Questions
ayuda
option
My Daypo

ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ONOtázky a odpovede z pravidiel futbalu 2016 (3/1)

COMMENTS STATISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Otázky a odpovede z pravidiel futbalu 2016 (3/1)

Description:
pravidlo 3

Author:
AVATAR
Tomáš Ralbovský
(Other tests from this author)


Creation Date:
15/02/2016

Category:
Sport

Number of questions: 30
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Hráč oznámil rozhodcovi, že je zranený a chce opustiť hraciu plochu. Než ju ale opustil, zmocnil sa lopty a dosiahol gól. Rozhodca gól neuznal, hráča napomenul ŽK a v prospech súpera nariadil nepriamy voľný kop z miesta, kde sa priestupok stal gól neuznal a v prospech súpera nariadil nepriamy voľný kop z miesta, kde sa priestupok stal gól uznal.
Bez ohlásenia sa u rozhodcu vbehol náhradník, ktorý nebol nasadený do hry, na hraciu plochu. V čase, keď bola lopta v hre, tohto náhradníka v pokutovom území kopol bez lopty obranca súperovho družstva. Rozhodca prerušil hru a obrancovi udelil ČK, náhradníkovi ŽK a nariadil nepriamy voľný v prospech brániacej strany z miesta, kde bola lopta v čase prerušenia hry obrancovi udelil ČK a nariadil nepriamy voľný v prospech brániacej strany z miesta, kde bola lopta v čase prerušenia hry obrancovi udelil ČK, náhradníkovi ŽK a nariadil PK v prospech útočiacej strany .
Ako postupuje rozhodca, ak hráč v priebehu hry svojvoľne a bez súhlasu rozhodcu opustí hraciu plochu ? rozhodca ho napomenie ŽK pri jeho návrate na hraciu plochu za nešportové správanie rozhodca ho napomenie ŽK pri jeho návrate na hraciu plochu za nešportové správanie a nariadi priamy voľný kop z miesta, kde hráč opustil hraciu plochu pravidlá neboli porušené.
Rozhodca rozhodoval priateľské stretnutie medzi družstvom I. ligy a družstvom IV. ligy. Kapitáni a vedúci družstiev sa nedohodli na počte striedajúcich hráčov. Koľkým hráčom umožní rozhodca striedať v tomto stretnutí ? 6 z každého družstva 3 z každého družstva 4 z každého družstva 7 z každého družstva.
Družstvo hralo v stretnutí so 7 hráčmi. Jeden z hráčov tohto družstva odôvodnene, so súhlasom rozhodcu, opustil hraciu plochu, aby sa nechal ošetriť. Rozhodca z tohto dôvodu prerušil hru a určil pri meraný čas na ošetrenie hráča a po jeho návrate na hraciu plochu vhodil rozhodcovskú loptu v mieste, kde sa táto nachádzala v momente prerušenia hry stretnutie ukončil určil pri meraný čas na ošetrenie hráča a po jeho návrate na hraciu plochu vhodil rozhodcovskú loptu v mieste, kde hráč opustil hraciu plochu.
Osoba, ktorá nebola uvedená v Zápise o stretnutí ako hráč, náhradník alebo člen realizačného tímu vstúpila na hraciu plochu. Rozhodca prerušil hru a nechal túto osobu vyviesť z hracej plochy a nadviazal na hru rozhodcovskou loptou na mieste, kde bola v čase prerušenia hry nechal túto osobu vyviesť z hracej plochy a nadviazal na hru rozhodcovskou loptou na mieste, kde osoba vstúpila na hraciu plochu nechal túto osobu vyviesť z hracej plochy a nadviazal na hru nepriamym voľným kopom z miesta, kde osoba vstúpila na hraciu plochu.
Bol dosiahnutý gól a skôr, ako sa hra znovu začala rozhodca zistil, že v okamihu dosiahnutia gólu bol na hracej ploche člen realizačného tímu družstva, ktoré dosiahlo gól. Rozhodca gól neuznal gól uznal.
Bol dosiahnutý gól a skôr, ako sa hra znovu začala rozhodca zistil, že v okamihu dosiahnutia gólu bol na hracej ploche vystriedaný hráč družstva, ktoré dostalo gól. Rozhodca gól uznal gól neuznal.
Počas hry klesol počet hráčov v družstve pod 7 z dôvodu, že jeden hráč úmyselne opustil hraciu plochu, pričom družstvo súpera malo výhodu v hre. Rozhodca nie je povinný prerušiť hru a môže ponechať výhodu v hre ukončil stretnutie.
Počas hry klesol počet hráčov v družstve pod 7 z dôvodu, že jeden hráč úmyselne opustil hraciu plochu, pričom družstvo súpera malo výhodu v hre, ktorú aj realizovalo a lopta skončila za bránkovou čiarou mimo bránky súpera. Je v tomto prípade možné pokračovať v hre kopom od bránky, ak družstvo nemá na hracej ploche minimálne 7 hráčov ? nie áno.
Pri procedúre kopov na bránku zo značky pokutového kopu klesol počet hráčov v družstve pod 7. Musí rozhodca z tohto dôvodu u končiť procedúru kopov na bránku a celé stretnutie ? nie áno.
Môže vylúčený hráč zostať na lavičke náhradníkov v ďalšom priebehu stretnutia ? nie áno.
Môže družstvo na začiatku stretnutia nastúpiť k stretnutiu bez brankára ? nie áno.
Brankár si bez vedomia rozhodcu vymenil so svojím spoluhráčom miesto i dres. Vymenený brankár potom chytil vo vlastnom pokutovom území loptu rukami. Rozhodca preto prerušil hru a nariadil pokutový kop. Konal správne ? nie áno.
Je možné vykonať konfrontáciu hráčov, keď kapitán družstva oznámil rozhodcovi po skončení stretnutia, že v družstve súpera nastúpil hráč na cudzí registračný preukaz ? nie áno.
Hráč opustil hraciu plochu so súhlasom rozhodcu z dôvodov ošetrenia zranenia. Následne znova vstúpil v neprerušenej hre na hraciu plochu bez súhlasu rozhodcu a vo vlastnom pokutovom území úmyselne kopol bez lopty súpera. Rozhodca prerušil hru a vinníka napomenul ŽK za neoprávnený vstup, následne vylúčil z hry ČK za kopnutie súpera a nadviazal na hru pokutovým kopom vinníka vylúčil z hry ČK za kopnutie súpera a nadviazal na hru pokutovým kopom vinníka napomenul ŽK za neoprávnený vstup a nadviazal na hru pokutovým kopom.
Náhradník vstúpil na hraciu plochu bez súhlasu rozhodcu v neprerušenej hre. Rozhodca z tohto dôvodu prerušil hru a hráča napomenul ŽK a vykázal ho z hracej plochy a nadviazal na hru nepriamym voľným kopom z miesta, kde bola lopta v čase prerušenia hry vykázal hráča z hracej plochy a nadviazal na hru nepriamym voľným kopom z miesta, kde bola lopta v čase prerušenia hry hráča napomenul ŽK a vykázal ho z hracej plochy a nadviazal na hru priamym voľným kopom z miesta, kde bola lopta v čase prerušenia hry.
Môže sa hráč, ktorý bol v priebehu stretnutia kapitánom družstva (s vedomím rozhodcu) odvolaný z hry, znova v tomto stretnutí vrátiť do hry ? nie áno.
Náhradník, ktorý nebol nasadený do hry, vbehol na hraciu plochu v čase, keď bola lopta v hre. Skôr, ako stačil rozhodca z tohto dôvodu prerušiť hru, kopol náhradník vo vlastnom pokutovom území súpera. Rozhodca prerušil hru a náhradníka napomenul ŽK za neoprávnený vstup na HP, následne vylúčil z hry ČK za kopnutie súpera a nariadil nepriamy voľný kop z miesta, kde bola lopta v momente prerušenia hry náhradníka napomenul ŽK za neoprávnený vstup na HP, následne vylúčil z hry ČK za kopnutie súpera a nariadil priamy voľný kop z miesta, kde bola lopta v momente prerušenia hry náhradníka napomenul ŽK za neoprávnený vstup na HP, následne vylúčil z hry ČK za kopnutie súpera a nariadil pokutový kop z miesta, kde bola lopta v momente prerušenia hry.
Hráč, ktorý bol so súhlasom rozhodcu mimo hracej plochy, vstúpil na hraciu plochu bez súhlasu rozhodcu v momente, keď bola lopta ešte v hre a súper mal jasnú výhodu v hre. Rozhodca neprerušil hru, uplatnil výhodu v hre a vinníka napomenul ŽK pri najbližšom prerušení hry neprerušil hru, uplatnil výhodu v hre .
Kapitán oznámil rozhodcovi, že odvoláva z hry svojho spoluhráča, ktorý následne opustil hraciu plochu. Aké pravidlo platí pre prípadné doplnenie družstva náhradníkom v tomto majstrovskom stretnutí dospelých ? náhradník môže nastúpiť, ak družstvo predtým v priebehu hry nevyčerpalo možnosť striedania stanoveného počtu hráčov náhradníkmi náhradník môže nastúpiť, ak družstvo aj predtým v priebehu hry vyčerpalo možnosť striedania stanoveného počtu hráčov náhradníkmi.
Rozhodca vykázal hráča z hracej plochy, aby si dal svoju výstroj do poriadku. Po úprave výstroja, v neprerušenej hre bez súhlasu rozhodcu, hráč vbehol na hraciu plochu, kde zahral, v priestore mimo vlastného pokutového územia, zakázaným spôsobom (úmyselne) rukou. Rozhodca prerušil hru a hráča napomenul ŽK za neoprávnený vstup na HP a nariadil priamy voľný kop za úmyselnú hru rukou nariadil priamy voľný kop za úmyselnú hru rukou hráča napomenul ŽK za neoprávnený vstup na HP a nariadil nepriamy voľný kop za úmyselnú hru rukou.
Kto je oprávnený zastupovať kapitána družstva, ak tento stretnutie nedohral ? funkciu preberá jeho zástupca funkciu preberá jeho tréner funkciu automaticky preberá brankár.
Hráč bol so súhlasom rozhodcu ošetrovaný mimo hracej plochy. Tento hráč vidiac nebezpečenstvo pre svoju bránku v neprerušenej hre nastavil nohu do hracej plochy a prihral loptu svojmu brankárovi. Rozhodca: prerušil hru, napomenul hráča ŽK a nariadil nepriamy voľný kop z miesta, kde zahral loptu po neoprávnenom vstupe na hraciu plochu prerušil hru a nariadil nepriamy voľný kop z miesta, kde zahral loptu po neoprávnenom vstupe na hraciu plochu prerušil hru, napomenul hráča ŽK a nariadil priamy voľný kop z miesta, kde zahral loptu po neoprávnenom vstupe na hraciu plochu.
Môže hráč v obrannej alebo útočnej akcii opustiť hraciu plochu bez súhlasu rozhodcu, ak sa ihneď na hraciu plochu vráti ? áno nie.
Náhradník, ktorý nebol nasadený do hry, vstúpil na hraciu plochu ako 12. hráč svojho družstva bez súhlasu rozhodcu a vo vlastnom pokutovom území udrel rukou vlastného brankára. Rozhodca prerušil hru náhradníka napomenul ŽK za neoprávnený vstup na HP, následne vylúčil z hry ČK za udretie brankára a nadviazal na hru nepriamym voľným kopom na mieste, kde bola lopta v momente prerušenia hry náhradníka vylúčil z hry ČK za udretie brankára a nadviazal na hru nepriamym voľným kopom na mieste, kde bola lopta v momente prerušenia hry náhradníka vylúčil z hry ČK za udretie brankára a nadviazal na hru priamym voľným kopom na mieste, kde bola lopta v momente prerušenia hry.
Hráč, ktorý mal doplniť svoje družstvo, vstúpil na hraciu plochu bez súhlasu rozhodcu v momente, keď bola lopta v hre a zapojil sa do útočnej akcie svojho družstva. Rozhodca prerušil hru vinníka napomenul ŽK a nariadil nepriamy voľný kop z miesta, kde sa lopta nachádzala v momente prerušenia hry vinníka napomenul ŽK a nariadil priamy voľný kop z miesta, kde sa lopta nachádzala v momente prerušenia hry nariadil nepriamy voľný kop z miesta, kde sa lopta nachádzala v momente prerušenia hry.
Aby neprekážal pri kope z rohu svojmu brankárovi, postavil sa jeden z obrancov k bránkovej žrdi vo vnútri bránky. Po rozohraní kopu z rohu vbehol obranca na hraciu plochu a zasiahol loptu. Rozhodca neprerušil hru, pravidlo nebolo porušené prerušil hru prerušil hru a vinníka napomenul ŽK.
Hráč bol ošetrovaný za bránkovou čiarou mimo hracej plochy. Mohol nastúpiť do hry so súhlasom rozhodcu v neprerušenej hre z ktoréhokoľvek miesta spoza bránkovej alebo postrannej čiary ? nie áno.
Hráč bol ošetrovaný za postrannou čiarou mimo hracej plochy. Mohol nastúpiť do hry so súhlasom rozhodcu v prerušenej hre z ktoréhokoľvek miesta spoza bránkovej alebo postrannej čiary ? áno nie.
Report abuse Consent Terms of use