Questions
ayuda
option
My Daypo

ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ONNČL Okruh 1

COMMENTS STATISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
NČL Okruh 1

Description:
NMgr. zkouška

Author:
Na jedničku
(Other tests from this author)

Creation Date:
28/12/2022

Category:
Literature

Number of questions: 25
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Pro nejnovější literaturu byl klíčový rok:.
Kolik proudů/generací působilo v literatuře po roce 1990?.
Proč byla nově vydávaná starší díla méně úspěšná, než by si zasloužila? lidé chtěli současnou literaturu o současné době lidé chtěli starší literaturu, například z národního obrození lidé chtěli současnou literaturu, aby zapomněli na to, co bylo.
Proč někteří autoři odkládali svůj debut? kvůli režimu pro nedostatek financí báli se neúspěchu.
Kdo je autorem tvrzení, že došlo ke „konci mýtu národního obrození, který dával jakékoliv české knize pozici celospolečenské události“?.
Čím se stala kniha?.
Který typ literatury dokázal po roce 1990 vydělávat asi nejvíce?.
Co napsal Jiří Kratochvíl v reakci na zrušení přehrady mezi samizdatem, exilem a oficiální literaturou?.
Spoj osobnost a názor. Jiří Kratochvíl Pavel Janoušek Vladimír Novotný.
Kolik nakladatelství vzniklo po roce 1989.
Vyjmenuj nově vzniklá nakladatelství:.
Vyjmenuj předlistopadová renomovaná nakladatelství .
Která nakladatelství se zaměřovala na novou literární produkci? Host Petrov Protis Velarium Hynek Votobia Atlantis Torst Ivo Železný.
Mladá fronta vydávala mladé autory v jaké edici?.
Slovo po roce 1989 získalo ***, ale ztratilo ***.
Vyjmenuj časopisy věnující se recenzní činnosti.
Kdo psal do Literárních novin recenzní řadu a jak se jmenovala?.
Která periodika se ve větší míře zabývají začínajícími básníky?.
Která periodika se v menší míře zabývají začínajícími básníky?.
Jaké názvy webů, které se věnují začínajícím básníkům, se skrývají pod šiframi? il***a, li***i, t***m, p***k.
Host: edice pro začínající básníky.
Petrov: edice pro začínající básníky.
Hynek: edice pro začínající básníky.
Která nakladatelství se zabývají začínajícími básníky? (VM, V, P, KN, D, LS).
Které nakladatelství se po roce 2000 stalo nejvýraznějším vydavatelem současné poezie?.
Report abuse Consent Terms of use