option
My Daypo

Otázky a odpovede z pravidiel futbalu (3/2)

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Otázky a odpovede z pravidiel futbalu (3/2)

Description:
pravidlo 3 druhá časť

Author:
AVATAR
Tomáš Ralbovský
(Other tests from this author)


Creation Date:
16/02/2016

Category:
Sport

Number of questions: 25
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Kedy sa môže vrátiť na hraciu plochu hráč, ktorý z vlastnej iniciatívy opustil hraciu plochu, aby si upravil výstroj ? až v čase, keď je hra prerušená, rozhodca skontroluje výstroj hráča a dá mu súhlas na vstup na hraciu plochu kedykoľvek v neprerušenej hre až v čase, keď je hra prerušená.
Náhradník, ktorý nebol nasadený do hry vstúpil na hraciu plochu ako 12. hráč. Skôr, ako rozhodca stihol prerušiť hru, udrel tohto náhradníka obranca súperovho družstva vo svojom pokutovom území. Rozhodca prerušil hru náhradníka napomenul ŽK, obrancu vylúčil z hry ČK a nariadil nepriamy voľný kop z miesta, kde bola lopta v čase prerušenia hry obrancu vylúčil z hry ČK a nariadil nepriamy voľný kop z miesta, kde bola lopta v čase prerušenia hry náhradníka napomenul ŽK, obrancu vylúčil z hry ČK a nariadil pokutový kop .
V poslednej minúte stretnutia nariadil rozhodca proti družstvu B pokutový kop. K jeho vykonaniu predĺžil hrací čas. Družstvo A chcelo k jeho vykonaniu vystriedať hráča, keď v priebehu stretnutia vystriedalo len brankára. Rozhodca túto výmenu povolil nepovolil.
Kedy smie vstúpiť na hraciu plochu hráč, ktorý bol ošetrovaný mimo hracej plochy so súhlasom rozhodcu ? kedykoľvek so súhlasom rozhodcu, aj v neprerušenej hre len v prerušenej hre.
Vystriedaný hráč vbehol v neprerušenej hre na hraciu plochu a tam zahral loptou, čím zmaril súperovi sľubne sa rozvíjajúcu útočnú akciu. Rozhodca prerušil hru, keď nato súperov hráč nazlostene kopol bez lopty vystriedaného hráča. Rozhodca napomenul ŽK vystriedaného hráča za neoprávnený vstup na HP a následne vylúčil z hry po druhej ŽK za zmarenie sľubnej akcie, súperovho hráča vylúčil z hry ČK a nadviazal na hru nepriamym voľným kopom z miesta, kde sa nachádzala lopta v momente prerušenia hry súperovho hráča vylúčil z hry ČK a nadviazal na hru nepriamym voľným kopom z miesta, kde sa nachádzala lopta v momente prerušenia hry napomenul ŽK vystriedaného hráča za neoprávnený vstup na HP a súperovho hráča vylúčil z hry ČK a nadviazal na hru nepriamym voľným kopom z miesta, kde sa nachádzala lopta v momente prerušenia hry.
Náhradník sedel na lavičke náhradníkov a nebol nasadený do hry. Podlieha autorite a právomoci rozhodcu bez ohľadu na to, či bol alebo nebol nasadený do hry ? áno nie.
Maximálny počet náhradníkov uvedených v Zápise o stretnutí v súťažiach seniorov riadených BFZ môže byť 7 8 6.
Kapitán družstva odovzdal rozhodcovi pred stretnutím vypísaný Zápis o stretnutí, na ktorom bolo uvedených 11 prítomných hráčov. V priebehu hry sa dostavil ďalší hráč a bol pripravený ku hre. V 40. minúte po zranení jedného z hráčov žiadal kapitán o striedanie tohto náhradníka. Rozhodca to nedovolil z dôvodu, že nebol uvedený v Zápise pred stretnutím povolil.
Ako postupuje rozhodca, ak hráč bez súhlasu rozhodcu demonštratívne opustí hraciu plochu na znak nesúhlasu s rozhodnutím rozhodcu a odíde do kabíny ? rozhodca tohto hráča vylúči z hry ČK za hrubé nešportové správanie rozhodca tohto hráča napomenie ŽK pravidlá neboli porušené.
Vylúčený hráč sa v drese vrátil na hraciu plochu a zabránil súperovi v dosiahnutí istého gólu tým, že zahral zakázaným spôsobom rukou vo vlastnom pokutovom území. Rozhodca prerušil hru a vylúčeného hráča vykázal z HP, podal o tom správu v Zápise a nadviazal na hru rozhodcovskou loptou v mieste, kde sa táto nachádzala v momente prerušenia hry vylúčeného hráča vykázal z HP, podal o tom správu v Zápise a nadviazal na hru nepriamym voľným kopom z miesta, kde sa nachádzala lopta v čase prerušenia hry vylúčeného hráča vykázal z HP, podal o tom správu v Zápise a nariadil pokutový kop.
Brankár a hráč z poľa si bez vedomia rozhodcu vymenili svoje miesta a dresy. Nový brankár v neprerušenej hre chytil loptu do rúk vo vlastnom pokutovom území. Ako rozhodol rozhodca, keď to spozoroval ? nechal pokračovať v hre a oboch hráčov napomenul ŽK pri najbližšom prerušení hry prerušil hru, hráčov napomenul ŽK a nariadil pokutový kop nechal pokračovať v hre, pravidlá neboli porušené.
Akú podmienku musí splniť striedajúci hráč, aby mohol zahrať kop z rohu ? najskôr musí vstúpiť na hraciu plochu najskôr musí zahrať z loptou striedajúci hráč môže zahrať kop z rohu až po znovunadviazaní na hru.
V čase, keď bol mimo hracej plochy ošetrovaný jeden z hráčov jeho družstva, vbehol bez vedomia rozhodcu náhradník, ktorý nebol nasadený do hry, na hraciu plochu a vo vlastnom pokutovom území sotil rukami do súpera. Rozhodca prerušil hru a náhradníka napomenul ŽK a nariadil nepriamy voľný kop v mieste, kde bola lopta v momente prerušenia hry nariadil nepriamy voľný kop v mieste, kde bola lopta v momente prerušenia hry nariadil pokutový kop.
Ako postupuje rozhodca, ak sa hráč v útočnej akcii ocitol za postrannou čiarou mimo hracej plochy a ihneď sa vrátil na hraciu plochu ? rozhodca hru nepreruší, nebolo porušené pravidlo rozhodca hru preruší, hráča napomenie ŽK a nadviaže na hru rozhodcovskou loptou rozhodca hru preruší, hráča napomenie ŽK a nadviaže na hru nepriamym voľným kopom z miesta, kde hráč opustil hraciu plochu.
Družstvo hralo s plným počtom hráčov. V prerušenej hre striedaný hráč opustil hraciu plochu a striedajúci hráč so súhlasom rozhodcu vstúpil na hraciu plochu. Na nej však prv, ako bola hra znovu otvorená, tento striedajúci hráč hrubo urazil rozhodcu. Tento vinníka vylúčil z hry ČK a jeho družstvo pokračovalo v hre s 10 hráčmi vinníka vylúčil z hry ČK a jeho družstvo pokračovalo v hre s 11 hráčmi vinníka napomenul ŽK a jeho družstvo pokračovalo v hre s 11 hráčmi.
Asistent rozhodcu signalizoval rozhodcovi zástavkou, že náhradník, ktorý sedel na hráčskej lavičke, kritizoval jeho rozhodnutie nie urážlivými slovami. Rozhodca preto prerušil hru a vinníka napomenul ŽK a na hru nadviazal rozhodcovskou loptou, v mieste, kde sa nachádzala v momente prerušenia hry vinníkovi udelil ČK a na hru nadviazal rozhodcovskou loptou, v mieste, kde sa nachádzala v momente prerušenia hry vinníka napomenul ŽK a na hru nadviazal nepriamym voľným kopom z miesta, kde sa nachádzala v momente prerušenia hry.
Brankár a hráč z poľa si bez súhlasu rozhodcu vymenili miesta a dresy v čase, keď bola lopta v hre. Potom nový brankár chytil loptu do rúk vo vlastnom pokutovom území. Rozhodca z tohto dôvodu prerušil hru a oboch hráčov napomenul ŽK a nadviazal na hru rozhodcovskou loptou z miesta, kde sa táto nachádzala v momente prerušenia hry oboch hráčov napomenul ŽK a nariadil pokutový kop nariadil pokutový kop.
Náhradník s č. 12 bol pripravený na striedanie. V čase, kedy bola lopta mimo hry, so súhlasom rozhodcu vbehol na hraciu plochu, ktorú predtým opustil hráč č.7 toho istého družstva. Prv, ako sa pokračovalo v hre vhadzovaním lopty, hráč č.7 sa vrátil na hraciu plochu a tam udrel rukou súpera. Rozhodca hráča č.7 napomenul ŽK za neoprávnený vstup na hraciu plochu, vzápätí vylúčil z hry ČK za udretie, nechal ho vyviesť z HP, priestupok uviedol v Zápise o stretnutí, náhradníka č.12 nechal hrať (družstvo pokračovalo v hre s 11 hráčmi) hráča č.7 napomenul ŽK za neoprávnený vstup na hraciu plochu, vzápätí vylúčil z hry ČK za udretie, nechal ho vyviesť z HP, priestupok uviedol v Zápise o stretnutí, náhradníka č.12 nenechal hrať (družstvo pokračovalo v hre s 10 hráčmi) hráča č.7 vylúčil z hry ČK za udretie, nechal ho vyviesť z HP, priestupok uviedol v Zápise o stretnutí, náhradníka č.12 nechal hrať (družstvo pokračovalo v hre s 11 hráčmi).
Vystriedaný hráč sediaci na lavičke náhradníkov, ktorý už bol v priebehu stretnutia napomenutý ŽK, sa správal nešportovo. Rozhodca to uvidel, prerušil hru a vystriedaného hráča napomenul ŽK a následne vylúčil z hry ČK (ŽK/ČK) napomenul ŽK udelil hráčovi ČK.
Hráč, ktorý bol predtým v stretnutí napomínaný ŽK, bol vykázaný z hracej plochy pre zistený nedostatok na výstroji. Tento hráč v neprerušenej hre, bez súhlasu rozhodcu, vstúpil na hraciu plochu a prihral loptu svojmu brankárovi. Rozhodca prerušil hru a vinníka vylúčil z hry po druhej ŽK (ŽK/ČK) a nariadil nepriamy voľný kop z miesta, kde hráč zahral s loptou vinníka vylúčil z hry po druhej ŽK (ŽK/ČK) a na hru nadviazal rozhodcovskou loptou vinníka vylúčil z hry po druhej ŽK (ŽK/ČK) a nariadil priamy voľný kop z miesta, kde hráč zahral s loptou.
Rozhodca vykázal hráča z hracej plochy pre nedostatok zistený na jeho výstroji. Bez toho, aby sa ohlásil u rozhodcu, v neprerušenej hre vstúpil na hraciu plochu a zapojil sa do hry, pričom dosiahol gól. Rozhodca hráča napomenul ŽK, gól neuznal a nariadil nepriamy voľný kop z miesta, kde hráč zahral loptou hráča napomenul ŽK, gól neuznal a nariadil priamy voľný kop z miesta, kde hráč zahral loptou hráča napomenul ŽK, gól uznal.
Náhradník, ktorý nebol nasadený do hry, vstúpil na hraciu plochu v neprerušenej hre bez súhlasu rozhodcu a vo vlastnom pokutovom území udrel bez lopty spoluhráča. Rozhodca prerušil hru, hráča napomenul ŽK za neoprávnený vstup na HP a následne vylúčil z hry ČK za udretie. Nadviazal na hru nepriamym voľným kopom v mieste, kde bola lopta v momente prerušenia hry, družstvo pokračuje v hre v plnom počte rozhodcovskou loptou pokutovým kopom.
Rozhodca prerušil hru, lebo nariadil pokutový kop proti družstvu A. V čase, keď bola lopta mimo hry z tohto dôvodu, sa konalo striedanie. Striedajúci hráč družstva B so súhlasom rozhodcu vstúpil na HP a išiel vykonať nariadený pokutový kop. Rozhodca mu to nedovolil. Konal správne ? nie áno.
Družstvo hostí, ktoré má mimo hracej plochy ošetrovaného hráča, pokračuje v hre s 10 hráčmi. V neprerušenej hre, bez súhlasu rozhodcu, vbehne jeden z náhradníkov na hraciu plochu a vo vlastnom pokutovom území úmyselne kopne súpera. Rozhodca preruší hru a náhradníka napomenie ŽK za neoprávnený vstup na HP, následne vylúči z hry ČK za kopnutie a nariadi nepria my voľný kop z miesta, kde sa lopta nachádzala v momente prerušenia hry náhradníka vylúči z hry ČK za kopnutie a nariadi nepriamy voľný kop z miesta, kde sa lopta nachádzala v momente prerušenia hry náhradníka napomenie ŽK za neoprávnený vstup na HP, následne vylúči z hry ČK za kopnutie a nariadi pokutový kop.
Náhradník, ktorý nebol nasadený do hry, neoprávnene vstúpil na hraciu plochu v neprerušenej hre. Rozhodca z tohto dôvodu hru prerušil, náhradníka napomenul ŽK a nadviazal na hru rozhodcovskou loptou v mieste, kde táto bola v momente prerušenia hry. Postupoval rozhodca správne ? nie, mal nariadiť nepriamy voľný kop z miesta, kde sa lopta nachádzala v momente prerušenia hry áno.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests