Questions
ayuda
option
My Daypo

ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ONOtázky pro zaměstnance s odbornou zkouškou O-05 2020

COMMENTS STATISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Otázky pro zaměstnance s odbornou zkouškou O-05 2020

Description:
Zkoušky

Author:
pokladna brod
(Other tests from this author)

Creation Date:
13/02/2020

Category:
History

Number of questions: 149
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Skupinová víkendová jízdenka může být vydána v kombinaci s MHD (IDS) pro tato vybraná města Praha, Plzeň, Olomouc, Brno a Ostrava Praha, Plzeň a Hradec Králové, Děčín Praha, Plzeň, Liberec, Brno, Ostrava a Olomouc.
Tarif TR 10 je platný pouze ve znění všech změn a dodatků k němu vydaných a vyhlášených v Základní přepravní dokumentaci (ZPD) Přepravním a tarifním věstníku Ministerstva dopravy ČR (PTV) Pokynech Odúčtovny přepravních tržeb Olomouc (OPT).
Samostatné potvrzení o občanském průkazu (tzv. náhradní doklad) nenahrazuje osobní doklad a nelze ho k prokázání osobních údajů použít toto potvrzení Policie ČR občanům nevystavuje nahrazuje osobní doklad a lze ho k prokázání osobních údajů použít.
Akviziční jízdné musí být řádně vyhlášeno jako akviziční sleva v Knižním jízdním řádu Smluvních přepravních podmínkách ČD pro veřejnou drážní osobní dopravu (SPPO) Přepravním a tarifním věstníků Ministerstva dopravy ČR (PTV) a zveřejněno ve stanicích vývěskami nebo na internetové adrese www.cd.cz.
„Slevu pro skupinu“ pro 20 a více cestujících je nutné předem objednat u pokladní přepážky ČD nebo prostřednictvím formuláře na www.cd.cz či na CZS není nutné předem objednávat je nutno předem nahlásit u pokladní přepážky a odevzdat vyplněný a potvrzený „Plán cesty“, který cestující obdrží u pokladní přepážky nebo vytiskne z www.cd.cz.
O jednorázový doplatek při jízdě za původní cílovou stanici lze požádat u pokladní přepážky nebo ve vlaku, pokud se cestující přihlásí o doplatek ještě před příjezdem do své původní cílové stanice kdykoliv a kdekoliv u pokladní přepážky v původní cílové stanici cestujícího.
Platnost virtuální In Karty (VIK) je neomezena 6 roků 1 rok.
Virtuální In Karta (VIK) nemůže být nosičem aplikace IN 100 IN 50 1T IN 50.
Cestující starší 10 let s platným jízdním dokladem má nárok na bezplatnou přepravu nejvýše dvou dětí do 10 let, pokud pro ně požaduje pouze jedno místo k sezení nejvýše dvou dětí do 6 let, pokud pro ně požaduje pouze jedno místo k sezení libovolného počtu dětí do 6 let.
Zvláštní jízdné pro cestující ve věku 6–18 let se přiznává v 1. i ve 2. vozové třídě pouze v 1. vozové třídě pouze ve 2. vozové třídě.
Nárok na zvláštní jízdné pro žáky a studenty mají cestující do 30 let do 18 let do 26 let.
S novou zkratkou „SJT“ se v průběhu roku 2020 setkáte, když se bude mluvit o Společném jednotném tarifu Státním jednotném tarifu Systému jednotného tarifu.
Průkaz ISIC (International Student Identity Card) je mezinárodně uznávaný doklad prokazující status studenta střední, vyšší odborné nebo vysoké školy a vybraných jednoletých pomaturitních studijních oborů mezinárodní průkaz pro osoby zvlášť těžce postižené na zdraví mezinárodní průkaz asociace železničářů.
Nárok na zvláštní jízdné pro rodiče k návštěvě zdravotně postižených dětí umístěných v ústavech na území ČR se při kontrole jízdních dokladů prokazuje současným předložením platného průkazu vystaveného ústavem a osobním dokladem cestujícího pouze předložením platného průkazu vystaveného ústavem platným průkazem ZTP/P.
Celodenní jízdenku v regionální verzi nelze zakoupit pro tyto dva kraje Olomoucký a Pardubický Ústecký a Jihomoravský Plzeňský a Pardubický.
Nárok na zvláštní jízdné pro cestující ve věku 6 – 18 let prokazují cestující od 10 let prokazují cestující od 15 let není nutno prokazovat.
