option
My Daypo

Otázky a odpovede z pravidiel futbalu (4)

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Otázky a odpovede z pravidiel futbalu (4)

Description:
pravidlo 4

Author:
AVATAR
Tomáš Ralbovský
(Other tests from this author)


Creation Date:
16/02/2016

Category:
Sport

Number of questions: 29
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Môže hrať hráč v súťažiach, ktoré riadi BFZ alebo SFZ, bez obuvi ? nie áno.
Družstvo hostí už využilo kvótu troch striedaní v stretnutí. V II. polčase na upozornenie kapitána domácich rozhodca zistil, že jeden hráč hostí má na ruke tvrdý sadrový obväz. Rozhodca z tohto dôvodu prerušil hru. Aké malo byť opatrenie rozhodcu a ako mal potom nadviazať na hru ? mal vykázať hráča z HP, družstvo pokračuje v hre o jedného hráča menej, na hru nadviazal rozhodcovskou loptou v mieste, kde sa nachádzala v momente prerušenia hry hráča hostí mal napomenúť ŽK a mal vykázať hráča z HP, družstvo pokračuje v hre o jedného hráča menej, na hru nadviazal rozhodcovskou loptou v mieste, kde sa nachádzala v momente prerušenia hry rozhodca nechal pokračovať v hre, pravidlo nebolo porušné.
Môže hráč nastúpiť k stretnutiu s tvrdým sadrovým obväzom ? nie áno.
Čo nesmie mať hráč na sebe v zmysle pravidla 4 ? nič, čo by mohlo ohroziť bezpečnosť jeho alebo iného hráča rukavice čiapku tetovanie.
Môže sa družstvo v polčasovej prestávke prezliecť do dresov inej farby ? môže, ale zmena musí byť riadne zdôvodnená, farebné rozlíšenie dresov rozhodcom skontrolované a hráči musia mať dresy s rovnakými číslami ako v I. polčase nemôže.
Rozhodca pred otváracím výkopom vykázal hráča z HP. Náhradník, ktorý mal doplniť svoje družstvo nebol ustrojený v zmysle pravidiel. Rozhodca dal pokyn na vykonanie otváracieho výkopu, z tohto dôvodu sa otvárací výkop nesmie zdržať počkal, kým sa hráč ustrojí a následne dal pokyn na vykonanie otváracieho výkopu.
V priebehu II. polčasu rozhodca prerušil hru na upozornenie kapitána, že hráč súpera má nedostatok na výstroji, nakoľko nemá chrániče holených kostí. Kontrola výstroja bola pred stretnutím vykonaná bez zistenia nedostatkov. Rozhodca zistil, že upozornenie kapitána bolo oprávnené. Aký postup uplatnil rozhodca ? hráča vykázal z hracej plochy na úpravu výstroja a vhodil rozhodcovskú loptu v mieste, kde sa táto nachádzala v momente prerušenia hry hráča vykázal z hracej plochy na úpravu výstroja a na hru nadviazal nepriamym voľným kopom, z miesta, kde sa lopta nachádzala v čase prerušenie hry hráča vykázal z hracej plochy na úpravu výstroja, napomenul ho ŽK a na hru nadviazal nepriamym voľným kopom, z miesta, kde sa lopta nachádzala v čase prerušenie hry.
Môže hráč nastúpiť k stretnutiu so šatkou okolo krku ? nie áno.
Hráč v neprerušenej hre stratil náhodne svoju kopačku. Následne hral s loptou a ihneď dosiahol gól. Rozhodca gól uznal gól neuznal a nariadil nepriamy voľný kop z miesta, kde hráč zahral po strate kopačky s loptou gól neuznal a hráča napomenul ŽK.
Hráči mali pod trenírkami za chladného počasia oblečené pančuchové nohavice, ktoré boli farebne odlišné od farby trenírok. Rozhodca im takýto druh oblečenie nedovolil. Konal správne ? áno nie.
Je používanie rádio komunikačného systému medzi hráčmi a realizačným tímom povolené ? nie áno.
Hráč nastúpil na stretnutie s okuliarmi. Akú základnú požiadavku musia spĺňať ? musia byť bezpečné pre toho, kto ich nosí ako aj pre ostatných hráčov musia byť bezpečné iba pre toho, kto ich nosí nesmú mať dioptrie väčšie ako 2,0.
Hráč nastúpil ku hre s obuvou s vymeniteľnými kolíkmi z umelej hmoty. Na podrážke bolo umiestnených 10 kolíkov, ktoré mali priemer 10 mm. Pripustil rozhodca hráča k hre v takejto obuvi ? áno nie.
Môže brankár nosiť v priebehu stretnutia ako ochranu pred oslnením čiapku so štítkom ? áno, ale len s mäkkým látkovým štítkom nie.
Je používanie chráničov holených kostí povinné vo všetkých kategóriách ? áno nie.
Je rozhodca povinný skontrolovať pred stretnutím výstroj hráčov ? áno nie.
Z čoho sa skladá povinná základná výstroj hráča ? z trička alebo košele, trenírok, štulpní, chráničov holenných kostí a obuvi z trička alebo košele, trenírok, štulpní, prilby, chráničov holenných kostí a obuvi z trička alebo košele, trenírok, kolenného chrániča, chráničov holenných kostí a obuvi.
Považujú sa gumovo textilné kopačky za rovnocenné kopačkám koženým ? áno nie.
V majstrovskom stretnutí I. ligy starších žiakov nastúpil hráč k stretnutiu s predpísanými chráničmi holenných kostí, ale v kopačkách kožených s vymeniteľnými kolíkmi. Rozhodca hráča k stretnutiu nepripustil. Konal správne ? nie áno.
Hráč dosiahol gól. Rozhodca však tesne predtým zistil, že tento hráč mal na nohách len jednu kopačku v momente, keď strieľal na bránku. Rozhodca gól uznal, ak hráč stratil kopačku náhodne gól neuznal gól neuznal a hráča napomenul ŽK.
Rozhodca v prerušenej hre skontroloval na požiadanie kapitána hostí výstroj domáceho obrancu. Ako potom nadviazal na hru ? spôsobom vyplývajúcim z dôvodu, pre ktorý bola hra prerušená výhradne rozhodcovskou loptou výhradne autovým vhadzovaním.
Rozhodca prerušil hru, aby skontroloval výstroj hráča, iné pravidlo pritom nebolo porušené. Rozhodca potom nadviazal na hru nepriamym voľným kopom z miesta, kde bola lopta v momente prerušenia hry. Rozhodol rozhodca správne ? nie áno.
Aké najmenej vysoké (koľko cm) by malo byť zreteľné označenie hráčov číslicami na zadnej strane dresu (trička) ? 25 cm 24 cm 30 cm.
Hráč bol vykázaný z hracej plochy pre nedostatok na výstroji. Môže ho rozhodca vpustiť na hraciu plochu v neprerušenej hre ? nie áno.
Rozhodca dovolil hráčovi nastúpiť do hry v gumovo textilných kopačkách i keď ostatní hráči hrali v kožených. Rozhodol správne ? áno nie.
Ak sa farby dresov súperiacich družstiev v súťažiach BFZ a SFZ dostatočne nelíšia, ktoré družstvo je povinné na pokyn rozhodcu dresy zmeniť ? domáce družstvo, ak riadiaci zväz neurčí v Rozpise súťaží inak hosťujúce družstvo, ak riadiaci zväz neurčí v Rozpise súťaží inak .
Brankári oboch družstiev mali dresy rovnakej farby a ani jeden z nich nemal náhradný inej farby. Môže dať rozhodca v takomto prípade pokyn na začatie stretnutia ? áno nie.
Kto rozhoduje v konečnom dôsledku o tom, či má hráč výstroj v predpísanom poriadku ? len rozhodca stretnutia len asistenti rozhodcu delegát stretnutia.
Ako postupuje rozhodca, ak v priebehu stretnutia zistí, že hráč hrá s tvrdým sadrovým obväzom na ruke a nie je možné ho odstrániť ? rozhodca ho vykáže z hracej plochy, tento hráč sa už nesmie zúčastniť na hre, môže za neho nastúpiť náhradník, ak je to v súlade s pravidlom 3 a podá o tom správu v Zápise rozhodca hráča nechá pokračovať v hre, pravidlo nebolo porušené rozhodca ho vykáže z hracej plochy, napomenie ho ŽK a tento hráč sa už nesmie zúčastniť na hre, môže za neho nastúpiť náhradník, ak je to v súlade s pravidlom 3 a podá o tom správu v Zápise.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests