option
My Daypo

Marie Terezie, Josef II.

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Marie Terezie, Josef II.

Description:
NK dějepis

Author:
Na jedničku
(Other tests from this author)

Creation Date:
14/11/2022

Category:
History

Number of questions: 19
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Marie Terezie vládla od roku:.
Marie Terezie vládla do roku:.
V roce 1713 byl vydán dokument, který zajišťoval, že nástupcem na trůn může i potomek ženského pohlaví. Jak se tento dokument jmenoval?.
Kolik bylo Marii Terezii, když nastoupila na trůn? 40 80 23 13.
Za Marie Terezie se vedly války o jaké dědictví? rakouské německé moravské české.
Kdo byl otcem Marie Terezie? Karel VI. Karel IV. Josef I. Josef II.
Kdo byl František Štěpán Lotrinský? manžel Marie Terezie otec Marie Terezie syn Marie Terezie bratr Marie Terezie.
Co vymýšleli a zaváděli osvícení/osvícenští panovníci?.
Kolik dětí měla Marie Terezie?.
Kdo nastoupil na trůn po Marii Terezii?.
Josef II. a Marie Terezie byli v jakém vztahu? syn a matka bratr a sestra otec a dcera manžel a manželka.
Josef II. byl osvícenský absolutista anarchista.
Vytvářel i Josef II. nějaké reformy? ano ne.
Spoj správně informace o reformách Josefa II. říjen 1781 psáno německy i česky zajišťuje svobodu vyznání, ale zároveň omezuje některé církevní řády listopad 1781 začátek poddanství.
Kromě nevolnictví zrušil Josef II. ještě něco. Co?.
Kdo nastoupil na trůn po Josefu II.?.
Kolik let byl na trůně Leopold II.?.
Leopold II. byl Josefův:.
Spoj panovníka s informacemi, které k němu patří. na trůně 40 let 16 dětí zavedení povinné školní docházky toleranční patent absolutista sourozenec Leopolda II. zrušení cenzury na trůně díky pragmatické sankci.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests