Questions
ayuda
option
My Daypo

ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ONOtázky a odpovede z pravidiel futbalu 2016

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Otázky a odpovede z pravidiel futbalu 2016

Description:
Pravidlo 1

Author:
AVATAR
Tomáš Ralbovský
(Other tests from this author)


Creation Date:
15/02/2016

Category:
Sport

Number of questions: 31
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Začiatok majstrovského stretnutia dospelých bol stanovený na 16.00 h. Rozhodca oznámil rozhodnutie o nespôsobilosti hracej plochy obom kapitánom o 15.30 h. a to po splnení predpísaných formalít. Konal rozhodca správne ? áno nie rozhodca mal počkať, kým uplynie aj čakacia doba 20 min a potom rozhodnúť.
Počas hry spadla stredová zástavka, ktorá bola umiestnená 1 m od postrannej čiary. Usporiadateľ ju hneď umiestnil na priesečník stredovej a postrannej čiary. Lopta bola v hre a od tejto zástavky sa odrazila späť do hracej plochy, kde sa jej zmocnil jeden z hráčov. Rozhodca: prerušil hru, nechal zástavku umiestniť na správne miesto, respektíve akceptoval už jej umiestnenie a nadviazal na hru rozhodcovskou loptou prerušil hru, nechal zástavku umiestniť na správne miesto, respektíve akceptoval už jej umiestnenie a nadviazal na hru a nariadil vhadzovanie z miesta, kde lopta narazila do zastávky v prospech mužstva, ktoré sa lopty dotklo posledný krát prerušil hru, nechal zástavku umiestniť na správne miesto, respektíve akceptoval už jej umiestnenie a nadviazal na hru a nariadil vhadzovanie z miesta, kde lopta narazila do zastávky v prospech súpera mužstva, ktoré sa dotklo lopty posledný krát.
V majstrovskom stretnutí nemal usporiadajúci klub k dispozícii rohové zástavky. Rozhodca po zdôvodnení hlavného usporiadateľa, že tieto niekto odcudzil, stretnutie zahájil a rozhodoval ho. Konal správne ? áno nie.
Rozhodca zistil, že šírka bránkových žrdí a brvna bola 12 cm a šírka bránkovej čiary nepresahovala 10 cm. Je to v súlade s pravidlami futbalu ? nie áno.
Hracia plocha bola vyznačená dobre viditeľnými čiarami, pričom šírka postrannej čiary bola 8 cm a šírka bránkovej čiary 12 cm. Bránková čiara bola rovnako široká ako šírka bránkových žrdí a brvna. Bola hracia plocha vyznačená v súlade s pravidlom 1 ? áno nie.
Kto z delegovaných osôb je oprávnený rozhodnúť o spôsobilosti hracej plochy k majstrovskému stretnutiu? rozhodca stretnutia hlavný usporiadateľ delegát stretnutia.
K stretnutiu sa nedostavil delegovaný rozhodca. Prítomní boli len delegovaní asistenti rozhodcu a delegát stretnutia. O spôsobilosti hracej plochy rozhodol delegát stretnutia. Bol to správny postup ? nie áno.
Kto je oprávnený rozhodnúť o spôsobilosti hracej plochy k majstrovskému stretnutiu, ak sa k stretnutiu nedostaví rozhodca stretnutia ? Prítomní sú obaja asistenti rozhodcu a delegát stretnutia. hlavný usporiadateľ delegovaný asistent rozhodcu, ktorý bude viesť stretnutie delegát stretnutia.
Pri kontrole vybavenia hracej plochy pred stretnutím rozhodca zistil, že jedna bránková sieť je na dvoch miestach značne roztrhnutá. Aké malo byť opatrenie rozhodcu ? požiadať AR aby dali danú sieť do poriadku požiadať hlavného usporiadateľa o odstránenie nedostatku a podať o tom správu v zápise o stretnutí oznámiť obom kapitánom stretnutia, že v prípade, že lopta prejde cez sieť a R to neuvidí, gól nemusí uznať.
Aký tvar a rozmer má mať značka pokutového kopu ? tvar kruhu a priemer 22 cm tvar štvorca a obvod 22 cm tvar kruhu a priemer 18 cm.
Aký význam má na hracej ploche vyznačená značka pokutového kopu ? nemá význam vykonáva sa z nej pokutový kop a kop na bránku zo značky pokutového kopu orientačný bod pre brankára.
Aké rozmery majú mať a ako majú byť upevnené rohové a stredové zástavky ? 60 x 40 cm, upevnenie na pomocných žrdiach najmenej 150 cm vysokých, s tupým zakončením 50 x 30 cm, upevnenie na pomocných žrdiach najmenej 155 cm vysockých, s tupým zakončením 60 x 40 cm, upevnenie na pomocných žrdiach najmenej 145 cm vysokých, s ostrím zakončením.
Sú čiary, ktoré ohraničujú rohový štvrť kruh, súčasťou tohto územia ? áno nie.
Môže sa poškodené (zlomené) bránkové brvno v priateľskom stretnutí nahradiť povrazom ? nie áno.
Uveďte, aké majú byť maximálne rozmery hracej plochy pre medzinárodné stretnutia? 100 x 85 m 110 x 75 m 120 x 80 m.
Uveďte, aké majú byť minimálne rozmery hracej plochy pre medzinárodné stretnutia? 100 x 64 m 90 x 69 m 110 x 80 m.
Môže rozhodca rozhodovať priateľské stretnutie na hracej ploche, ktorú neuznal za spôsobilú pre majstrovské stretnutie ? nie áno.
Aký polomer má rohový štvrť kruh ? 1 m 1,5 75 cm.
Aký tvar musí mať hracia plocha ? obdĺžnik štvorec lichobežník.
Aké značky rozoznávame ako súčasť hracej plochy ? stredová značka, dve pokutové značky stredová značka, dve pokutové značky a značky 9,15 m od rohového oblúka stredová značka, značky 9,15 m od rohového oblúka.
Ku ktorej polovici hracej plochy patrí celou svojou šírkou stredová čiara čo sa týka posúdenia postavenia hráča a rozhodnutia rozhodcu / asistenta rozhodcu ohľadne toho, či je tento hráč mimo hry ? hráč stojaci na stredovej čiare stojí na súperovej polovici hracej plochy hráč stojaci na stredovej čiare stojí na vlastnej polovici hracej plochy.
Aký účel majú stredové zástavky ? Môže sa majstrovské stretnutie uskutočniť aj bez nich ? k lepšej orientácii, stretnutie sa bez nich nemôže uskutočniť k lepšej orientácii, stretnutie sa môže uskutočniť aj bez nich.
Sú bránkové a postranné čiary súčasťou hracej plochy ? nie áno.
Vymenuj územia, ktoré sú vyznačené na hracej ploche. pokutové územie (2), bránkové územie(2), rohový oblúk (4), pokutový oblúk (2) a stredový kruh pokutové územie (2), bránkové územie(2), rohový oblúk (4), pokutový oblúk (2) pokutové územie (2), rohový oblúk (4), pokutový oblúk (2) .
Akú farbu musia mať bránky ? bielu modrú čiernu.
Z akého materiálu môžu byť zhotovené bránky ? z dreva, kovu, alebo z iného schváleného materiálu z dreva, kovu, medi, alebo z iného schváleného materiálu z kovu, alebo z iného schváleného materiálu.
Aký prierez môžu mať bránkové žrde a brvno ? štvorcový, obdĺžnikový, kruhový alebo kosoštvorcový štvorcový, obdĺžnikový, kruhový alebo eliptický jedine štvorcový, alebo kruhový.
Musia mať všetky čiary vyznačujúce hraciu plochu rovnakú šírku a akú maximálnu šírku ? áno, 12 cm nie áno, 14 cm.
Brankár si v priebehu hry vyznačil na hracej ploche nohou pomocnú značku. Ako a kedy mal rozhodca reagovať na tento jeho počin ? rozhodca udelí hráčovi za nešportové správanie ŽK a to pri najbližšom prerušení hry rozhodca udelí hráčovi za nešportové správanie ŽK a nariadi NVK z miesta priestupku rozhodca nariadi NVK z miesta priestupku.
Stretnutie sa hralo na hracej ploche s umelým povrchom určeným pre viacero športov. Akú farbu musia mať čiary pre futbalové ihrisko ? jasne odlíšiteľnú od vyznačenia, ktoré sa používa pre iné športy jedine bielu jedine čiernu.
Je dovolená reklama umiestnená na zemi vo vnútri bránky ? nie áno.
Report abuse Terms of use