option
My Daypo

Organická chémia

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Organická chémia

Description:
úlohy na opakovanie

Author:
Milada
(Other tests from this author)

Creation Date:
21/01/2013

Category:
Science

Number of questions: 7
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Ktorý prvok je prvkom organickej chémie? uhlík vodík síra sodík.
Ktoré najčastejšie prvky obsahujú všetky organické zlúčeniny?.
Vyber, ktorá látka bola pripravená ako prvá organická zlúčenina v laboratóriu kyselina octová močovina etanol metanol.
Čo umožňuje prípravu miliónov organických zlúčenín?.
Zaraď tieto látky medzi organické a anorganické: voda kyselina octová oxid uhličitý chlorid sodný metanol kyselina sírová etanol.
Urči, ktoré tvrdenie je nesprávne o organických zlúčeninách: sú zložené z uhlíka, kyslíka, vodíka, dusíka sú produktom len živej prírody je ich oveľa menej ako anorganických zlúčenín mnohé sú súčasťou liečiv, plastov, nápojov.
Napíš jeden spoločný znak organických zlúčenín!.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests