option
My Daypo

Obecná a anorganická chemie

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Obecná a anorganická chemie

Description:
otázky k zkoušce na přírodovědskou fakultu UK 2014-2016

Author:
student
(Other tests from this author)

Creation Date:
02/03/2016

Category:
Science

Number of questions: 39
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
1. Jaké je oxidační číslo atomu kyslíku v kationtu H3O+? - II I - III III.
2. Jaké je oxidační číslo atomu vodíku ve sloučenině CaH2? I -I II -II.
3. Jaké oxidační číslo atomu sodíku ve sloučenině Na2O2? I -I II -II.
4. Jaké oxidační číslo atomu dusíku v kationtu NH4+? -III III -IV IV.
5. Jaké oxidační číslo atomu kyslíku v hydroxidu vápenatém? -I I -II II.
6. Ve které z uvedených kyselin má kyselinotvorný prvek nejnižší oxidační číslo? H4P2O7 H3BO3 H4SiO4 HClO4.
7. Ve které z uvedených kyselin má kyselinotvorný prvek nejvyšší oxidační číslo? HBrO H2SiO3 HClO2 HNO2.
8. Ve které z uvedených kyselin má kyselinotvorný prvek nejnižší oxidační číslo? H2N2O2 HBrO4 HClO2 H3PO4.
9. Ve které z uvedených kyselin má kyselinotvorný prvek nejvyšší oxidační číslo? H3PO3 HClO H5IO6 H2SO3.
10. Ve které z uvedených kyselin má kyselinotvorný prvek nejnižší oxidační číslo? H3BO3 H2SiO3 HBrO3 H3PO2.
11. Ve které z dvojic sloučenin jsou oxidační čísla přechodných prvků stejná? NaFeO2, K2Fe(SO4)2 BaFeO4, K2MnO4 Ag2SO4, K4[Fe(CN)6] Na2CrO4, Ti(SO4)2.
12. Ve které z dvojic sloučenin jsou oxidační čísla přechodných prvků stejná? K2Cr2O7, K2MnO4 KMnO4, K4[Fe(CN)6] ZnCl2, Hg2Cl2 (NH4)2Fe(SO4)2, Co2O3.
13.Ve které z dvojic sloučenin jsou oxidační čísla přechodných prvků stejná? TiO2, K3[Fe(CN)6] K2MnO4, Cr2O3 HgCl2, AgNO3 Au2Cl6, HAuCl4.
14. Ve které z dvojic sloučenin jsou oxidační čísla přechodných prvků stejná? Zn(OH)2, K3[Fe(CN)6] Na2Cr2O7, CrO3 (NH4)3[CoCl6], Na2CrO4 CuCl2, Hg2Cl2.
15. Ve které z dvojic sloučenin jsou oxidační čísla přechodných prvků stejná? ZnO, K2MnO4 FeCl3, Na3[CoCl6] Hg2Cl2, NiSO4 K2Fe(SO4)2, Cr2O3.
16. Určete alternativu, ve které jsou uvedeny správné vzorce dihydrogenfosforečnanu vápenatého, dusitanu amonného, silanu a kyseliny chlorné. CaH2PO4, NH3NO2, SiH4, HClO Ca(H2PO3)2, NH4NO3, SiH2, HClO3 CaH2PO3, NH3NO3, SiH2, HClO2 Ca(H2PO4)2, NH4NO2, SiH4, HClO.
17. Určete alternativu, ve které jsou uvedeny správné vzorce sulfanu, hydroxidu chromitého, kyseliny dihydrogensírové a dihydrogenfosforečnanu hlinitého. H2S, Cr(OH)2, H2S2O7, Al(H2PO4)3 H2S, Cr(OH)3, H2SO4, Al(H2PO4)3 HS2, Cr(OH)3, H2SO4, Al3(H2PO4)2 HS2, Cr(OH)2, H2S2O7, Al2(H2PO4)3.
18. Určete alternativu, ve které jsou uvedeny správné vzorce hydrogenfosforečnanu vápenatého, sulfidu bismutitého, kyseliny chlorité a kyseliny tetrahydrogenkřemičité. CaHPO4, Bi2S3, HClO2, H4SiO4 Ca(HPO4)2, Bi2S3, HClO3, H4SiO3 CaHPO4, Bi3S2, HClO2, H4SiO3 Ca(HPO4)2, Bi3S2, HClO2, H4SiO4.
19. Určete alternativu, ve které jsou uvedeny správné vzorce dichromanu draselného, hydrogenuhličitanu vápenatého, kyseliny monohydrogenfosforečné a sirouhlíku. K2Cr2O4, Ca(HCO3)2, H3PO3, C2S K2Cr2O7, Ca2HCO3, HPO3, C2S K2Cr2O7, Ca(HCO3)2, HPO3, CS2 K2Cr2O4, CaHCO3, H3PO3, CS2.
20. Určete alternativu, ve které jsou uvedeny správné vzorce oxidu měďného, jodidu amonného, kyseliny tetrahydrogenkřemičité a acetylidu (karbidu) vápenatého. CuO, NH4I, H4SiO3, Ca2C Cu2O, NH4I, H4SiO4, CaC2 Cu2O, NH3I, H4SiO3, CaC2 CuO, NH3I, H4SiO4, Ca2C.
21. Určete alternativu, ve které jsou uvedeny správné vzorce kyanidu draselného, chlornanu vápenatého, kyseliny trihydrogenborité a pentahydrátu síranu měďnatého. K(CN)2, Ca(ClO)2, H3BO2, CuSO4.5H2O K(CN)2, CaClO, H3BO3, CuSO3.5H2O KCN, CaClO2, H3BO2, CuSO3.5H2O KCN, Ca(ClO)2, H3BO3, CuSO4.5H2O.
