option
My Daypo

Obcan

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Obcan

Description:
Mix obcan

Author:
David Hájek
(Other tests from this author)

Creation Date:
24/11/2020

Category:
University

Number of questions: 16
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Co je to svéprávnost ?.
Co je to právní osobnost ? .
Co je to právnická osoba ? .
Od kdy do kdy má člověk právní osobnost. .
Kdy se člověk stává plně svéprávným ? .
Jak jinak lze nabýt plnou svéprávnost ? (Kromě zletilosti) .
Vyjmenujte podpůrná opatření při narušení schopnosti zletilého právně jednat.
Je-li člověk, který byl dotčen zpochybněním svého práva ke jménu nebo který utrpěl újmu pro neoprávněný zásah do tohoto práva nepřítomen, nebo je-li nezvěstný, nesvéprávný či nemůže-li z jiné příčiny uplatnit právo na ochranu svého jména sám, může je uplatnit kterákoli z osob jemu blízkých jeho manžel, potomek, předek nebo partner pouze jeho manžel nebo potomek .
Co znamená latinský výraz "Pacta sunt servanda" ? Nikomu nelze odepřít, co mu po právu náleží Každý má povinnost jednat v právím styku poctivě Smlouvy mají být plněny Zjevné zneužití práva nepožívá právní ochrany.
Co to jsou Dispozitivní normy ? .
Jestliže jsou při odchýlení od smlouvy porušeny dobré mravy, je takové odchýlení možné ? Ano Ne Za určitých podmínek.
Co znamená relativní kogentnost pr. normy ? Lze se od ní odchýlit, ale pouze ve prospěch slabší strany. (Např. prodloužení lhůty) Nic takového neexistuje Lze se od ní odchýlit, ale pouze ve prospěch silnější strany. ( Stanovení podmínky, že zboží musí být vráceno pouze s originálním obalem, porpř. zkrácení lhůty pro vrácení) .
Jaké máme druhy svéprávnosti ? .
Je možné, aby měla právnická osoba sídlo v bytě ? Ne nikdy. Ano, při nenarušení klidu a pořádku v domě Právnická osoba nemá sídlo.
Důvody pro zrušení Právnické osoby ( jmenuj alespoň 3).
Jmenuj tradiční výkladové metody práva. .
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests