Questions
ayuda
option
My Daypo

ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ONMVZ 102 - Odzbrojovanie

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
MVZ 102 - Odzbrojovanie

Description:
hej no ako

Author:
b
(Other tests from this author)

Creation Date:
15/05/2015

Category:
History

Number of questions: 11
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
– zmluva zakazujúca vojenské aktivity v Antarktíde.
zmluva zakazujúca atómové skúšky na zemi, pod vodou a v atmosfére - LTBT.
– zmluva vyhlasujúca Latinskú Ameriku za zónu bez jadrových zbraní.
zmluva o nešírení jadrových zbraní (Non proliferation Treaty), problém.
zákaz rozmiestňovania jadrových zbraní a iných zbraní hromadného ničenia na morskom dne.
o Anti-Ballistic Missile Treaty - rok, miesto, prezidenti.
- TTBT : Zmluva o obmedzení podzemných skúšok jadrových zbraní - rok, krajiny, problém.
- CTBT : zmluva o všeobecnom zákaze jadrových skúšok.
- BTWC: Úmluva o zákaze vývoja, výroby a hromadenia bakteriologických a toxinových zbraní a ich zničení - rok, problém.
- CWC: Úmluva o zákaze vývoja, výroby, hromadenia zásob a použitia chemických zbraní a ich zničení, rok, problém.
- S-KOS: Zmluva o konvenčných ozbrojených silách v Európe, rok, kto odzbrojoval viac, kto vystúpil.
Report abuse Terms of use