Questions
ayuda
option
My Daypo

ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ONOtázky pro zaměstnance s odbornou zkouškou O-05

COMMENTS STATISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Otázky pro zaměstnance s odbornou zkouškou O-05

Description:
Zkoušky

Author:
pokladna brod
(Other tests from this author)

Creation Date:
25/01/2019

Category:
History

Number of questions: 135
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Skupinová víkendová jízdenka může být vydána v kombinaci s MHD (IDS) pro tato vybraná města Praha, Plzeň, Olomouc, Brno a Ostrava Praha, Plzeň a Hradec Králové, Děčín Praha, Plzeň, Liberec, Brno, Ostrava a Olomouc.
Přepravní a tarifní věstník (PTV) vydává Ministerstvo financí ČR Ministerstvo dopravy ČR České dráhy a. s.
Samostatné potvrzení o občanském průkazu (tzv. náhradní doklad) toto potvrzení Policie ČR občanům nevystavuje nenahrazuje osobní doklad a nelze ho k prokázání osobních údajů použít nahrazuje osobní doklad a lze ho k prokázání osobních údajů použít.
Tarif TR 10 se řídí platným výměrem Ministerstva financí ČR platným výměrem Ministerstva dopravy ČR platným výměrem Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.
„Slevu pro skupinu“ pro 6 a více cestujících je nutno předem nahlásit u pokladní přepážky a odevzdat vyplněný a potvrzený „Plán cesty“, který cestující obdrží u pokladní přepážky nebo vytiskne z www.cd.cz není nutné předem objednávat je nutné předem objednat u pokladní přepážky ČD nebo prostřednictvím formuláře na www.cd.cz či na CZS.
O jednorázový doplatek při jízdě za původní cílovou stanici lze požádat u pokladní přepážky nebo ve vlaku, pokud se cestující přihlásí o doplatek ještě před příjezdem do své původní cílové stanice kdykoliv a kdekoliv u pokladní přepážky v původní cílové stanici cestujícího.
Aplikace IN 50 je určena pro cestující do 15 let pro cestující, kteří nemají nárok na zvláštní jízdné pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P.
Pro přiznání nároku na „Zpáteční slevu“ se sníženou cenou pro cestující 6–18 let je rozhodující věk cestujícího v den nástupu jízdy směrem ZPĚT v den nákupu jízdního dokladu v 1. den platnosti jízdenky.
Cestující starší 10 let s platným jízdním dokladem má nárok na bezplatnou přepravu nejvýše dvou dětí do 6 let, pokud pro ně požaduje pouze jedno místo k sezení nejvýše dvou dětí do 10 let, pokud pro ně požaduje pouze jedno místo k sezení libovolného počtu dětí do 6 let.
Zvláštní jízdné pro cestující 6–18 let se přiznává pouze ve 2. vozové třídě pouze v 1. vozové třídě v 1. i ve 2. vozové třídě.
Nárok na zvláštní jízdné pro žáky a studenty mají cestující do 30 let do 18 let do 26 let.
Prodejna jízdenek SŽDC je prodejní místo s prodejem reklamních materiálů SŽDC pokladní přepážka obsluhovaná zaměstnancem SŽDC s plnohodnotným sortimentem jízdních dokladů a poskytovaných služeb pokladní přepážka obsluhovaná zaměstnancem SŽDC s omezeným sortimentem jízdních dokladů a poskytovaných služeb.
Průkaz ISIC je mezinárodně uznávaný doklad studenta mezinárodní průkaz pro osoby zvlášť těžce postižené na zdraví legitimace mezinárodní asociace železničářů.
Nárok na zvláštní jízdné pro rodiče k návštěvě zdravotně postižených dětí umístěných v ústavech na území ČR se při kontrole jízdních dokladů prokazuje předložením průkazu vystaveného ústavem a osobním dokladem pouze předložením průkazu vystaveného ústavem předložením průkazu vystaveného ústavem a průkazem ZTP/P.
Vodící pes nevidomého v 1. vozové třídě nebude přepraven, přeprava psa nevidomého je v 1. vozové třídě zakázána je přepraven vždy bezplatně je přepraven pouze po zaplacení přepravného za psa.
Nárok na zvláštní jízdné pro cestující 6 – 18 let prokazují cestující od 10 let prokazují cestující od 15 let není nutno prokazovat.
Řádně označený asistenční pes je přepraven vždy bezplatně v 1. i 2. vozové třídě bezplatně pouze v 2. vozové třídě, přeprava asistenčního psa v 1. vozové třídě je vyloučena bezplatně v 1. i 2. vozové třídě za podmínky, že cestující předkládá průkaz ZTP nebo ZTP/P.
Dodatečně prokázat nárok na aplikaci IN Business není možné je možné je možné pouze v Praze na GŘ ČD.
Nabídka „Vlak+“ je určena pro držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P a důchodce pro držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P pro cestující starší 18 let.
Sleva pro skupinu se poskytuje pro společnou jízdu minimálně 2 a maximálně 99 platících cestujících minimálně 2 a maximálně 30 platících cestujících minimálně 10 a maximálně 99 platících cestujících.
Aplikaci IN Senior může cestující (starší 70 let) zakoupit od 1. 9. 2018 výhradně na eShop ČD může cestující (starší 70 let) zakoupit u pokladny ČD nelze t. č. zakoupit.
Aplikace IN 100 opravňuje cestujícího k bezplatné přepravě jednoho zavazadla nebo jednoho psa jednoho zavazadla a současně jednoho psa dvou zavazadel nebo dvou psů.
Časový doplatek do 1. vozové třídy lze zakoupit na týden a ode dne vyhlášení i na měsíc a 1 rok týden, měsíc, 3 měsíce a 1 rok jeden den, týden a jeden rok.
Žákovský průkaz lze nahrát do kterékoliv vydané In Karty lze nahrát pouze do In Karty 2. generace do In Karty nelze nahrát.
Nárok na zvláštní jízdné pro žáky a studenty 18–26 let se prokazuje pouze platným žákovským průkazem osobním dokladem platným průkazem ISIC nebo platným žákovským průkazem.
Zaslat hotovou In Kartu poštou lze v rámci České a Slovenské republiky pouze v rámci České republiky v rámci všech zemí EU.
Hotovou In Kartu objednanou přes e-shop lze zaslat poštou nelze zaslat poštou lze zaslat poštou po zaplacení poplatku ve výši 100 Kč.
Ztracenou nebo odcizenou In Kartu lze zablokovat bezplatně na www.cd.cz, telefonicky na CZS a osobně u pokladní přepážky bezplatně výhradně osobně u mezinárodní přepážky po zaplacení poplatku ve výši 50 Kč u kterékoliv pokladní přepážky.
Skupinová víkendová jízdenka platí od sobotní půlnoci do nedělní půlnoci platí v sobotu nebo v neděli nebo ve dnech uznaných státem jako svátek platí jen v sobotu a jen v neděli.
Jednorázový doplatek do 1. vozové třídy (při jízdě oklikou) za původní cílovou stanici k nabídce Vlak+ není možný je možný je možný, cestující zaplatí rozdíl jízdného mezi 1. a 2. vozovou třídou obyčejného jízdného.
Doplatek k traťové jízdence při jízdě oklikou traťová jízdenka zakoupená pro kratší směr se uzná i při jízdě delším směrem je možný není možný.
Traťové jízdenky lze zakoupit zpáteční, vzdálenost není omezena jednosměrné a zpáteční do vzdálenosti 120 km zpáteční do vzdálenosti 150 km.
Členství ve věrnostním programu ČD Body vzniká pouze registrací na e-shop ČD zakoupením IN Karty s jakoukoliv zákaznickou aplikací registrací na e-shop ČD, následnou aktivací programu ČD Body a souhlasem s pravidly programu.
Na jednu KMB mohou cestovat současně maximálně neomezený počet cestujících 6 cestujících 3 cestující.
Sleva Vlak+ je trvale vyhlášena tarifem TR 10 do stanic Praha letiště / Airport a Mošnov, Ostrava Airport Praha letiště / Airport, Mošnov, Ostrava Airport a letiště Brno-Tuřany pouze Praha letiště / Airport.
Aplikaci „IN 50 D“ si může cestující zakoupit u pokladní přepážky a na e-shopu jen v aplikaci Můj vlak pouze u pokladní přepážky u pokladní přepážky a na e-shopu na internetové adrese www.cd.cz .
Děti mladší 6 let mají nárok na bezplatnou přepravu pouze ve 2. vozové třídě v 1. i ve 2. vozové třídě tato kategorie cestujících nemá nárok na bezplatnou přepravu.
Aplikace IN 100 opravňuje cestujícího k použití lanové dráhy Jánské Lázně – Černá Hora Liberec-Horní Hanychov – Ještěd Pec pod Sněžkou – Sněžka.
Traťové jízdenky pro cestující 65+ a držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P jsou v prodeji nejsou v prodeji jsou v prodeji, ale pouze v týdenní variantě.
Nárok na zlevněnou variantu nabídky „Jízdenka na léto“ mají cestující s platným žákovským průkazem s In Kartou s jakoukoliv platnou zákaznickou aplikací nebo s platným průkazem ISIC s In Kartou s jakoukoliv platnou zákaznickou aplikací nebo s platným průkazem ITIC.
Průkaz ITIC je mezinárodně uznávaný doklad lékařské profese mezinárodně uznávaný doklad prokazující status studenta mezinárodně uznávaný doklad učitelské profese.
Držitel průkazu ZTP/P má nárok na bezplatnou přepravu jízdního kola, které považuje za svoji kompenzační pomůcku nemá nárok na bezplatnou přepravu jízdního kola, které mylně považuje za svoji kompenzační pomůcku má nárok na bezplatnou přepravu jízdního kola, které považuje za svoji kompenzační pomůcku, a to i formou ÚBP.
Nabídka „Region“ je jednosměrná nebo zpáteční jízdenka za zvýhodněnou cenu na vybraných tratích nebo úsecích síťový jízdní doklad pro daný kraj v ČR síťový jízdní doklad platný pouze v sobotu nebo v neděli v určeném kraji v ČR a v příhraničí.
Součástí VIK i OIK je EPIK je sleva RAILPLUS je sleva RAILPLUS, a to pouze po zaplacení poplatku stanoveným tarifem ČD TR 10.
Nabídka „Jízdenka na léto“ je v platnosti pro období od 1. června do 30. září daného roku od 21. června do 20. září daného roku od 1. července do 31. srpna daného roku.
Zkratka CZS znamená Centrum zaměstnaneckých služeb Centrální zásobovací sklad Centrální zákaznický servis ČD.
Odškodnění za neplnění vybraných standardů lze uplatnit (otázka byla upravena dne 3. 1. 2019) pouze u pokladní přepážky u pokladní přepážky a na e-shop ČD u pokladní přepážky a ve vlaku v jídelním nebo bistro voze dle vyhlášených podmínek.
Manipulační přirážka je ve výši 20 Kč 30 Kč 40 Kč.
Jízdu „ZPĚT“ u vnitrostátní zpáteční jízdenky zakoupené u pokladní přepážky lze nastoupit kdykoliv v době platnosti jízdenky je nutno nastoupit první den platnosti jízdenky je nutno nastoupit druhý den platnosti jízdenky.
Časová jízdenka platí do 22:00 hodin posledního dne platnosti do 24:00 hodin posledního dne platnosti do 6:00 hodin dne následujícího po posledním dni platnosti.
eTiket je jízdní doklad či doklad o zaplacení ceny zakoupený u pokladní přepážky v e-shop ČD a prostřednictvím služby TeleTiket v prodejně jízdenek SŽDC.
Žádost o uplatnění práva z přepravní smlouvy jsou ČD povinny vyřídit do tří měsíců ode dne podání nebo doručení žádosti šesti měsíců ode dne podání nebo doručení žádosti jednoho měsíce ode dne podání nebo doručení žádosti.
Jízdenky si může cestující zakoupit (není-li u konkrétní nabídky stanoveno jinak – např. EgroNet, SVJ+Polsko…) v předprodeji až 90 dnů před prvním dnem platnosti 30 dnů před prvním dnem platnosti 60 dnů před prvním dnem platnosti.
Symbolem R v rámečku jsou označeny vlaky s povinnou rezervací místa s možnou rezervací místa pro cestujícího a povinnou rezervací pro jízdní kolo s možnou rezervací místa.
Právo z přepravní smlouvy je cestující povinen uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději do šesti měsíců od prvního dne platnosti dokladu, dokladu o zaplacení ceny, nahraných aplikací nebo průkazů na slevu tří měsíců od prvního dne platnosti dokladu, dokladu o zaplacení ceny, nahraných aplikací nebo průkazů na slevu jednoho měsíce od prvního dne platnosti dokladu, dokladu o zaplacení ceny, nahraných aplikací nebo průkazů na slevu.
Jednorázové úschovné v ÚBP se platí pro celou cestu pouze 1x bez ohledu na počet použitých vlaků za každý vlak zvlášť podle kategorie použitého vlaku.
Na rezervované místo ztrácí cestující nárok, pokud jej neobsadí do 30 minut po odjezdu z výchozí stanice vlaku má nárok cestující bez ohledu na to, kdy se rozhodne jej obsadit ztrácí cestující nárok, pokud jej neobsadí do 15 minut po odjezdu ze stanice uvedené na místence.
Uložit kočárek pro spolucestující dítě do ÚBP lze, jednorázové úschovné se nevybírá lze, jednorázové úschovné se vybírá nelze.
Dobropis lze uplatnit u pokladní přepážky a ve vlaku u pověřeného zaměstnance u pokladní přepážky a na eShop ČD u pokladní přepážky.
Přirážka k jízdnému bude snížena na 400 Kč, pokud ji cestující zaplatí na místě nebo u pokladní přepážky do 60 dnů ode dne vzniku povinnosti zaplatit dlužnou částku do 30 dnů ode dne vzniku povinnosti zaplatit dlužnou do 14 dnů ode dne vzniku povinnosti zaplatit dlužnou částku.
Aktuální znění ČD SPPO najde cestující sám na adrese www.cd.cz na nástěnkách ve stanicích v knižním jízdním řádu.
Pokud cestující ztratil ve vlaku ČD věc, může po ní sám pátrat v aplikaci „ČD Komunikátor“ v aplikaci „Hledáček“ v „Národní databázi ztrát a nálezů“ na www.eztraty.cz.
Lyže, snowboard, boby a sáně jsou ve vlaku přepravovány jako spoluzavazadlo jako ruční zavazadlo pouze v ÚBP.
Ve snadno přenosné a zcela uzavíratelné schráně s nepropustným dnem lze přepravit malá živá zvířata pouze malé psy pouze exotická zvířata.
Cestující s platnou jízdenkou s sebou bere do vlaku sáňky bezplatně za které platí dle ČD TR 10 za které platí pouze ve vlacích kategorie R a výše.
Zákaz kouření v prostorech ČD se nevztahuje na elektronické cigarety vztahuje i na elektronické cigarety vztahuje i na elektronické cigarety, avšak pouze ve vlaku.
Cestující nesmí přepravovat zavazadlo o hmotnosti vyšší než 30 kg 50 kg 15 kg.
Ruční zavazadla se přepravují bezplatně jsou zpoplatněna dle tarifu TR 10 podle kilometrické vzdálenosti se přepravují bezplatně pouze do 15 km.
Předává-li cestující k úschově do ÚBP předmět (kolo) s připevněnými zavazadly je povinen vypomoci při nakládce, připevněná zavazadla budou přepravena zdarma nebude zavazadlo do ÚBP přijato zaplatí za připevněná zavazadla samostatné úschovné.
Do úschovy během přepravy nesmí ukladatel uložit mimo jiné jízdní kola snadno přenosné lodě živá zvířata, a to ani ve schránách.
Pojem VIK znamená virtuální In Karta v mobilním telefonu veřejná informační kancelář obraz čipové In Karty zobrazené v mobilním telefonu.
Jízdní doklad vydaný u průvodčího ve vlaku v ceně 900 Kč splňuje všechny náležitosti zjednodušeného daňového dokladu nesplňuje všechny náležitosti zjednodušeného daňového dokladu, proto průvodčí odkáže cestujícího k pokladní přepážce, kde mu bude vystaven zjednodušený daňový doklad nesplňuje všechny náležitosti zjednodušeného daňového dokladu, proto průvodčí odkáže cestujícího k pokladní přepážce, kde mu bude vystaven zjednodušený daňový doklad.
Zkratka IDS znamená standard kvality u Českých drah integrovaný dopravní systém číslo pokladníka v UNIPOK.
Pojmem TeleTiket se rozumí služba telefonického prodeje eTiket informace o jízdence, podaná telefonicky jízdenka zaslaná faxem.
Zkratka EPIK znamená Elektronické předplatné Elektronická peněženka v čipu In Karty Evidence předávání In Karet.
Přepravní smlouvu může samostatně uzavřít jen osoba ve věku 10 let a více 6 let a více 15 let a více.
Tarifní uzly jsou vyhlášeny v ZPD, část „C“ v SPPO v tarifu TR 10.
Zakoupené jízdenky eTiket nelze vyzvednout u pokladní přepážky ČD lze vyzvednout u pokladní přepážky ČD lze vyzvednout u pokladní přepážky ČD i u jízdenkového automatu MOPAJ.
Jednorázové odškodění za neplnění vybraných standardů činí 50 Kč 30 Kč 100 Kč.
Dodatečně nelze prokázat nárok na slevu v případě držitelů předběžné In Karty žákovského průkazu nahraného na In Kartě/Kartě ČD aplikace IN 100 nahrané na In Kartě/Kartě ČD.
Dle SPPO nemá cestující nárok na vydání odškodění z důvodu nedodržení vybraných standardů ve vlaku kategorie nightjet rychlík spěšný vlak.
U pokladní přepážky lze provést platbu v hotovosti v Kč a v USD HUF EUR.
Předběžná rezervace na vlaky kategorie R (otázka byla upravena dne 3. 1. 2019) je možná, ale jen u tarifní vzdálenosti nad 100 Km je možná není možná.
Místenku si lze do vybraných vlaků předběžně rezervovat nejpozději dva dny před odjezdem vlaku týden před odjezdem vlaku 6 hodin před odjezdem vlaku.
Cestující má nárok na ÚPPS a vyplacení návratku zaplaceného za místenku SC při zpoždění daného vlaku v cílové stanici cestujícího o 15 a více minut 30 a více minut 60 a více minut.
Žádost cestujícího o vydání odškodnění za neplnění vybraných standardů vyřizuje průvodčí daného vlaku pokladní v cílové stanici cestujícího telefonicky CZS.
Prostřednictvím e-shopu ČD a služby TeleTiket získá místenku za 0 Kč (na vybrané vlaky) také držitel In Karty s platnou aplikací železniční průkazka KMB In Karty s platnou aplikací IN 100.
Ceny místenek SC a railjet Business jsou dynamické jsou vždy s pevně stanovenou cenou u vlaků SC jsou ceny dynamické a u vlaků railjet Business jsou vždy s pevně stanovenou cenou.
Poukaz k výplatě hotovosti (neměl-li pokladník/průvodčí dostatečnou hotovost na vrácení) lze předložit pouze ve vyjmenovaných Prodejnách jízdenek SŽDC lze předložit ve všech Prodejnách jízdenek SŽDC nelze předložit v Prodejně jízdenek SŽDC.
jízdních dokladů eTiket lze žádost o odškodnění z důvodu zpoždění vlaku uplatnit výhradně elektronicky elektronicky i u pokladní přepážky (v takovém případě ale cestující musí pokladníkovi předložit eTiket v tištěné podobě na bílém papíře velikosti A4 a vyplněnou žádanku) elektronicky i u pokladní přepážky (cestující musí pokladníkovi sdělit šestimístný transakční kód).
Zaměstnanci v zácviku a výcviku se označují žlutou služební páskou červenou služební páskou identifikačním štítkem s nápisem ZÁCVIK.
„Hlášenka“ (přidělovaná průvodčím určenou doplatkovou pokladnou) je manipulační tiskopis je přesně účtovaný tiskopis byla zrušena.
Závazné postupy pro provozní zaměstnance ČD („Desatero“) – pokladníky – při mimořádnostech najdete v SPPO vyvěšené na pracovištích osobních pokladen na www.cd.cz.
Každou vzniklou poruchu zařízení UNIPOK pokladník oznámí na CZS ihned oznámí na pracovišti HelpDesk ISOP zaeviduje v pomocném záznamníku.
Předběžnou rezervaci místenek pokladník provádí v UNIPOK v Knize předběžných rezervací písemným záznamem telefonicky – kontaktuje GŘ O16.
Listiny bez průvodních dokladů lze mezi jednotlivými organizačními složkami zasílat výhradně prostřednictvím služby PPL prostřednictvím služby ČD Kurýr výhradně v TPO (textilních přepravních obalech).
„Poukaz k výplatě hotovosti“ může cestující k proplacení hotovosti přímo u pokladní přepážky uplatnit po dobu 2 měsíců 1 roku 1 měsíce.
Procesní listy stanovují jednotnou technologii práce pro zaměstnance ČD ve vztahu k přepravě cestujících a s ní souvisejících činností ve vlacích a železničních stanicích procesy kvality a procesy řízení na jednotlivých pracovištích přestupní doby ve stanicích a přípojné vlaky.
Nabití EPIK vložením EUR není možné je možné, maximálně lze vložit 50 EUR je možné bez omezení.