Označený asistenční pes je přepraven vždy bezplatně v 1. i 2. vozové třídě bezplatně pouze v 2. vozové třídě, přeprava asistenčního psa v 1. vozové třídě je vyloučena bezplatně v 1. i 2. vozové třídě za podmínky, že cestující předkládá průkaz ZTP nebo ZTP/P.
Dodatečně prokázat nárok na aplikaci IN Business je možné pouze v Praze na GŘ ČD je možné není možné.
Sleva „Vlak+“ je určena pro cestující starší 18 let držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P, důchodce a děti.
Sleva pro skupinu se poskytuje pro společnou jízdu minimálně 2 a maximálně 99 platících cestujících minimálně 2 a maximálně 30 platících cestujících minimálně 10 a maximálně 99 platících cestujících.
Skupinová víkendová jízdenka (varianta platná v celé ČR) je v Jihomoravském kraji uznána pouze v osobních a spěšných vlacích ČD ve všech vlacích ČD pouze ve vlacích ČD kategorie R a vyšší.
Aplikace IN 100 opravňuje cestujícího navíc k bezplatné přepravě jednoho zavazadla nebo jednoho psa jednoho zavazadla a současně jednoho psa dvou zavazadel nebo dvou psů.
Časový doplatek do 1. vozové třídy lze zakoupit s platnosti na týden, měsíc, 3 měsíce a 1 rok týden a ode dne vyhlášení i na měsíc a 1 rok jeden den, týden a jeden rok.
Aplikaci IN 50 1T si může cestující zakoupit pouze na e-shopu ČD pouze u pokladní přepážky u pokladní přepážky, na e-shopu ČD (včetně mobilní aplikace).
Nárok na zvláštní jízdné pro žáky a studenty 18–26 let se prokazuje platným průkazem ISIC nebo platným žákovským nebo studentským průkazem osobním dokladem platným průkazem ITIC.
Objednat si zaslání hotové In karty poštou lze pouze na adresu v České republice na adresu v České a Slovenské republice na adresu v kterékoliv zemi EU.
Hotovou In Kartu objednanou přes e-shop ČD lze zaslat poštou po zaplacení poplatku ve výši 100 Kč lze zaslat poštou nelze zaslat poštou.
Flexi zvýhodněné jízdenky lze zakoupit jako jednosměrné, zpáteční nebo síťové jednosměrné nebo zpáteční jednosměrné.
Skupinová víkendová jízdenka platí v sobotu nebo v neděli nebo ve dnech uznaných státem jako svátek platí od sobotní půlnoci do nedělní půlnoci platí v sobotu a v neděli.
Jednorázový doplatek do 1. vozové třídy k nabídce Vlak+ není možný je možný je možný, cestující zaplatí rozdíl jízdného mezi 1. a 2. vozovou třídou Flexi základního jízdného.
Doplatek za jízdu oklikou k traťové jízdence není možný je možný traťová jízdenka zakoupená pro kratší směr se uzná i při jízdě delším směrem.
Traťové jízdenky jsou výhodnou nabídkou pro opakované jízdy do vzdálenosti maximálně 120 km 150 km není omezeno.
Členství ve věrnostním programu ČD Body vzniká registrací na e-shopu ČD, následnou aktivací programu ČD Body a souhlasem s pravidly programu zakoupením IN Karty s jakoukoliv zákaznickou aplikací pouze registrací na e-shopu ČD.
Na jednu KMB mohou cestovat současně maximálně neomezený počet cestujících 6 cestujících 3 cestující.
Aplikaci IN 50 1T si může cestující zakoupit s platností na 3 roky 1 rok 3 měsíce, 1 rok nebo 3 roky.
Aplikaci „IN 50“ pro důchodce, kteří nemají nárok na zvláštní jízdné (IN 50 D) si může cestující zakoupit u pokladní přepážky a na e-shopu jen v aplikaci Můj vlak pouze u pokladní přepážky u pokladní přepážky, na e-shopu na internetové adrese www.cd.cz a v aplikaci Můj vlak.
Děti mladší 6 let mají nárok na bezplatnou přepravu pouze ve 2. vozové třídě v 1. i ve 2. vozové třídě tato kategorie cestujících nemá nárok na bezplatnou přepravu.
Aplikace IN 100 a IN Business opravňuje cestujícího kromě jízd vlakem ČD i k použití lanové dráhy Liberec-Horní Hanychov – Ještěd Jánské Lázně – Černá Hora Pec pod Sněžkou – Sněžka.
Cestující ve věku 65+ a držitelé průkazů ZTP nebo ZTP/P si traťovou jízdenku nemohou zakoupit mohou zakoupit mohou zakoupit, ale pouze v týdenní variantě.
Nárok na zlevněnou variantu nabídky „Jízdenka na léto“ mají cestující s In Kartou s jakoukoliv platnou zákaznickou aplikací nebo s platným průkazem ITIC s In Kartou s jakoukoliv platnou zákaznickou aplikací nebo s platným průkazem ISIC s platným žákovským průkazem.
Průkaz ITIC (International Teacher Identity Card) je mezinárodně uznávaný doklad prokazující status studenta mezinárodně uznávaný doklad učitelské profese mezinárodně uznávaný doklad lékařské profese.
Vázanou jízdenku lze zakoupit u všech pokladních přepážek, v e-shopu ČD a u průvodčích ve vlaku u všech pokladních přepážek a v e-shopu ČD pouze na e-shopu ČD.
Nabídka „Region“ je sleva na jednosměrnou jízdenku za zvýhodněnou cenu na vybraných tratích nebo úsecích jednosměrnou nebo zpáteční jízdenku za zvýhodněnou cenu na vybraných tratích nebo úsecích síťový jízdní doklad platný pouze v sobotu nebo v neděli v určeném kraji v ČR a v příhraničí.
Součástí virtuální In Karty (VIK) i obrazu In Karty (OIK) je sleva RAILPLUS, a to pouze po zaplacení poplatku stanoveným tarifem ČD TR 10 není sleva RAILPLUS je sleva RAILPLUS.
Nabídka „Jízdenka na léto“ je v platnosti pro období od 1. července do 31. srpna daného roku od 21. června do 20. září daného roku od 1. června do 30. září daného roku.
Platnost „Jízdenky na léto“ je 7 nebo 14 po sobě jdoucích dnů ve všech vlacích ČD 7, 14 nebo 21 po sobě jdoucích dnů ve vlacích ČD kategorie R a výše 7 nebo 14 dnů, které si cestující může libovolně zvolit v průběhu měsíční platnosti jízdenky, neplatí v regionálních vlacích.
Časový doplatek do 1. vozové třídy nelze použít k jízdním dokladům za zvláštní jízdné, obchodním nabídkám ČD se slevou za zvláštní jízdné a ke zlevněným dokladům IDS Celodenní jízdence elektronické aplikaci IN 100.
Dodatečné prokázání nároku na aplikaci IN 100 je možné, a to pouze v osobních a spěšných vlacích není možné je možné.
Minimální odpisová vzdálenost v KMB ve 2. vozové třídě činí 100 km 400 km 200 km.
Maximální odpisová vzdálenost v KMB ve 2. vozové třídě činí 600 km 400 km 200 km.
Předprodej „Jízdenky na léto“ bude zahájen 15. června 2020 1. dubna 2020 1. července 2020.
Cestující ve věku 65+ let s trvalým pobytem v Japonsku nemá nárok na zvláštní jízdné pro cestující ve věku 65+ si může zakoupit jízdenku se slevou pro cestující ve věku 65+ má nárok na zvláštní jízdné pro cestující ve věku 65+, a to pouze u traťových jízdenek.
Jednorázové úschovné v ÚBP za každý vlak činí 20 Kč 0 Kč 50 Kč.
ČD Body se přičítají na účet cestujícího, který nakupuje jízdní doklady na e-shopu ČD, v mobilním webu nebo v aplikaci Můj vlak e-shopu ČD, v mobilním webu, v aplikaci Můj vlak nebo u pokladní přepážky e-shopu ČD, v mobilním webu, v aplikaci Můj vlak, u pokladní přepážky nebo u průvodčího ve vlaku.
Aplikace IN 50 1T je určena pro všechny kategorie cestujících k cestování v 1. vozové třídě za jízdné IN 50 pro 1. vozovou třídu výhradně pro cestující s nárokem na zvláštní jízdné k cestování v 1. vozové třídě za jízdné IN 25 pro 1. vozovou třídu výhradně pro cestující s nárokem na zvláštní jízdné k cestování v 1. vozové třídě za jízdné IN 50 pro 1. vozovou třídu.
Zkratka CZS znamená Centrální zákaznický servis ČD Centrální zásobovací sklad Centrum zaměstnaneckých služeb.
Odškodnění za neplnění vybraných standardů může cestující uplatnit na e-shopu ČD u pokladní přepážky ve vlaku u průvodčího.
Manipulační přirážka je přirážka za porušení přepravních podmínek tím, že cestující nevyužil možnost zakoupení jízdenky, doplatku nebo příplatku v obsazené stanici – výše manipulační přirážky je ve výši 40 Kč přirážka za porušení přepravních podmínek tím, že cestující nevyužil možnost zakoupení jízdenky, doplatku nebo příplatku v obsazené stanici – výše manipulační přirážky je ve výši 1 000 Kč přirážka za porušení přepravních podmínek tím, že cestující porušuje zákaz kouření v prostorách ČD nebo ve vlaku – výše manipulační přirážky je ve výši 40 Kč.
Nárok na návratek jízdného (úpravu zápisu v KMB) při bezplatném návratu do výchozí stanice cestujícího (při ztrátě přípoje) nevzniká držitelům KMB traťových jízdenek Vázané jízdenky.
Časová jízdenka platí do 6:00 hodin dne následujícího po posledním dni platnosti do 22:00 hodin posledního dne platnosti do 24:00 hodin posledního dne platnosti.
Kolik minimálně kusů potvrzení o zpoždění/odřeknutí vlaků musí doložit držitel platné aplikace IN 100, aby mu vznikl nárok na finanční odškodnění z důvodu zpoždění/odřeknutí vlaků? 10 20 50.
Žádost o uplatnění práva z přepravní smlouvy jsou ČD povinny vyřídit do tří měsíců ode dne podání nebo doručení žádosti šesti měsíců ode dne podání nebo doručení žádosti jednoho měsíce ode dne podání nebo doručení žádosti.
Jízdenky si může cestující zakoupit (není-li u konkrétní nabídky stanoveno jinak – např. EgroNet, SVJ+Polsko…) v předprodeji až 60 dnů před prvním dnem platnosti 30 dnů před prvním dnem platnosti 90 dnů před prvním dnem platnosti.
Symbolem R v rámečku jsou označeny vlaky s možnou rezervací místa pro cestujícího a povinnou rezervací pro jízdní kolo s povinnou rezervací místa s možnou rezervací místa.
Právo z přepravní smlouvy je cestující povinen uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději do šesti měsíců od prvního dne platnosti dokladu, dokladu o zaplacení ceny, nahraných aplikací nebo průkazů na slevu tří měsíců od prvního dne platnosti dokladu, dokladu o zaplacení ceny, nahraných aplikací nebo průkazů na slevu jednoho měsíce od prvního dne platnosti dokladu, dokladu o zaplacení ceny, nahraných aplikací nebo průkazů na slevu.
Voucher na občerstvení je platný do 23:59 hod. prvního dne platnosti do 23:59 hod. následujícího dne 1 rok.
Při prodeji místenky cestujícího informujte, že svoje místo musí obsadit do 30 minut po odjezdu ze stanice uvedené na místence, poté na své místo ztrácí nárok 15 minut po odjezdu ze stanice uvedené na místence, poté na své místo ztrácí nárok 45 minut po odjezdu ze stanice uvedené na místence, poté na své místo ztrácí nárok.
Za použití povolené taxislužby (při ztrátě posledního přípoje) ČD proplatí cestujícímu částku maximálně do výše 1 500 Kč / osobu 1 500 Kč / auto 1 000 Kč /auto.
Dobropis může cestující uplatnit u pokladní přepážky a na e-shopu ČD pouze u pokladní přepážky u pokladní přepážky a ve vlaku u průvodčího.
Přirážku k jízdnému cestujícímu snížíte na 400 Kč, pokud ji cestující zaplatí u pokladní přepážky do 14 dnů ode dne vzniku povinnosti zaplatit dlužnou částku do 30 dnů ode dne vzniku povinnosti zaplatit dlužnou částku do 60 dnů ode dne vzniku povinnosti zaplatit dlužnou částku.
Pokud bude chtít cestující znát úplné znění ČD SPPO, doporučte cestujícímu zakoupit knižní jízdní řád hledat na vývěskách v železničních stanicích navštívit internetovou adresu www.cd.cz.
Pokud se na vás cestující obrátí, že ztratil ve vlaku nebo na nádraží věc, doporučíte mu pátrat v „Národní databázi ztrát a nálezů“ na www.eztraty.cz v aplikaci „Hledáček“ v aplikaci „ČD Komunikátor“.
Lyže, snowboard, boby, obal na sportovní výbavu, malou koloběžku a sáně jsou ve vlaku přepravovány pouze v ÚBP jako spoluzavazadlo jako ruční zavazadlo.
V rámci jedné platby může cestující uplatnit voucherů/dobropisů není omezeno je omezeno na maximálně 5 kusů je omezeno na maximálně 2 kusy.
Usměrněný nástup cestujících znamená povinnost nástupu cestujících bez jízdního dokladu do vlaku v neobsazené stanici do označeného vozu povinnost uposlechnout výzev zaměstnanců SŽDC povinnost nástupu cestujících s jízdním dokladem do vlaku v obsazené stanici do označeného vozu.
Cestujícího na místo business ve vlaku kategorie railjet odbavíte těmito doklady jízdní doklad 2. vozové třídy + rezervací místa jízdní doklad 1. vozové třídy + rezervací místa Jízdní dokad 1. vozové třídy (rezervace místa není zapotřebí).
Cestující se vás zeptá, do jaké doby lze na eTiketu bezplatně změnit jméno cestujícího nejpozději do 15 minut před začátkem platnosti dokladu nejpozději do 60 minut před začátkem platnosti dokladu nejpozději do 24 hodin před začátkem platnosti dokladu.
Ruční zavazadla se přepravují bezplatně jsou zpoplatněna dle tarifu TR 10 podle kilometrické vzdálenosti se přepravují bezplatně pouze do 15 km.
Při platbě může cestující současně uplatnit Odškodnění za neplnění vybraných standardů v počtu maximálně 2 kusy maximálně 5 kusů není omezeno.
Cestující uplatňuje voucher v hodnotě 1 000 Kč. Požaduje výdej dokladu v hodnotě 700 Kč. Zbývající částka ve výši 300 Kč nebude cestujícímu vyplacena žádnou formou bude cestujícímu vyplacena v hotovosti bude vyplacena formou výdeje nového voucheru.
Přiznaný návratek z jízdních dokladů hrazených EPIK bude vyplacen v hotovosti poukázán na účet elektronické peněženky, kterou byl doklad uhrazen vyplacen na bankovní účet cestujícího.
Jízdní doklad vydaný u pokladní přepážky v ceně 900 Kč splňuje všechny náležitosti zjednodušeného daňového dokladu nesplňuje všechny náležitosti zjednodušeného daňového dokladu nesplňuje všechny náležitosti zjednodušeného daňového dokladu, proto pokladní na žádost cestujícího sepíše potvrzení o zaplacení.
Za předprodej se nepovažuje zakoupení jízdenky na následující den po 23:00 hod. na následující den po 20:00 hod. na následující den po 22:00 hod.
Nárok na odškodnění (z důvodu zpoždění/odřeknutí vlaku) je cestující povinen uplatnit nejpozději do 1 měsíc po skončení platnosti dokladu nejpozději do 6 měsíců po skončení platnosti dokladu nejpozději do 3 měsíců po skončení platnosti dokladu.
Zkratka EPIK znamená Evidence předávání In Karet Elektronické předplatné „ČD Kredit“ Elektronická peněženka v čipu In Karty.
Přepravní smlouvu může samostatně uzavřít jen osoba ve věku 15 let a více 10 let a více 6 let a více.
Poukaz k výplatě hotovosti je platný 30 dní 1 rok 6 měsíců.
eTiket zakoupený na e-shopu ČD nelze vyzvednout u pokladní přepážky ČD lze vyzvednout u pokladní přepážky ČD lze vyzvednout u pokladní přepážky ČD i u jízdenkového automatu MOPAJ.
Jednorázové odškodnění za neplnění vybraných standardů činí 50 Kč 30 Kč 100 Kč.
Dodatečně nelze prokázat nárok na slevu v případě držitelů žákovského nebo studentského průkazu nahraného na In Kartě/Kartě ČD předběžné In Karty aplikace IN 100 nahrané na In Kartě/Kartě ČD.
Dle SPPO nemá cestující nárok na vydání odškodnění z důvodu nedodržení vybraných standardů ve vlaku kategorie rychlík spěšný vlak nightjet.
U pokladní přepážky lze provést platbu v hotovosti v Kč a v EUR HUF USD.
Jízdné za použití schválené alternativní přepravy (taxi, autobus) cestujícím proplácí GŘ ČD příslušná pokladní přepážka ČD Odúčtovna přepravních tržeb Olomouc (OPT).
Cestující má nárok na vyplacení návratku za místenku SC v případě, že byl vlak nahrazen náhradní dopravou, byť jen v části trasy že byl vlak SC byl nahrazen jednotkou railjet že cestující neobdržel bezplatně denní tisk.
Cestující má nárok na vyplacení návratku za místenku SC při zpoždění daného vlaku v cílové stanici cestujícího o 15 a více minut 30 a více minut 60 a více minut.
Žádost cestujícího o vydání odškodnění za neplnění vybraných standardů vyřizuje pověřený zaměstnanec ČD přímo na palubě daného vlaku pokladní v cílové stanici cestujícího telefonicky CZS.
Ve vlacích kategorie SuperCity cestující ve 2. vozové třídě obdrží voucher v hodnotě 50 Kč na občerstvení z aktuální nabídky restauračního/bistro vozu zdarma 1x balenou vodu + 1x denní tisk zdarma 1x drobný snack + 1x balenou vodu.
Ceny místenek SC a railjet Business jsou dynamické jsou vždy s pevně stanovenou cenou u vlaků SC jsou ceny dynamické a u vlaků railjet Business jsou vždy s pevně stanovenou cenou.
Objednání povolené taxislužby (při ztrátě posledního přípoje) zajišťuje CZS si cestující zajišťují sami zajišťuje OPT (oddělení zákaznické péče o cestující).
Pokud chce cestující s eTiket požádat u pokladní přepážky o odškodnění z důvodu zpoždění vlaku cestující musí pokladníkovi předložit eTiket v tištěné podobě na bílém papíře velikosti A4 a vyplněnou žádanku žádosti nelze vyhovět, pokladník odkáže cestujícího na e-shop ČD (a to i v případě, že cestující má eTiket v tištěné podobě na bílém papíře velikosti A4 a vyplněnou žádanku) cestující musí pokladníkovi sdělit šestimístný transakční kód.
Využití služby TeleTiket je zpoplatněno poplatkem dle tarifu TR 10 (platí se za každou požadovanou jízdenku zvlášť, a to i při objednání více dokladů v rámci jednoho) není zpoplatněno je zpoplatněno poplatkem dle tarifu TR 10 (platí se pouze jednou, a to i při objednání více dokladů v rámci jednoho nákupu).
Do ÚBP nelze uložit dětský kočárek tandemová a vícemístná kola živá zvířata, a to ani ve schránách.
Přirážka k jízdnému činí 500 Kč 1 000 Kč 800 Kč.
Poukaz k výplatě hotovosti pokladník cestujícímu vystaví v případě, kdy cestující použil při platbě bankovku v nominální hodnotě 1 000 Kč a vyšší (50 EUR a vyšší) a pokladník nemá hotovost na vrácení kdy cestující použil při platbě bankovku v nominální hodnotě 500 Kč (20 EUR) a pokladník nemá hotovost na vrácení kdy cestující nemá vlastní finanční prostředky na úhradu povolené taxislužby (při ztrátě posledního přípoje), poukaz uplatní při platbě u řidiče taxislužby.
Za dodatečné ověření platnosti aplikace na In Kartě zaplatí cestující poplatek 100 Kč se poplatek neúčtuje zaplatí cestující poplatek 50 Kč.
Týdeník osobní přepravy (TOP) vychází v elektronickém prostředí procesních listů každý pátek (není-li vyhlášeno mimořádně jinak) vždy ve čtvrtek 2x týdně (pondělí a pátek).
Vzorník jízdních dokladů je dostupný na internetové adrese www.cd.cz/vzornik HelpDesk ISOP Stránkách osobní přepravy (SOP).
Závazné postupy pro provozní zaměstnance ČD („Desatero“) – pokladníky – při mimořádnostech najdete vyvěšené na pracovištích osobních pokladen v SPPO na www.cd.cz.
Každou vzniklou poruchu zařízení UNIPOK pokladník oznámí na CZS ihned oznámí na pracoviště HelpDesk ISOP ohlásí zaměstnanci přídělu služby (komando).
Identifikační štítek, který je součástí stejnokroje noste připevněný viditelně na nejvrchnější části oděvu, na pravé části hrudi připevněný viditelně na nejvrchnější části oděvu, na levé části hrudi připevněný viditelně na nejvrchnější části oděvu, na levé části hrudi, a to pouze v případě vzniku mimořádné události.
Tarifní poradenství ve vnitrostátní a mezinárodní přepravě Vám poskytne Centrální zákaznický servis (CZS) Odúčtovna přepravních tržeb (OPT) HelpDesk ISOP.
Informaci o krátkodobém (mimořádném) uzavření pokladní přepážky (např. z důvodu poruchy tiskárny, výpadku elektrické energie apod.) sdělte Centrálnímu zákaznickému servisu (CZS) dispečinku osobní přepravy ČD rezervačnímu pracovišti (UMIKA).
Procesní listy stanovují přestupní doby ve stanicích a přípojné vlaky procesy kvality a procesy řízení na jednotlivých pracovištích jednotnou technologii práce pro zaměstnance ČD ve vztahu k přepravě cestujících a s ní souvisejících činností ve vlacích a železničních stanicích.
Nabití peněženky na In Kartě (EPIK) vložením EUR je možné bez omezení je možné, maximálně lze vložit 50 EUR není možné.
Po předložení Poukazu k výplatě hotovosti po jeho platnosti vystavte ruční reklamační přihlášku, kterou společně s poukazem k výplatě hotovosti ihned zašlete na OPT cestujícího odmítněte s tím, že proplacení poukazu k výplatě v hotovosti již není možné cestujícímu doporučte podat stížnost.
Odebrané Poukazy k výplatě hotovosti není nutné cestujícím odebírat, mohou si je ponechat uložte a vyčkejte příchodu kontrolora přepravních tržeb zašlete dekádně a vždy na konci měsíce prostřednictvím sběrného místa na OPT.
Úvěrová poukázka Charity ČR platí pouze v den vystavení v den vystavení nebo v den následující 30 dní ode dne vystavení.
Pro bezhotovostní platbu fakturou musí být zákazník zaveden v seznamu odběratelů v UNIPOK nemusí být zákazník zaveden v seznamu odběratelů v UNIPOK tuto možnost bezhotovostní platby České dráhy neumožňují.
V roce 2020 lze změny procesních listů očekávat v březnu, červnu, září a v prosinci červnu a v prosinci prosinci.
Voucher na občerstvení (v případě zpoždění vlaku) nelze uplatnit v prodejnách minipekáren Minit PONT Relay.
Výdej voucheru na občerstvení u pokladní přepážky je vždy podmíněn zadáním čísla jízdního dokladu + čísla zpožděného vlaku pouze zadáním čísla jízdního dokladu předložením osobního dokladu (cestovní pas, občanský průkaz apod.) cestujícího.
Jestliže je vlak opožděn o 65 minut vydejte na vyžádání cestujícího 1 voucher na občerstvení aktivně nabízejte a vydávejte 1 voucher na občerstvení aktivně nabízejte a vydávejte 2 vouchery na občerstvení.
Držitelům zaměstnaneckých jízdních výhod nevzniká při ujetí posledního přípoje nárok na proplacení alternativní dopravy do cílové stanice vzniká při ujetí posledního přípoje nárok na proplacení alternativní dopravy do cílové stanice vzniká při ujetí posledního přípoje nárok na proplacení alternativní dopravy do cílové stanice, a to pouze v případě, že mají zakoupený doplatek do 1. vozové třídy (jednorázový nebo časový).
Pokud cestující uplatní právo z přepravní smlouvy na jízdenku označenou záznamem „Dobropis“ cestujícímu doporučte, ať se obrátí na Centrální zákaznický servis vyplaťte cestujícímu přiznaný návratek v hotovosti jízdenku přijměte a odešlete na OPT.
Proti rozhodnutí o zbavení pokladní způsobilosti zaměstnanec může podat písemné odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nemůže podat odvolání může podat písemné odvolání do 5 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.
Trvalá předávka pokladny se provádí při předpokládané nepřítomnosti trvající déle než 30 kalendářních dnů 10 kalendářních dnů 60 kalendářních dnů.
V případě požadavku cestujícího na validaci mezinárodního dokladu eTiket u pokladní přepážky ČD jej pokladník odkáže na CZS s tím, že validace bude provedena telefonicky kontaktuje pokladník HelpDesk kontaktuje pokladník CZS.
PÚT jsou tiskopisy, u kterých není povinná jejich přesná evidence je povinná přesná evidence pouze u vyjmenovaných druhů na základě opatření OPT je povinná jejich přesná evidence.
OPT vystavuje v případě zjištěného pochybení pokladníků doplatkové nebo přeplatkové výtky vytýkací dopisy s výstrahou doplatkové výtky, přeplatkové výtky se nevystavují.
Neuzná-li zaměstnanec doplatkovou výtku, vysvětlí neuznání OPT v odpovědi na zprávu do 15 pracovních dnů od jejího doručení do 1 měsíce od jejího doručení do 5 pracovních dnů od jejího doručení.
Pokladník každou přijatou žádost o odškodění z důvodu zpoždění vlaku pořídí do UNIPOKu v okně „Návratky (UPPS)“ pod volbou „Reklamační přihláška (ruční)“, reklamační přihláška se nevyplňuje pořídí do UNIPOKu v okně „Návratky (UPPS)“ pod volbou „Reklamační přihláška (ruční)“ a sepíše reklamační přihlášku zapíše do zvláštního záznamníku.
Nabíjení účtu ČD Kredit je možné na libovolné pokladní přepážce a e-shopu ČD pouze u pokladní přepážky s výdejem mezinárodních jízdních dokladů pouze na e-shopu ČD.
Cestujícímu, který požaduje jednosměrnou jízdenku na letiště Václava Havla v Praze vystavte jeden doklad se slevou Vlak+ vystavte jízdenku do stanice Praha hl. n. + nepřestupní jízdenku PID na Airport express s omluvou vysvětlete, že od 15. 12. 2019 České dráhy neodbavují cestující na letiště Václava Havla v Praze.
Při žádosti cestujícího o otisk staničního razítka do jeho „cestovatelského pasu/deníčku/na volný list papíru“ nesmí pokladník požadavku vyhovět pokladník požadavku vyhoví pouze v případě, že se jedná o otisku do cestovatelského pasu pokladník vyhoví požadavku bez omezení.
Účtem ČD Kredit je možná platba u pokladní přepážky není možná platba u pokladní přepážky je možná platba u pokladní přepážky, a to pouze v případě, že cestující vlastní virtuální In Kartu.
Jízdenky Malého pohraničního styku (MPS) jsou v prodeji jako jednosměrné i zpáteční jednosměrné jednosměrné, zpáteční a traťové měsíční.
Při požadavku k proplacení Poukazu k výplatě hotovosti po skončení jeho platnosti pokladník cestujícího odmítne, částka již nebude vyplacena vystaví ruční reklamační přihlášku a spolu s Poukazem k výplatě hotovosti zašle na OPT cestujícímu Poukaz k výplatě hotovosti proplatí, avšak s poplatkem dle tarifu TR 10 (porušení SPPO, protože nezažádal o proplacení v době platnosti poukazu).
Pokud cestující ztratí předběžnou In Kartu nebo potvrzení žádosti duplikát se nevystavuje vystaví pokladník duplikát pouze v případě krádeže vystaví pokladník vždy duplikát.
Dodatečně požádat o vystavení Dočasné papírové In Karty/RAIL PLUS lze, ale jen u pokladní přepážky, kde cestující o In Kartu požádal lze, ale jen ve lhůtě do 48 hodin od podeje žádosti o In Kartu nelze.
Pokud cestující po výstupu z vlaku zjistí mylné odebraní kupónu ke KMB a požádá u pokladní přepážky o nápravu, pokladník na první volný řádek v KMB uvede text „Náhradní kupón KMB“ a kilometrické rozpětí vystaví cestujícímu hlášenku na omylem odebraný kupón žádost odmítne, nelze provést změnu (nápravu).
Označení asistenční psi jsou ve vlacích ČD přepravováni vždy zdarma, a to i bez nasazeného náhubku zdarma pouze v případě, že mají nasazený náhubek po zaplacení přepravného pro psy dle ČD TR 10.
Pokud cestujícímu ujede z důvodu na straně ČD vlak SC nemá nárok na bezplatný výdej náhradní místenky na další spoj SC má nárok na bezplatný výdej náhradní místenky na další spoj SC pokladník telefonicky kontaktuje rezervační kancelář (UMIKA) a vyčká na další pokyn.
O číslo souhlasu pro vydání bezplatného ubytovacího voucheru (při nemožnosti pokračovat v cestě stejný den) pokladník požádá Centrální zákaznický servis rezervační pracoviště (UMIKA) HelpDesk ISOP.
Jestliže je vlak opožděn více než o 180 minut aktivně nabízejte a vydávejte 3 vouchery na občerstvení aktivně nabízejte a vydávejte 1 voucher na občerstvení aktivně nabízejte a vydávejte 2 vouchery na občerstvení.
Anulaci dokladu lze provést v UNIPOK zpravidla do 100 minut po prodeji dokladu UNIPOK neumožňuje lze provést v UNIPOK zpravidla do 60 minut po prodeji dokladu.
Skupinová víkendová jízdenka (SVJ) ve variantě + příhraničí je nabízena v těchto variantách SVJ+Německo, SVJ+Polsko SVJ+Slovensko, SVJ+Polsko SVJ+Slovensko, SVJ+Polsko, SVJ+Rakousko.
Dárkové vouchery nelze u pokladní přepážky využít k nákupu zboží a k nabití elektronické peněženky na In Kartě tratových jízdenek KMB.
V rámci jednoho odbavení u slevy EgroNet mohou bezplatně cestovat až 5 dětí ve věku 6 - 15 let 3 děti ve věku 6 - 18 let 3 děti ve věku 6 - 15 let.
Opravy zápisů v přesně účtovaných tiskopisech nejsou dovoleny jsou dovoleny na základě povolení kontrolora OPT jsou dovoleny.
Report abuse Consent Terms of use