option
My Daypo

Otázky a odpovede z pravidiel futbalu (6)

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Otázky a odpovede z pravidiel futbalu (6)

Description:
pravidlo 6

Author:
AVATAR
Tomáš Ralbovský
(Other tests from this author)


Creation Date:
20/02/2016

Category:
Sport

Number of questions: 25
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Pri zahrávaní pokutového kopu sa brankár predčasne pohol z bránkovej čiary smerom dopredu ešte pred zahraním lopty a gól nebol dosiahnutý. Ako mal na toto reagovať asistent rozhodcu stojaci na priesečníku bránkovej čiary a čiary pokutového územia ? asistent rozhodcu musí signalizovať porušenie pravidiel, predčasný pohyb brankára, zdvihnutou zástavkou asistent rozhodcu zakričí na R, že brankár sa pohol asistent rozhodcu sa zo spustenou zastávkou rozbehne smerom ku postranej čiare.
Rozhodca napomenul ŽK nesprávneho hráča. Tento hráč už bol predtým napomínaný ŽK. Po tomto nesprávnom verdikte rozhodcu hra ihneď pokračovala rozohraním voľného kopu. Asistent rozhodcu, ktorý to postrehol musí zdvihnutou zástavkou žiadať rozhodcu, aby prerušil hru a aby mu mohol túto skutočnosť ihneď oznámiť počkať do konca stretnutia/polčasu a potom to oznámi R zdvihnutou zástavkou žiadať rozhodcu, aby prerušil hru a aby mu mohol túto skutočnosť ihneď oznámiť a hráča vylúčiť z hry.
Hráč pri vhadzovaní lopty spoza postrannej čiary vhodil loptu do hry na diagonále rozhodcu nesprávne – jednou rukou. Rozhodca porušenie pravidiel videl. Nesprávnosť vlastného vhodenia signalizoval rozhodcovi i asistent rozhodcu. Konal asistent rozhodcu správne ? nie áno.
Ako pozičné postavenie má zaujať asistent rozhodcu pri kope z rohu ? má stáť mimo hracej plochy, za rohovou zástavkou, v predĺžení bránkovej čiary má stáť na hracej ploche, pri rohovej zástavke má stáť na priesečníku bránkovej čiary a čiary ohraničujúcej pokutové územie.
Hosťujúce družstvo bolo v útočnej akcii na súperovej polovici hracej plochy. Asistent rozhodcu vtom spozoroval, že za chrbtom rozhodcu obranca hostí kopol útočníka súpera. Kedy musí asistent takýto priestupok signalizovať zástavkou ? ihneď v prerušenej hre oznámiť mu to v polčasovej prestávke, alebo po skončení stretnutia.
Riadiaci orgán pred stretnutím neurčil asistentom rozhodcu strany. Kto je potom oprávnený rozhodnúť o predpísanom postavení asistentov rozhodcu v priebehu celého stretnutia (kto bude pôsobiť na ktorej strane) ? rozhodca stretnutia žreb delegát stretnutia.
Riadiaci orgán neurčil asistentom rozhodcu strany. Rozhodca určil asistentom strany žrebovaním pred stretnutím. Konal rozhodca správne ? nie áno.
Hráč sa pri vhadzovaní lopty spoza postrannej čiary v blízkosti asistenta nedotýkal oboma nohami zeme. Rozhodca to videl. Mal to asistent rozhodcu signalizovať zástavkou ? áno nie.
Asistent rozhodcu spozoroval, že rozhodca nebral jeho signalizáciu na vedomie, rozhodol inak. Kedy má asistent rozhodcu prestať signalizovať ? ihneď ako to spozoroval keď signalizuje viac ako 30 sekúnd keď ho začne bolieť ruka.
Bol dosiahnutý regulárny gól. Ako mal asistent rozhodcu dosiahnutie gólu signalizovať ? asistent rozhodcu a rozhodca musia nadviazať vizuálny kontakt a asistent rozhodcu potom musí rýchlo bežať so spustenou zástavkou 25-30 m pozdĺž postrannej čiary smerom ku stredovej čiare asistent rozhodcu a rozhodca musia nadviazať vizuálny kontakt a asistent rozhodcu potom musí zdvihnutou zástavkou signalizovať, že gól platí asistent rozhodcu a rozhodca musia nadviazať vizuálny kontakt a asistent rozhodcu potom musí rýchlo bežať so spustenou zástavkou 60 - 80 m pozdĺž postrannej čiary smerom ku stredovej čiare.
Bol dosiahnutý gól , čo asistent rozhodcu videl, ale hra nebola hneď prerušená. Čo musí urobiť asistent rozhodcu ? najskôr musí zdvihnutou zástavkou upútať pozornosť rozhodcu a potom pokračovať v procedúre uznania dosiahnutia gólu nechať rozhodnutie na hlavnom rozhodcovi, daná situácie nie je v kompetencii asistenta rozhodcu zakričí na rozhodcu, že gól padol .
Ako má asistent rozhodcu pokračovať v nejasných prípadoch, ak lopta neprešla celá za bránkovú čiaru do bránky ? asistent rozhodcu a rozhodca musia nadviazať vizuálny kontakt a prípadne, ak je to nevyhnutné, použiť aj dohodnutý diskrétny signál rukou asistent rozhodcu nemá kompetencie sa k danej situácii vyjadrovať.
Musí rozhodca vždy rozhodnúť v súlade so signalizáciou asistenta rozhodcu ? nemusí, právo konečného rozhodnutia prináleží iba rozhodcovi áno musí.
Čo je povinný asistent rozhodcu sledovať pri vhadzovaní lopty spoza postrannej čiary? postavenie nôh vhadzujúceho hráča spôsob vhadzovania vhadzujúceho hráča číslo vhadzujúceho hráča.
Komu môže delegovaný asistent rozhodcu poskytovať informácie, respektíve vysvetlenia o skutočnostiach, ktoré nastali v priebehu stretnutia ? rozhodcovi a delegátovi stretnutia a na vyzvanie aj kompetentnému orgánu riadiaceho zväzu jedine delegátovi stretnutia na vyzvanie aj kompetentnému orgánu riadiaceho zväzu jedine rozhodcovi a na vyzvanie aj kompetentnému orgánu riadiaceho zväzu.
Môže prevziať funkciu asistenta rozhodcu delegovaný asistent, ktorý sa dostavil k stretnutiu oneskorene, keď už funkciu asistenta rozhodcu vykonáva iný kvalifikovaný rozhodca ? nie áno.
Za chrbtom rozhodcu udrel jeden z hráčov domácich súpera. Kedy by mal asistent rozhodcu tento priestupok signalizovať ? ihneď v prerušenej hre v polčasovej prestávke, alebo na konci stretnutia.
Asistent rozhodcu opakovane úmyselne nesprávne signalizoval hráča mimo hry. Mal rozhodca právo, po upozornení, asistenta rozhodcu v prípade ďalšieho opakovania úmyselného nesprávneho signalizovania zbaviť ho funkcie ? áno nie.
V čase, keď bola lopta v hre, urazil hrubo nešportovo tréner z hráčskej lavičky asistenta rozhodcu. Kedy a ako mal na to zareagovať asistent rozhodcu ? v čase, keď bola lopta najbližšie mimo hry mal zdvihnúť zástavku, privolať rozhodcu a oznámiť mu HNS trénera okamžite signalizoval HNS trénera osobne vykázal trénera za HNS v prerušenej hre.
Aké pozičné postavenie zaujme asistent rozhodcu pri vykonávaní pokutového kopu na jeho polovici hracej plochy ? stojí na priesečníku bránkovej čiary a čiary pokutového územia stojí na priesečníku bránkovej čiary a čiary bránkového územia pri rohovom oblúku.
Aké pozičné postavenie zaujmú asistenti rozhodcu pri vykonávaní kopov na bránku zo značky pokutového kopu ? jeden asistent stojí na priesečníku bránkovej čiary a čiary bránkového územia, druhý musí byť v stredovom kruhu jeden asistent stojí na priesečníku bránkovej čiary a čiary pokutového územia, druhý musí byť v stredovom kruhu jeden asistent stojí na priesečníku bránkovej čiary a čiary pokutového územia, asistent stojí na priesečníku bránkovej čiary a čiary bránkového územia.
Asistent rozhodcu signalizoval v neprerušenej hre udretie domáceho hráča hráčom hostí, v pokutovom území previnivšieho sa družstva. Rozhodca signalizáciu postrehol až po pár sekundách, keď lopta bola v hre na opačnej polovici hracej plochy. Rozhodca prerušil hru, vinníka po konzultácii s asistentom rozhodcu vylúčil z hry ČK a nariadil pokutový kop. Postupovali rozhodcovia správne ? áno nie.
Hráč domácich vo vlastnom pokutovom území v neprerušenej hre kopol bez lopty hráča hostí. Lopta následne prešla za postrannú čiaru. Po vhadzovaní lopty rozhodca prerušil hru pre zakázané bránenie súperovi v hre. Až vtedy spozoroval zdvihnutú zástavku asistenta rozhodcu. Ten mu oznámil priestupok hráča domácich, kopnutie súpera. Po konzultácii s asistentom rozhodcu rozhodol takto vylúčil ČK hráča domácich a nadviazal na hru nepriamym voľným kopom za bránenie súperovi v hre vylúčil ČK hráča domácich a nadviazal na hru priamym voľným kopom za bránenie súperovi v hre vylúčil ČK hráča domácich a nadviazal na hru rozhodcovskou loptou v mieste prerušenia hry .
Aké postavenie zaujme asistent rozhodcu pri kope od bránky ? také, aby mohol posúdiť, či lopta leží celým svojím obvodom v bránkovom území a či po kope od bránky sa dostala priamo do hry stojí na úrovni rozhodcu stojí pri rohovom oblúku.
Ako sa má pohybovať asistent rozhodcu v priebehu stretnutia ? mimo hracej plochy pozdĺž postrannej čiary na určenej polovici hracej plochy tak, aby neprekážal hráčom v hre a aby sa ho lopta nemohla dotknúť, pokiaľ úplne neopustí hraciu plochu. Pohybuje sa na úrovni predposledného brániaceho hráča v hracej v ploche pozdĺž postrannej čiary na určenej polovici hracej plochy tak, aby neprekážal hráčom v hre a aby sa ho lopta nemohla dotknúť, pokiaľ úplne neopustí hraciu plochu. Pohybuje sa na úrovni predposledného brániaceho hráča mimo hracej plochy pozdĺž postrannej čiary na určenej polovici hracej plochy tak, aby prekážal hráčom v hre a aby sa ho lopta mohla dotknúť, pokiaľ úplne opustí hraciu plochu. Pohybuje sa na úrovni predposledného brániaceho hráča .
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests