Questions
ayuda
option
My Daypo

ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ONOtázky pro zaměstnance s odbornou zkouškou O-05 2021

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Otázky pro zaměstnance s odbornou zkouškou O-05 2021

Description:
Zkoušky

Author:
pokladna brod
(Other tests from this author)

Creation Date:
17/02/2021

Category:
History

Number of questions: 85
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Celodenní jízdenka je síťová jízdenka pro jednu osobu 5 osob, přičemž pouze maximálně 2 cestující z celkového počtu mohou být starší 15 let dvě osoby.
Jednorázový doplatek do 1. vozové třídy k Celodenní jízdence není možný je možný je možný, a to pouze u vlaků kategorie R a vyšší.
Jako trvalá nabídka Vlak+ ZOO je určena pro cestující, kteří chtějí navštívit zoologickou zahradu v/ve Dvoře Králové nad Labem Praze Liberci.
U jízdenky se slevou pro skupinu 20 a více cestujících, se pro každého takového cestujícího ve skupině přizná flexi základní jízdné zákaznické jízdné IN 25 zákaznické jízdné IN 50.
U slevy pro skupinu u skupin 20 a více cestujících se sleva přizná za předpokladu objednání nejpozději 24 hodin před dnem odjezdu 48 hodin před dnem odjezdu 72 hodin před dnem odjezdu.
Jednorázový doplatek jízdného do 1. vozové třídy ke slevě pro skupiny u skupin 20 a více cestujících odbavených přes objednávkový systém není možný je možný, doplatek se vypočte jako rozdíl mezi cenou zaplacenou za jízdenku se slevou pro skupinu ve 2. vozové třídě a jízdným pro všechny cestující v 1. vozové třídě za Flexi základní jízdné je možný, doplatek se vypočte jako rozdíl mezi cenou zaplacenou za jízdenku se slevou pro skupinu ve 2. vozové třídě a jízdným pro všechny cestující v 1. vozové třídě za jízdné, na které prokáží nárok.
Kilometrická banka je přenosný jízdní doklad, a to pouze v rámci jedné rodiny přenosný jízdní doklad nepřenosný jízdní doklad (v KMB je zapsáno jméno a příjmení cestujícího, který musí vždy bezpodmínečně cestovat).
Doplatek do 1. vozové třídy v části trasy u Vázané jízdenky není možný, cestující zaplatí v takovém úseku jízdné 1. vozové třídy, na které prokáže nárok je možný není možný, cestujícího na skutečnost upozorníme, ale v rámci prozákaznického přístupu tolerujeme setrvání cestujících v 1. vozové třídě (na základě výjimky uvedené v Procesních listech).
Časový doplatek do 1. vozové třídy nelze využít k/ke Celodenní jízdence Kilometrické bance ČD jízdním dokladům SJT se slevou za zvláštní jízdné.
Elektronická aplikace IN 50 1T je určena výhradně pro cestující s nárokem na zvláštní jízdné k cestování v 1. vozové třídě pro všechny kategorie cestujících k cestování v 1. vozové třídě výhradně pro cestují starší 70 let k cestování v 1. vozové třídě.
Aplikaci IN 50 1T si může cestující zakoupit u pokladní přepážky, v mobilní aplikaci Můj vlak a na e-shopu ČD pouze u pokladní přepážky pouze v mobilní aplikaci Můj vlak.
Veškeré změny podmínek obchodních nabídek ČD musí být řádně předem pro cestující vyhlášeny v Základní přepravní dokumentaci (ZPD) Přepravně tarifním věstníků (PTV) Týdeníku osobní přepravy (TOP).
Cestující 6 – 15 let nárok na slevu (zvláštní jízdné) neprokazují prokazují, a to osobním dokladem prokazují, a to průkazem pojištěnce.
Nárok na zvláštní jízdné pro žáky a studenty 18 – 26 let se prokazuje, a to platným průkazem ISIC nebo platným žákovským nebo studentským průkazem neprokazuje prokazuje, a to platným průkazem ITIC nebo platnou žákovskou knížkou nebo studentským indexem.
Nárok na zvláštní jízdné pro osoby zvlášť těžce postižené na zdraví se prokazuje občanským průkazem průkazem ZŤP nebo ZŤP/S průkazem ZTP nebo ZTP/P.
Věrnostní ČD Body může zákazník získávat nákupem v e-shopu ČD, na mobilním webu nebo v aplikaci Můj vlak u pokladní překážky v e-shopu ČD, u pokladní překážky a u pověřeného zaměstnance ČD ve vlaku.
