option
Questions
ayuda
daypo
search.php
ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ON MVZ 102 - WWII and after
COMMENTS STATISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
MVZ 102 - WWII and after

Description:
praise the lord

Author:
b
Other tests from this author

Creation Date: 17/05/2015

Category: History

Number of questions: 18
Share the Test:
New CommentNuevo Comentario
No comments about this test.
Content:
Molotov-Ribentrop.
prístupy k mieru Churchill Roosevelt Stalin.
postupimská konferencia: rok, ciele.
kto nahradil churchilla na postupime? .
kto bol andrej gromyk?.
summit v Janove - rok, ciele.
plány na pomoc nemecku s reparáciami.
Locarno - rok, údely.
Mcdonaldov plán - o čom ol, na akej konferencií.
španielska občianska vojna - roky, aktér.
body appeasementu .
kroky USA k odlúčeniu od ZSSR.
lojalita WII Spojenci Os.
Treaty of Dunkirk - rok, princíp.
wilsonove 4 piliere.
Bretton Woods - rok, organizácie.
na akej konferencií sa plánovala rozdelenie nemecka - rok, názov.
plán na odzbrojenie a rozdelenie nemecka do 2 štátov.
Report abuse