Questions
ayuda
option
My Daypo

ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ONMechy a kapradiny

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Mechy a kapradiny

Description:
NK přírodopis

Author:
AVATAR

Creation Date:
07/03/2022

Category:
Science

Number of questions: 24
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Jakým slovem se dá jinak nazvat „ukazatel čistoty“?.
Čím je tvořeno tělo mechorostu? stélkou slámkou slívkou.
K čemu slouží mechorostům výtrusy? k vylučování zbytků potravy k rozmnožování k přilákání kořisti.
Jak zní jiný název mechorostu játrovky? porostnice mnohotvárná porasnice mnohotvárná prostonice mnohotvárná.
Co mechy produkují?.
Jak se mechům říká díky tomu, že produkují kyslík?.
Co nepatří mezi funkce mechů? produkují vzduch zpevňují půdu udržují vodu.
Z výtrusu mechu vznikne ... petrklíček prvoklíček protoklíček.
Doplň správný název: ***** sivý.
Doplň správný název: ***** obecný.
Doplň správný název: měřík *****.
Co vznikne z výtrusu kapraďorostu?.
Jak se nazývají samčí pohlavní buňky u mechů i kapraďorostů?.
Na které části kapradiny se nachází kupky a výtrusnice? na spodní straně listu na svrchní straně listu na příchytných vláknech.
Kdy vznikly první kapradiny? v prvohorách v druhohorách ve třetihorách.
Co vzniklo z prvohorních kapradin?.
Které z pojmů označují typy kapraďorostů? plavuně kapradiny přesličky kopretiny překližky plavkyně.
Který druh přesličky existuje? lesní rolní polní písková říční.
Doplň správný název: plavuň *****.
Doplň správný název: kapraď *****.
Doplň správný název: osladič *****.
Velmi známým a jedním z největších druhů kapradin je:.
Doplň správný název: ***** samičí.
Roztřiď zástupce na mechorosty a kapraďorosty: bělomech sivý ploník obecný rašeliník měřík příbuzný plavuň vidlačka přeslička rolní osladič obecný hasivka orličí papratka samičí.
Report abuse Terms of use