Pokud je jízda oklikou se stejnou nebo kratší tarifní vzdáleností, původní jízdní doklad se neuzná a cestující bude vyloučen z přepravy původní jízdní doklad se neuzná a cestující zaplatí jízdné, na které prokáže nárok (včetně manipulační přirážky nebo přirážky k jízdnému) původní jízdní doklad se uzná.
Řádně označený asistenční pes je přepraven bezplatně v 1. i 2. vozové třídě, cestující musí být držitelem průkazu ZTP či ZTP/P vždy přepraven bezplatně v 1. i 2. vozové třídě přepraven bezplatně pouze ve 2. vozové třídě.
Minimální odpočet kilometrů v KMB ve 2. vozové třídě je (za jednoho cestujícího) 100 km 150 km není stanoveno.
Maximální odpočet kilometrů v KMB ve 2. vozové třídě je (za jednoho cestujícího) 600 km 400 km není stanoveno.
Časový doplatek do 1. vozové třídy nelze využít ke zlevněným jízdním dokladům IDS k traťové jízdence pro cestující 18+ k Jízdence na léto (zlevněná varianta pro držitele průkazu ITIC).
Dodatečné prokázání nároku na elektronickou aplikaci IN Business je možné není možné je možné, cestující musí předložit osobní doklad, zaměstnanec kontaktuje CZS a sepíše potvrzení.
Kilometrické banky prodávají vybrané pokladní přepážky vybrané pokladní přepážky a pověření zaměstnanci ČD ve vlaku všechny pokladní přepážky a e-shop ČD.
Cestující starší 10 let s platnou jízdenkou má nárok na bezplatnou přepravu 2 dětí -6 let, pokud jsou přepravovány na jednom místě 2 dětí -6 let na samostatných místech 3 dětí -6 let, přičemž dvě z nich musí být přepravovány na jednom místě.
Jízdenka za zvláštní jízdné pro rodiče k návštěvě zdravotně postižených dětí umístěných v ústavech na území ČR má platnost 10 dní a lze ji využít pro jednu cestu TAM a jednu cestu ZPĚT 30 dní a lze ji využít pro jednu cestu TAM a jednu cestu ZPĚT 10 dní a lze ji využít, pokud to vyžaduje zdravotní stav umístěného dítěte, pro neomezený počet cest TAM a cest ZPĚT.
Nárok na návratek jízdného (úpravu zápisu v KMB) při bezplatném návratu do výchozí stanice cestujícího (při ztrátě přípoje) nevzniká držitelům KMB traťových jízdenek Vázané jízdenky.
Žádost o uplatnění práva z přepravní smlouvy jsou ČD povinny vyřídit do tří měsíců ode dne podání nebo doručení žádosti šesti měsíců ode dne podání nebo doručení žádosti jednoho měsíce ode dne podání nebo doručení žádosti.
Jízdenky si může cestující zakoupit (není-li u konkrétní nabídky stanoveno jinak – např. EgroNet, SVJ+Polsko…) v předprodeji až 90 dnů před prvním dnem platnosti 30 dnů před prvním dnem platnosti 60 dnů před prvním dnem platnosti.
Symbolem R v rámečku jsou označeny vlaky s možnou rezervací místa s možnou rezervací místa pro cestujícího a povinnou rezervací pro jízdní kolo s povinnou rezervací místa.
Právo z přepravní smlouvy je cestující povinen uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději do šesti měsíců od prvního dne platnosti dokladu, dokladu o zaplacení ceny, nahraných aplikací nebo průkazů na slevu tří měsíců od prvního dne platnosti dokladu, dokladu o zaplacení ceny, nahraných aplikací nebo průkazů na slevu jednoho měsíce od prvního dne platnosti dokladu, dokladu o zaplacení ceny, nahraných aplikací nebo průkazů na slevu.
Voucher na občerstvení je platný do 23:59 hod. prvního dne platnosti do 23:59 hod. následujícího dne 1 rok.
Za použití povolené taxislužby (při ztrátě posledního přípoje) ČD proplatí cestujícímu částku maximálně do výše 1 500 Kč / osobu 1 500 Kč / auto 1 000 Kč /auto.
Dobropis může cestující uplatnit u pokladní přepážky a na e-shopu ČD pouze u pokladní přepážky u pokladní přepážky a ve vlaku u průvodčího.
