option
Questions
ayuda
daypo
search.php
ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ON Obecná biologie
COMMENTS STATISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Obecná biologie

Description:
Obecná biologie 2

Author:
AVATAR
Livia
Other tests from this author

Creation Date:
21/05/2020

Category: Science

Number of questions: 19
Share the Test:
New CommentNuevo Comentario
No comments about this test.
Content:
seřaďte jednotlivá stádia vývoje ekosystému v čase vyzrávání ekosystému zhroucení ekosystému vrcholové stádium ekosystému zmlazení ekosystému.
jak dlouho trvaki vymíraní dinosarurů v odbodbí křídy? tisíce let stovky tisíc let miliony let stovky milionů let.
živá příroda se od neživé přírody liší odlišným průběhem fyzikálních a chemických reakcí mírou koordinace vnitřních procesů hladinou entropie přítomností zvláštního "nehmotného principu".
zvýšení entropie systému vyžaduje dadání energie provází smrt organismu je typické pro systémy živé ve srovnání s neživými je typické pro samovolné přirodní procesy.
živé systémy jsou dynamické uzavřené autoregulační statické autoreprodukční bez zpětné vazby autoinformační.
jedinec je na rozdíl od druhu ohraničenou soustavou se vyvíjí ontogenetickým vývojem má typické druhové vlastnosti na rozdíl od druhu je ohraničen v čase.
druh se vyvíjí ontogenetickým vývojem má začátek a konec svého vývoje je reprodukčě izolován nepodléha evoluci má díky rozmnožování jedinců zajištěnou kontinuitu v průběhu evoluce zaniká a nový druh vzniká .
z uvedených vlastností jsou společné pro jedince i pro druh prostorově ohraničená soustava omezení trvání v čase ontogenetický vývoj evoluční vývoj.
mezi obecné vlastnosti buněčných organismů patří společný chemický základ dráždivost schopnost fotosyntézy přítomnost nervové soustavy látkový a energetický metabolismus schopnost autoreprodukce.
organismy podbuněčné postrádají schopnost růstu schopnost autoreprodukce dráždivost výměnu látek výměnu energií společný chemický základ cytoplazmu membrány možnost exprese svých genů.
viry jsou nejjednodušší buňky jsou molekulární nitrobuněční parazité nejsou schopny růstu a dělení nejsou schopny autoreprodukce.
virus je autotrofní organismus heterotrofní organismus infekční nukleová kyselina nejjednodušší buňka prokaryotický organismus holý genetický program .
vůči určitému viru jsou citlivé pouze buňky eukaryotické buňky postrádajíci receptory daného viru buňky nesoucí receptory pro daný virus buňky schopné realizovat genetický program viru.
je-li genom viru vložen do chromozomu hostitelské buňky, nazývá se retrovirus viron provirus viroid.
viry jsou parazitické organismy mají speaciální metabolismus jsou tvořeny bílkovinami a nukleovými kysleinami jsou schopny samostatné autoreprodukce se rozmnožují v hostitelských buňkách patří mezi jednobuněčné organismy.
viry vyvolávají u člověka tyto nemoci střevní salmonelózu tuberkulózu tetanus příušnice chřipku angínu.
které z uvedených typů živočišných virů neexistují viry obsahujíci jednořetězcové DNA i RNA viry obsahujíci jednořetězcové DNA viry obsahujíci dvouřetězcové DNA viry obsahujíci jednořetězcové RNA viry obsahujíci dvouřetězcové RNA viry neobsahujíci DNA ani RNA.
lytický cyklus fága je zakončen včlenením DNA fága do chormozómu bakterie je zakončen rozpadem hostitelské bakterie vede k mnohonásobné autoreprodukci fágů nezahrnuje celý reprodukční cyklus fága končí pronikáním fágů z neporušené, dále žijící bakterie už nikdy nemůže být spuštěn u lyzogenní bakterie.
ktoeré z uvedených systematických skupin organismů obsahují jednobuněčné i vícebuněčné druhy bakterie rostliny živočichové houby.
Report abuse