option

Oftalmologie pro speciální pedagogy: část I - ANATOMIE OKA

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Oftalmologie pro speciální pedagogy: část I - ANATOMIE OKA

Description:
Krátký test k procvičení oftalmologie, konkrétně k anatomii oka

Author:
Míša
(Other tests from this author)

Creation Date:
26/01/2021

Category:
University

Number of questions: 15
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Vyberte nepravdivé tvrdení: Bulbus oculi... ...je oční koule ...má u dospělého hmotnost asi 25 gramů ...je uložen v očnici ...má nepravidelný kulovitý tvar.
Co je to Bellův fenomén? Zvýšená frekvence mrkání při dráždění oka Popojetí očního bulbu nahoru a dozadu při zavření očí Rozšíření zornice při požití drog Jiný název pro zánět spojivek.
Čím je tvořena tunica fibrosa (zevní, pevný obal oka)? rohovkou a bělimou cévnatkou a živnatkou duhovkou pigmentovým epitelem a sítnicí.
Co je to tunica vasculosa a čím je tvořena? Je to zevní obal oka, tvořený corneou a sclerou. Je to střední obal oka, tvořený uveou (cévnatkou, řasnatým tělískem a duhovkou). Je to vnitřní obal oka, tvořený pigmentovým epitelem a retinou. Je to svalnatý obal oka, tvořený svaly.
Co je to pupilomotorický reflex? Spuštění slz při dráždění oka Stahování a roztahování zornice v závislosti na světelných podmínkách Rychlé pohyby očí při REM fázi spánku Sevření očních víček při úleku.
Ve kterém řádku je chyba v překladu? sclera = bělima; cornea = rohovka; iris = duhovka žlutá skvrna = macula lutea; očnice = orbita; lens crystallina = čočka bulbus oculi = oční koule; retina = sítnice; corpus vitreum = sklivec pulila = čočka; palpebrae = oční víčka; conjuctiva = spojivka.
Co je to fovea? Střed žluté skvrny, ve kterém je nejvíce čípků Střed slepé skvrny Obal oka Střed žluté skvrny, ve kterém je nejvíce tyčinek.
Které tvrzení je správné? Čípky jsou smyslové buňky, které nastupují za šera. Tyčinky jsou smyslové buňky, jejichž nejvyšší koncentrace je ve žluté skvrně. Bez čípků by nebylo možné vnímat barvy. Tyčinky se aktivují s příchodem ze špatných do dobrých světelných podmínek.
Přední komora je část oka, která se nachází Mezi rohovkou a duhovkou Mezi duhovkou a čočkou Mezi rohovkou a čočkou Mezi čočkou a žlutou skvrnou.
Zadní komora je část oka mezi Rohovkou a duhovkou Duhovkou a čočkou Rohovkou a čočkou Čočkou a žlutou skvrnou.
Co je to sklivec (corpus vitreum) Rosolovitá čirá hmota, která se nachází mezi čočkou a sítnicí Bílkovinná hmota, kterou je tvořena čočka Bílkovinná hmota, kterou je tvořena rohovka Rosolovitá čirá hmota, která vyplňuje přední komoru.
Co je to slepá skvrna? Dočasné oslepnutí, které je potřeba řešit s lékařem Přirozený skotom v oblasti napojení zrakového nervu Alternativní název pro zornici Přirozený skotom v oblasti žluté skvrny.
Rohovka má: 3 vrstvy: epitel, stroma (dřeň rohovky - nejtlustší), endotel 4 vrstvy: epitel, Bowmanova membrána, descementová membrána, endotel 5 vrstev: epitel, Bowmanova membrána, stroma, descementová membrána, endotel 6 vrstev: tukový film, epitel, Bowmanova membrána, stroma (dřeň rohovky - nejtlustší), descementová membrána, endotel.
V očnici jsou kromě samotného oka oční svaly (6, dva pracují v páru), zvedač horního víčka, cévy, nervy, slzná žláza a vše je vyplněno orbitálním tukem pouze oční svaly a nervy, zbytek není v očnici slzné žlázy, mazové žlázy a cévy v očnici se nic jiného nenachází.
Co je to komorový úhel? úhel, do jakého jsme schopni vidět do strany Úhel vypoulení čočky při ostření nablízko Úhel mezi foveou a slepou skvrnou část oka mezi rohovkou a duhovkou – zde se nachází odtokové cesty pro komorovou vodu; pokud je neprostupný, hromadí se komorová voda uvnitř oka a zvyšuje vnitrooční tlak a vyvine se zelený zákal, který ohrožuje sítnici.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests