option
Questions
ayuda
daypo
search.php
ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ON Medzivojnové obdobie
COMMENTS STATISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Medzivojnové obdobie

Description:
Medzivojnové obdobie

Author:
AVATAR
Mgr.Branislav Turčan
Other tests from this author

Creation Date:
13/01/2022

Category: History

Number of questions: 23
Share the Test:
New CommentNuevo Comentario
No comments about this test.
Content:
Kto bol prvým prezidentom medzivojnového Nemecka? Paul von Hindenburg Erich von Ludendorf Max Weber Fridrich Ebert.
V ktorom roku sa uskutočnil Mussoliniho pochod na Rím 1922 1926 1914 1919.
Kto nepatril medzi osoby ktoré Stalin nechal odstrániť aby si upevnil moc. Trockij Lenin Kamenev Zinoviev .
Ktorý cár abdikoval v marci 1917 Mikuláš I. Alexander II Alexander III Mikuláš II .
V marci 1938 si Nemecko pripojilo Rakúsko Čechy a Moravu Sudety Alsasko – Lotrinsko .
Fuhrer v preklade znamená prezident kancelár vodca diktátor.
Kto bol nemeckým prezidentom v čase, keď sa Hitler stal ríšskym kancelárom? Friedrich Ebert Paul von Hindenburg Erich von Ludendorff Ernst Rom .
Koho zlikvidoval Hitler v noci dlhých nožov r. 1934 nemeckých Židov príslušníkov SS príslušníkov SA nemeckú komunistickú stranu .
V ktorom roku sa stal nemeckým kancelárom A. Hitler? 1932 1933 1923 1939 .
Kedy prijalo ČSR Mníchovskú dohodu? 29.9. 1938 30.9. 1938 6.10, 1938 2.11. 1938.
V ktorom roku vznikol Zväz sovietskych socialistických republík? 1921 1926 1922 1927.
Aké bolo vlastné meno Josifa Stalina? Dzeržinský Uljanov Vladimír Visarionovič.
Zakladateľom Fasci di Combattimiento bol Viktor Emanuel II Adolf Hitler Benito Mussolini Fridrich Ebert.
Medzi charakteristické znaky fašizmu nepatrí vodcovský prístup využívanie násilia a moderných metód propagandy a cenzúry nadradenie záujmov demokracia, liberalizmus.
Lebensraum je porušovanie versailleského systému vyvražďovanie Židov nacistický projekt pôrodnosti Nemcov životný priestor pre Nemcov.
Hitler bol zakladateľom politickej strany SA SS Gestapo NSDAP.
Prezývka Mussoliniho ako vodcu bola capo fuhrer duce vodca.
V ktorom meste sa A. Hitler v 1923 pokúsil o národnú revolúciu v Berlíne vo Weimare v Mníchove v Norimbergu.
Ktorý z týchto pojmov nepatrí k ideologii fašizmu? liberalizmus vodcovský prístup nadradenie celku nad záujem jednotlivca zločinný režim .
V ktorom roku vznikli tzv. Norimberské zákony? 1923 1935 1939 1942.
Kto sa stretol s Hitlerom 15.9.1938 v Berchtensgadene s cieľom rokovať o mieri? Winston Churchill Neville Chaberlain Lloyd George Ernest Bevin.
Kto nepodpísal Mníchovskú dohodu? W. Churchill N. Chamberlain B. Mussolini E. Daladier.
Zmluva podpísaná s Nemeckom počas Parížskej mierovej konfrencii v r. 1919 sa volala Saint-Germainská mierová zmluva Trianonská mierová zmluva Versailleská mierová zmluva.
Report abuse