Přirážku k jízdnému cestujícímu snížíte na 400 Kč, pokud ji cestující zaplatí u pokladní přepážky do 14 dnů ode dne vzniku povinnosti zaplatit dlužnou částku do 30 dnů ode dne vzniku povinnosti zaplatit dlužnou částku do 60 dnů ode dne vzniku povinnosti zaplatit dlužnou částku.
Pokud bude chtít cestující znát úplné znění ČD SPPO, doporučte cestujícímu zakoupit knižní jízdní řád hledat na vývěskách v železničních stanicích navštívit internetovou adresu www.cd.cz.
Pokud se na vás cestující obrátí, že ztratil ve vlaku nebo na nádraží věc, doporučíte mu pátrat v „Národní databázi ztrát a nálezů“ na www.eztraty.cz v aplikaci „Hledáček“ v aplikaci „ČD Komunikátor“.
Lyže, snowboard, boby, obal na sportovní výbavu, malou koloběžku a sáně jsou ve vlaku přepravovány pouze v ÚBP jako spoluzavazadlo jako ruční zavazadlo.
Cestující se vás zeptá, do jaké doby lze na eTiketu bezplatně změnit jméno cestujícího nejpozději do 15 minut před začátkem platnosti dokladu nejpozději do 60 minut před začátkem platnosti dokladu nejpozději do 24 hodin před začátkem platnosti dokladu.
Ruční zavazadla jsou zpoplatněna dle tarifu TR 10 podle kilometrické vzdálenosti se přepravují bezplatně se přepravují bezplatně pouze do 15 km.
Při platbě může cestující současně uplatnit Odškodnění za neplnění vybraných standardů v počtu maximálně 5 kusů maximálně 2 kusy není omezeno.
Cestující uplatňuje voucher v hodnotě 1 000 Kč. Požaduje výdej dokladu v hodnotě 700 Kč. Zbývající částka ve výši 300 Kč bude cestujícímu vyplacena v hotovosti bude vyplacena formou výdeje nového voucheru nebude cestujícímu vyplacena žádnou formou.
Jízdní doklad vydaný u pokladní přepážky v ceně 900 Kč nesplňuje všechny náležitosti zjednodušeného daňového dokladu, proto pokladní na žádost cestujícího sepíše potvrzení o zaplacení nesplňuje všechny náležitosti zjednodušeného daňového dokladu splňuje všechny náležitosti zjednodušeného daňového dokladu.
Nárok na odškodnění (z důvodu zpoždění/odřeknutí vlaku) je cestující povinen uplatnit nejpozději do 3 měsíců po skončení platnosti dokladu nejpozději do 6 měsíců po skončení platnosti dokladu nejpozději do 1 měsíc po skončení platnosti dokladu.
Poukaz k výplatě hotovosti je platný 1 rok 30 dní 6 měsíců.
eTiket zakoupený na e-shopu ČD nelze vyzvednout u pokladní přepážky ČD lze vyzvednout u pokladní přepážky ČD lze vyzvednout u pokladní přepážky ČD i u jízdenkového automatu MOPAJ.
Jednorázové odškodnění za neplnění vybraných standardů činí 100 Kč 50 Kč 30 Kč.
Jízdné za použití schválené alternativní přepravy (taxi, autobus) cestujícím proplácí Odúčtovna přepravních tržeb Olomouc (OPT) příslušná pokladní přepážka ČD GŘ ČD.
Za dodatečné ověření platnosti aplikace na In Kartě zaplatí cestující poplatek 50 Kč se poplatek neúčtuje zaplatí cestující poplatek 100 Kč.
Ceny místenek SC a railjet Business jsou vždy s pevně stanovenou cenou jsou dynamické u vlaků SC jsou ceny dynamické a u vlaků railjet Business jsou vždy s pevně stanovenou cenou.
Pokud chce cestující s eTiket požádat u pokladní přepážky o odškodnění z důvodu zpoždění vlaku cestující musí pokladníkovi sdělit šestimístný transakční kód žádosti nelze vyhovět, pokladník odkáže cestujícího na e-shop ČD (a to i v případě, že cestující má eTiket v tištěné podobě na bílém papíře velikosti A4 a vyplněnou žádanku) cestující musí pokladníkovi předložit eTiket v tištěné podobě na bílém papíře velikosti A4 a vyplněnou žádanku.
Kdo je pokladník? zaměstnanec, který nemá přidělenou vlastní pokladnu, používá zásobu přesně účtovaných tiskopisů, zboží a směnné určeného pokladníka zaměstnanec, který má přidělenu vlastní zásobu přesně účtovaných tiskopisů, zboží a směnné je společné označení pro pokladníka a prodejce, v případě smluvního prodeje se jedná o Smluvního výdejce.