Nahrávání žákovského průkazu do In Karty je podmíněno platnou zákaznickou aplikací není podmíněno platnou zákaznickou aplikací není dovoleno.
Jízdenku na úvěr „Sdružení Charita Česká republika“ lze vystavit pouze u pokladní přepážky v jízdenkovém automatu u pokladní přepážky, v jízdenkovém automatu a ve vlaku.
Zaměstnanci ČD v současné době neprovádí odbavení na vlaky žádného z dalších železničních dopravců v České republice provádí odbavení na všechny železniční dopravce provádí odbavení na všechny železniční dopravce, avšak pouze při mimořádnostech v dopravě.
Přijímat platby prostřednictvím platebních karet může pouze pokladník, který absolvoval školení z obsluhy zařízení UNIPOK/POS a bezpečnostní školení pro přijímání plateb prostřednictvím platebních karet absolvoval školení z obsluhy zařízení UNIPOK/POS vykonal odbornou zkoušku O-05, O-06 nebo O-08.
Jízdní doklady na úvěr pro školy se vystavují školním skupinám výhradně skupinám žáků základních škol pouze vybraným smluvním školám zaměřeným na železniční provoz.
Pokladník může převzít bankovky a mince, které jsou nestandardně poškozené běžně poškozené a nejsou celé pravé, platné, opotřebované oběhem a běžně poškozené, pokud jsou celé či celistvé.
Celá bankovka je taková, které nechybí žádná její část, nebo které chybí pouze část nebo části okraje na obvodu bankovky chybí více než jedna polovina chybí méně než jedna čtvrtina.
Průvodka pro služební zásilku má 4 díly 3 díly 2 díly.
Hmotnost zásilek pro služební účely je maximálně 15 kg 10 kg 5 kg.
Pro objednání, řešení a centrální evidenci objednávek přepravy cestujících na vozíku slouží webová aplikace „Pro vozíčkáře“ Kniha přehledů uložená u přednosty osobní stanice ZPD, část B.
Proti rozhodnutí o zbavení pokladní způsobilosti zaměstnanec může podat písemné odvolání do 5 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí nemůže podat odvolání může podat písemné odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.
Trvalá předávka pokladny se provádí při předpokládané nepřítomnosti trvající déle než 30 kalendářních dnů při předpokládané nepřítomnosti trvající déle než 10 kalendářních dnů při předpokládané nepřítomnosti trvající déle než 60 kalendářních dnů.
V případě požadavku cestujícího na validaci mezinárodního dokladu eTiket u pokladní přepážky ČD kontaktuje pokladník HelpDesk kontaktuje pokladník CZS jej pokladník odkáže na CZS s tím, že validace bude provedena telefonicky .
PÚT jsou tiskopisy, u kterých je povinná přesná evidence pouze u vyjmenovaných druhů na základě opatření OPT je povinná jejich přesná evidence není povinná jejich přesná evidence.
OPT vystavuje v případě zjištěného pochybení pokladníků doplatkové nebo přeplatkové výtky vytýkací dopisy s výstrahou doplatkové výtky, přeplatkové výtky se nevystavují.
Neuzná-li zaměstnanec doplatkovou výtku, vysvětlí neuznání OPT v odpovědi na zprávu do 5 pracovních dnů od jejího doručení do 1 měsíce od jejího doručení do 15 pracovních dnů od jejího doručení.
Jízdní doklad EGRONET je platný na uvedených traťových úsecích v Plzeňském kraji + německém příhraničí v Karlovarském kraji + německém příhraničí v Jihomoravském kraji + rakouském příhraničí.
K předběžné In Kartě lze dokoupit vybrané aplikace v době její platnosti lze dokoupit vybrané aplikace pouze v den podání žádosti nelze dokoupit vybrané aplikace.
Kočárek bez dítěte je přepravován vždy zdarma jako standardní spoluzavazadlo vždy zdarma, při využití služby ÚBP po zaplacení jednorázového úschovného jako standardní spoluzavazadlo, podle vnitrostátních pravidel.
Při žádosti cestujícího o otisk staničního razítka do jeho „cestovatelského pasu/deníčku/na volný list papíru nesmí pokladník požadavku vyhovět pokladník požadavku vyhoví pouze v případě, že se jedná o otisku do cestovatelského pasu pokladník vyhoví požadavku bez omezení.
V případě jízdního dokladu např. s delší časovou platností (TJ), u kterého došlo k vyblednutí tisku (doklad je nečitelný) pokladník vystaví z UNIPOK duplikát dokladu nabídne cestujícímu vystavení nového dokladu s novou platnosti za předpokladu, že nečitelný doklad postoupí formou UPPS na OPT (k proplacení nevyužité doby jeho platnosti) odmítne žádost řešit.
Základní postup pro zaměstnance ČD, jak nakládat s infekčním odpadem (IO), je uveden v příloze PL V-17 Mimořádné události, bezpečnostní incidenty v Knize normálií na nástěnkách ve stanicích.
Při požadavku k proplacení Poukazu k výplatě hotovosti po skončení jeho platnosti pokladník cestujícího odmítne, částka již nebude vyplacena vystaví ruční reklamační přihlášku a spolu s Poukazem k výplatě hotovosti zašle na OPT cestujícímu Poukaz k výplatě hotovosti proplatí, avšak s poplatkem dle tarifu TR 10 (porušení SPPO, protože nezažádal o proplacení v době platnosti poukazu).
Pokud cestující ztratí předběžnou In Kartu nebo potvrzení žádosti vystaví pokladník vždy duplikát vystaví pokladník duplikát pouze v případě krádeže duplikát se nevystavuje.
Dodatečně požádat o vystavení Dočasné papírové In Karty/RAIL PLUS nelze lze, ale jen ve lhůtě do 48 hodin od podeje žádosti o In Kartu lze, ale jen u pokladní přepážky, kde cestující o In Kartu požádal.
V případě ohrožení života, zdraví nebo majetku neprodleně informujte neprodleně dispečerské pracoviště informujte neprodleně svého přímého nadřízeného kontaktujte linku tísňového volání 112, následně zajistěte zamezení šíření následků MU a poté řešte způsob ohlášení MU.
Označení asistenční psi jsou ve vlacích ČD přepravováni vždy zdarma, a to i bez nasazeného náhubku zdarma pouze v případě, že mají nasazený náhubek po zaplacení přepravného pro psy dle ČD TR 10.
Pokud cestujícímu ujede z důvodu na straně ČD vlak SC nemá nárok na bezplatný výdej náhradní místenky na další spoj SC má nárok na bezplatný výdej náhradní místenky na další spoj SC pokladník telefonicky kontaktuje přednostu stanice a vyčká na další pokyn.
Je-li nutno zajistit odbavení cestujících bez MP (např. z důvodu poruchy UNIPOK, zvýšené frekvence cestujících) pokladník kontaktuje OPT CZS HelpDesk.
Podej služebních zásilek se v rámci celosíťové přepravy mezi obvody RP ZAP uskutečňuje speciálními vlaky určenými GŘ ČD vlaky uvedenými v Plánu relací a spojů výhradně vlaky určenými OJ ZAP pro přepravu služebních zásilek.
Anulaci dokladu UNIPOK neumožňuje lze provést v UNIPOK zpravidla do 60 minut po prodeji dokladu lze provést v UNIPOK zpravidla do 100 minut po prodeji dokladu.
Jízdní doklad EURO-NISA-TICKET je platný na uvedených traťových úsecích v Libereckém kraji, německých a polských příhraničních regionech Ústeckém kraji, německých a polských příhraničních regionech v Královehradeckém kraji a polském příhraničním regionu.
Jízdní doklady MPS Slovensko lze zakoupit u všech pokladních přepážek nebo u průvodčích ve vlaku lze zakoupit pouze u pokladních přepážek s výdejem mezinárodních jízdních dokladů lze zakoupit u pokladních přepážek nebo u průvodčích ve vlacích pouze v dané oblasti, kde jsou jízdní doklady MPS Slovensko uznávány.
Jízdní doklad Skupinová víkendová jízdenka+Německo lze zakoupit na e-shop ČD u pokladní přepážky v rámci předprodeje až 60 dnů před požadovaným dnem odjezdu u pokladní přepážky a ve vlaku v den jízdy cestujícího.
Opravy zápisů v přesně účtovaných tiskopisech nejsou dovoleny jsou dovoleny na základě povolení kontrolora OPT jsou dovoleny.
Skupinová víkendová jízdenka (SVJ) ve variantě + příhraničí je nabízena v těchto variantách SVJ+Německo, SVJ+Polsko SVJ+Slovensko, SVJ+Polsko SVJ+Slovensko, SVJ+Polsko, SVJ+Rakousko.
Report abuse Consent Terms of use