option
Questions
ayuda
daypo
search.php
ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ON obecná biologie
COMMENTS STATISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
obecná biologie

Description:
obecná biologie 3

Author:
AVATAR
Livia
Other tests from this author

Creation Date: 21/05/2020

Category: Science

Number of questions: 6
Share the Test:
New CommentNuevo Comentario
No comments about this test.
Content:
přiraďte váleč koulivý Escherichia coli trepka velká mravenec lesní sasanka hájní všekaz (termit) ploník obecný adenovirus.
přiraďte organizace několika makromolekul organizace mnoha makromolekul organizace mnoha buněk organizace mnoha jedinců.
mnohobuněčný organismus obsahuje kolonie buněk mechanicky spojené je složen z různě speializovaných buněk je nejvyšším stupněm organizační urovně živých soustav může být součástí kolonie příbuzných jedinců tvoří v přírode populaci svého druhu.
obligátní společenstva organismů (individua vyššího řádu jsou specializací oganismů ve prospěch celku tvoří společenstvo jen dočasně v nevhodných podmínkách jsou například společenstva včely medonosné jsou vytvářena jen krátkodobě pro účel rozmnožování.
prokaryotické organismy zahrnují i viry mohou byt i mnohobuněčné jsou bakterie i sinice jsou prvoci, houby a řasy mají jádro tvořené kruhovou DNA se velikostí rovnaji organelám eukaryotických buněk .
mezi prokaryotické organismy nepatři houby bakterie prvoci sinice řasy viry.
Report abuse