Questions
ayuda
option
My Daypo

ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ONMapové symboly orientačního běhu

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Mapové symboly orientačního běhu

Description:
Orientační běh

Author:
Milan Valeš
(Other tests from this author)

Creation Date:
09/06/2019

Category:
Sport

Number of questions: 17
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Význam symbolu paseka sad louka, pole.
Význam symbolu louka pole sad.
Význam symbolu paseka neposekaná louka vinice.
Význam symbolu s rozptýlenými stromy obdělávaná půda paseka.
Význam symbolu sad divoký otevřený prostor, paseka zarostlé pole.
Význam symbolu divoký otevřený prostor s rozptýlenými stromy sad louka.
Význam symbolů pole, roh pole louka, roh louky les, roh lesa.
Význam symbolů porost, pomalý běh, chůze, prodírání louka park.
Význam symbolů porost, běh v jednom směru obdělávaná louka les s vykácenými pruhy.
Význam symbolů hradba úzký hustník, živý plot zahrada.
Význam symbolů vegetace, pomalý běh, chůze, dobrá viditelnost travnatý pás vinice.
Význam symbolů roh lesa zřetelná hranice obdělávané půdy hranice porostů.
Význam symbolů zřetelná hranice vegetace alternativní (u map s kamenitým terénem) roh lesa cesta, křížení cest.
Význam symbolů zřetelná hranice vegetace roh lesa cesta, rozcestí.
Význam symbolů památný strom chráněný strom výrazný velký strom (jehličnatý).
Význam symbolů výrazný keř nebo strom (listnatý) chráněný strom památná lípa.
Význam symbolů pařez výrazný vegetační objekt (vývrat) triangulační bod.
Report abuse Terms of use