Kdo je výběrčí tržeb? zaměstnanec, který soustřeďuje hotovosti z tržeb výdejců a zabezpečuje jejich odvod na účty OPT zaměstnanec pověřený příjmem objednávek PÚT a zboží z pokladen, prováděním souhrnných objednávek PÚT a zboží u dodavatelů a jejich následnou distribucí do pokladen zaměstnanec, který archivuje doklady zůstávající ve stanici a shromažďuje a odesílá doklady zasílané na OPT.
Tarifní poradenství ve vnitrostátní a mezinárodní přepravě Vám poskytne Odúčtovna přepravních tržeb (OPT) Centrální zákaznický servis (CZS) HelpDesk ISOP.
Co provádí výdejce při UPPS? vyplacení, případně příjem práva z přepravní smlouvy pouze pořízení příjmu z přepravní smlouvy pouze vyplacení práva z přepravní smlouvy.
V kterém případě se zaměstnanci nevrací způsobilost k pokladní službě? zaměstnanci, který byl zbaven pro výkon práce pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky zaměstnanci, který svým jednáním, opomenutím nebo nedbalostí porušil povinnosti vyplývající z ustanovení předpisu Hf3 pokud byl zbaven způsobilosti k pokladní službě podruhé.
Kde je uveden způsob zabezpečení pokladen? v příslušném Opatření k bezpečnosti osob a majetku dané OS v předpise Hf 3 v příslušných procesních listech předpisu ČD KC 13.
Jak postupuje zaměstnanec, zjistí-li stopy násilného vniknutí do pokladny nebo do pokladní místnosti? případ ohlásí vedoucímu OS nebo jím určenému zaměstnanci případ ohlásí nejbližšímu útvaru Policie ČR může provádět pokladní činnost do doby příjezdu Policie ČR.
Co je celá bankovka? bankovka, která je odřená, zašpiněná nebo pomačkaná bankovka, která tvoří souvislý celek (může být slepená max. však ze 3 dílů) bankovka, které nechybí žádná její část nebo které chybí pouze část nebo části okraje na jejím obvodu.
Jaký je postup při podezření na padělané, pozměněné nebo podezřelé peníze? zaměstnanec nepřijme podezřelé peníze zaměstnanec přijme podezřelé peníze jako platidlo zaměstnanec přijme podezřelé peníze na potvrzení bez náhrady.
Jaký je postup v případě, že zaměstnanec zjistí schodek? zaznamená každý zjištěný schodek pokladny do pokladního deníku oznámí každý zjištěný schodek pokladny vedoucímu OS oznámí každý zjištěný schodek pokladny na OPT.
Jaká je lhůta pro ukládání Pokladního deníku? deset let pět let jeden rok.
Kdo zřizuje a ruší pokladny? RP ZAP OPT ve spolupráci s GŘ ČD GŘ ČD.
Kdy se provádí trvalá předávka pokladny? při předpokládané nepřítomnosti trvající déle než 30 kalendářních dnů při předpokládané nepřítomnosti trvající déle než 90 kalendářních dnů a při ukončení pracovního poměru pokladníka pouze při ukončení pracovního poměru pokladníka.
Kdo přiděluje a odebírá směnné pokladníkovi? zaměstnanec doplatkové pokladny kontrolor OPT vedoucí organizační složky.
Kdy se provádí uzávěrka pokladny, prodává-li z pokladny jen pokladník? na konci měsíce po směně dekádně.
Jaký je postup výdejce pokud neanuluje doklad v časovém limitu? telefonicky nebo emailem toto oznámí na pracoviště HelpDesku ISOP sníží odvod tržby o částku neanulovaného dokladu doklad musí uhradit.
Přiměřenou zásobou tiskopisů se rozumí zásoba asi na 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců.
Výdejce je povinen při kontrole pokladny mimo jiné předložit veškerou hotovost, PÚT a cenné doklady, provést uzávěrku pokladny a spolupracovat s kontrolními orgány předložit veškerou hotovost, PÚT a cenné doklady, provést uzávěrku pokladny a spolupracovat s kontrolními orgány, a to až po příchodu svého přímého nadřízeného předložit veškerou hotovost, PÚT a cenné doklady a spolupracovat s kontrolními orgány, uzávěrku pokladny provede až po skončení kontroly.
Poptávku PÚT do zásob provádí výhradně prodejce pokladník výdejce.
Jízdní doklady a doklady o zaplacení s cenou do 10 000 Kč zaplacené v hotovosti mají náležitosti zjednodušeného daňového dokladu nemají náležitosti zjednodušeného daňového dokladu mají náležitosti zjednodušeného daňového dokladu, v případě požadavku zákazníka výdejce požádá GŘ ČD navíc o vyhotovení běžného daňového dokladu.
Ztrátu jízdenek a přesně účtovaných tiskopisů se stanovenou cenou je odpovědný zaměstnanec povinen oznámit elektronicky oddělení O14/2 GŘ ČD povinen oznámit vedoucímu organizační složky povinen uhradit v hodnotě ceny pro ně stanovené.
Kdo je distributor? pokladník pověřený příjmem objednávek přesně účtovaných tiskopisů (PÚT) a zboží z pokladen, prováděním souhrnných objednávek PÚT a zboží u dodavatelů a jejich následnou distribucí do pokladen pokladník pověřený pouze příjmem objednávek PÚT z pokladen a prováděním souhrnných objednávek PÚT a jejich následnou distribucí do pokladen zaměstnanec zásobovacího centra pověřený příjmem objednávek PÚT a zboží z pokladen a následnou distribucí PÚT a zboží do pokladen.
Jestliže je vlak opožděn více než o 180 minut aktivně nabízejte a vydávejte 3 vouchery na občerstvení aktivně nabízejte a vydávejte 1 voucher na občerstvení aktivně nabízejte a vydávejte 2 vouchery na občerstvení.
Pokud cestujícímu ujede (při přestupu) z důvodu na straně ČD vlak SC má nárok na bezplatný výdej náhradní místenky na další spoj SC nemá nárok na bezplatný výdej náhradní místenky na další spoj SC pokladník telefonicky kontaktuje rezervační kancelář (UMIKA) a vyčká na další pokyn.
Úvěrová poukázka Charity ČR platí v den vystavení nebo v den následující pouze v den vystavení 30 dní ode dne vystavení.
Informaci o krátkodobém (mimořádném) uzavření pokladní přepážky (např. z důvodu poruchy tiskárny, výpadku elektrické energie apod.) sdělte dispečinku osobní přepravy ČD Centrálnímu zákaznickému servisu (CZS) rezervačnímu pracovišti (UMIKA).
Závazné postupy pro provozní zaměstnance ČD („Desatero“) – pokladníky – při mimořádnostech najdete na www.cd.cz v SPPO vyvěšené na pracovištích osobních pokladen.
Držitelům zaměstnaneckých jízdních výhod nevzniká při ujetí posledního přípoje nárok na proplacení alternativní dopravy do cílové stanice vzniká při ujetí posledního přípoje nárok na proplacení alternativní dopravy do cílové stanice vzniká při ujetí posledního přípoje nárok na proplacení alternativní dopravy do cílové stanice, a to pouze v případě, že mají zakoupený doplatek do 1. vozové třídy (jednorázový nebo časový).
Skupinová víkendová jízdenka (SVJ) ve variantě + příhraničí je nabízena v těchto variantách SVJ+Slovensko, SVJ+Polsko, SVJ+Rakousko SVJ+Slovensko, SVJ+Polsko SVJ+Německo, SVJ+Polsko.
Identifikační štítek, který je součástí stejnokroje noste připevněný viditelně na nejvrchnější části oděvu, na levé části hrudi připevněný viditelně na nejvrchnější části oděvu, na pravé části hrudi připevněný viditelně na nejvrchnější části oděvu, na levé části hrudi, a to pouze v případě vzniku mimořádné události.
Konkrétní technologické postupy pro manipulaci s nalezenými věcmi v dané stanici, jsou stanoveny v Základní přepravní dokumentaci (ZPD), část A Procesních listech Smluvních přepravních podmínkách ČD (SPPO).
Úschovní lístek je daňovým dokladem není daňovým dokladem do částky 50 Kč není daňovým dokladem, od částky 51 Kč (včetně) je daňovým dokladem.
Věrnostní systém z tarifu SJT umožňuje slevu ve výši 75 % 50 % 25 %.
Průkaz na slevu (Vstupní doklad SJT25) k využívaní věrnostního systému lze pořídit na 3 měsíce a na 1 rok 1 týden, 1 měsíc, 3 měsíce a na 1 rok 1 měsíc, 3 měsíce, 6 měsíců a na 1 rok.
Přerušení jízdy s jízdním dokladem OneTicket není možné je možné bez dalších formalit, a to kdykoli a kdekoli je možné na základě potvrzení po ujetí vzdálenosti 101 km (včetně).
Report abuse Terms of use