcej: błona komórkowa cytozol jądro komórkowe mitochondria wiele drobnych wakuol rybosomy chloroplasty ściana komórkowa.
Jakie są składniki występujące w komórce jądrowej roślinnej: blona komórkowa cytozol jądro komórkowe mitochondria zwykle pojedyncza duża wakuola rybosomy chloroplasty ściana komórkowa.
Jakie są składniki występujące w komórce jądrowej grzybowej: błona komórkowa cytozol jądro komórkowe mitochondria duża wakuola lub wiele drobnych rybosomy chloroplasty ściana komórkowa.
Jakie są składniki występujące w komórce bezjądrowej bakteryjnej: błona komórkowa cytozol jądro komórkowe mitochondria wakuola - wodniczka rybosomy chloroplasty ściana komórkowa.
Report abuse Consent Terms of use