1016. Podmínkou toho, aby mohla probíhat anaerobní glykolýza je: prostředí s nepřístupem vzduchu dostatečné množství fosfátu přítomnost redukčních činidel oddělení substrátů a produktů lipidovou membránou.
1015. V lidském organismu se anaerobní glykolýza: uplatňuje jako první krok metabolismu cukrů uplatní především při nedostatečném přísunu cukrů do tkáně může uplatňovat jen vyjímečně při velké námaze projevuje se jen při poruchách funkce jater.
1014. Anaerobní glykolýza: je energeticky výhodnější než aerobní metabolismus glukosy vytváří ATP nemůže probíhat v přítomnosti kyslíku je u člověka doplňkovým metabolickým dějem.
1013. V anaerobní glykolýze: vzniká z glukosy makroergický ethanol se štěpí vazba uhlík-uhlík se spotřebovává kyslík se z glukosa-6-fosfátu odštěpuje CO2.
1012. Doplňte větu: pyruvát ......................... . CH3CHCOOH │ O - obsahuje anion CH3─CH─COO - │ SCoA vstupuje do citrátového cyklu jako OCHCH2COO - je izomerní s za anaerobních podmínek je oxidován působením NAD+ na CO2 a H2O.
1011. Určete chybné tvrzení. Sacharosa je disacharid. ATP je primárním zdrojem energie v buňce. Glykolýza probíhá za anaerobních podmínek. DNA i RNA obsahují v molekulách D-ribosu.
1010. Která z uvedených sloučenin patří mezi hormony? cholesterol insulin karoten adenin.
1009. Z přírodních látek mají polyamidový charakter: cholesterol glykogen bílkoviny lipidy.
1008. Mezi hydroxykyseliny nepatří kyselina pyrohroznová kyselina citronová kyselina vinná kyselina jablečná.
1007. Maximální množství energie, které může organismus získat z 1 molu sacharosy, je ve srovnání se stejným látkovým množstvím glyceraldehydu přibližně: poloviční stejné dvojnásobné čtyřnásobné.
1006. Maximální množství energie, které může organismus získat z 1 molu glukosy, je ve srovnání se stejným látkovým množstvím sacharosy přibližně: poloviční stejné dvojnásobné čtyřnásobné.
1005. Maximální množství energie, které může organismus získat z 1 molu sacharosy, je ve srovnání se stejným látkovým množstvím laktosy přibližně: poloviční stejné dvojnásobné čtyřnásobné.
1004. Maximální množství energie, které může organismus získat z 1 gramu sacharosy, je ve srovnání se stejnou hmotností glukosy přibližně: poloviční stejné dvojnásobné čtyřnásobné.
1003. Maximální množství energie, které může organismus získat z 1 molu sacharosy, je ve srovnání se stejným látkovým množstvím glukosy přibližně: poloviční stejné dvojnásobné čtyřnásobné.
1002. Předpokládejme, že náš organismus plně metabolicky využil (jakožto zdroj energie) 2 moly glukosy. Jaké množství oxidu uhličitého musí vydýchat? 2 moly 4 moly 6 molů 12 molů.
1001. V uzavřeném pevném tlakovém reaktoru je jemně rozptýlená prášková glukosa v kyslíkové atmosféře, množství kyslíku je přitom čtyřnásobné vzhledem ke stechiometrii hoření. Po dokonalém spálení glukosy se uvolněným teplem zvýší teplota systému ze 300 K na 600 K. Kolikrát se (přibližně) zvýší tlak uvnitř nádoby? 3x 4,5x 2,5x 2x.
V uzavřeném pevném tlakovém reaktoru je jemně rozptýlená prášková glukosa v kyslíkové atmosféře, množství kyslíku je přitom dvojnásobné vzhledem ke stechiometrii hoření. Po dokonalém spálení glukosy se uvolněným teplem zvýší teplota systému ze 300 K na 600 K. Kolikrát se (přibližně) zvýší tlak uvnitř nádoby? 3x 4x 8x 1,5x.
999. V uzavřeném pevném tlakovém reaktoru je jemně rozptýlená prášková glukosa v kyslíkové atmosféře, množství kyslíku je přitom dvojnásobné vzhledem ke stechiometrii hoření. Po dokonalém spálení glukosy se uvolněným teplem zvýší teplota systému ze 300 K na 900 K. Kolikrát se přibližně zvýší tlak uvnitř nádoby? 3x 4,5x 9x 12x.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests