Questions
ayuda
option
My Daypo

ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ONOtázky pro zaměstnance s odbornou zkouškou O-06 2021

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Otázky pro zaměstnance s odbornou zkouškou O-06 2021

Description:
Zkoušky

Author:
pokladna brod
(Other tests from this author)

Creation Date:
21/05/2021

Category:
History

Number of questions: 79
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
MPS EURegio nelze vystavit pro relaci Brno – Flughafen Wien Znojmo – Retz Brno – Linz.
K lůžkovému příplatku SINGLE v oddíle DELUXE v relaci Praha – Nové Zámky se předkládá jízdní doklad pro 1. vozovou třídu 2. vozovou třídu (uzná se i jízdní doklad pro 1. vozovou třídu) 2. vozovou třídu za úsek ČD, z pohraničního bodu ČD/ZSSK do stanice Nové Zámky je nutno vystavit doplatek do 1. vozové třídy.
Asistenční služby pro cestující PRM jsou zajišťovány a poskytovány bezplatně za poplatek 5 EUR za každý úkon (požadavek) za poplatek 5 EUR bez ohledu na počet vykonaných úkonů (požadavků).
Jednosměrná jízdenka NRT (např. Praha – Dresden) zakoupená v e-shop ČD má platnost 4 dny 15 dní 2 dny.
Zpáteční jízdenka NRT vydaná na jednom dokladu RCT 2 (např. Děčín – Berlín a zpět) zakoupená u pokladní přepážky ČD má platnost 4 dny 15 dnů 2 dny.
U jízdních dokladů na vlaky s globální cenou (IRT) je přerušení jízdy povoleno jen u vlaků se zakoupenou rezervací místa k sezení povoleno zakázáno.
Věková hranice pro doprovázené děti u nabídky Interrail je stanovena na 4 – 12 let 6 – 15 let 6 – 18 let.
Nabídku ČD Tatry TEŽ lze vydat do těchto slovenských stanic Liptovský Mikuláš a Tatranská Lomnice Štrba a Poprad-Tatry Tatranská Lomnice a Spišská Nová Ves.
RAILPLUS je sleva z jízdného v mezinárodní přepravě, a to ve výši 50 % 15 % 25 %.
Nabídku ČD Tatry TEŽ lze vystavit přes pohraniční bod Čadca Gr. Horní Lideč Gr. Horní Lideč/Čadca Gr.
Platnost zpáteční jízdenky ČD Tatry TEŽ je 4 dny 30 dnů 15 dnů.
Při vyplnění Psaného rezervačního dokladu (735 2 4308) pokladník cestujícímu neodevzdá (nepředává) kmen rezervační doklad kvitanci.
Doplatek do 1. vozové třídy k Včasné jízdence Evropa z Prahy do Budapešti zakoupenou pro 2. vozovou třídu nelze vystavit lze vystavit, ale jen pro úsek ČD, úsek ZSSK/MÁV dopočítá vlaková četa na Slovensku a v Maďarsku lze vystavit, a to pro úsek ČD, ZSSK a MÁV.
Objednávku asistenčních služeb pro cestující PRM při svých cestách z ČR do zahraničí, po zahraničí nebo ze zahraničí zpět do ČR, je cestující povinen předhlásit nejpozději 24 hod. před odjezdem 48 hod. před odjezdem 72 hod. před odjezdem.
Jízdní doklad eTiket z Chebu do Katowic musí být validován u pokladní přepážky ČD nebo u vlakového personálu nemusí být validován u pokladní přepážky ČD nebo u vlakového personálu musí být validován, validaci si zařídí sám cestující telefonátem na CZS.
Uplatnění práva z přepravní smlouvy u nabídky City Star z důvodu na straně cestujícího je možné, a to před prvním dnem platnosti jízdního dokladu není možné je možné, a to v rámci celé doby platnosti jízdního dokladu.
Jednorázový příplatek pro komerční vlaky a lanovku platí pro neomezený počet jízd do 24:00 hod. dne následujícího pro neomezený počet jízd do 24:00 hod. prvního dne platnosti pouze na jeden konkrétní zakoupený úsek (např. Praha hl. h. – Olomouc hl. n.) v první den platnosti.
Cestující s jízdním dokladem NRT Dresden – Hradec Králové na zastávku Hradec Králové zastávka cestovat nemůže, ale může si u doprovodu vlaku zažádat o doplatek jízdného za původní cílovou stanici nemůže, musí si zakoupit nový jízdní doklad pro úsek Hradec Králové hl. n. – Hradec Králové zastávka může.
Rezervační a jízdní doklady eTiket cestující v lůžkových a lehátkových vozech předkládají vždy ve vytištěné formě A4 a nelze je předkládat pouze formou zobrazení na přenosném elektronickém zařízení (vyjma přímého lůžkového vozu z/do Švýcarska/Rakouska) vždy formou zobrazení na přenosném elektronickém zařízení (mobilní telefon, tablet, notebook) formou ústního sdělení transakčního kódu dokladu, nebo formou zobrazení na přenosném elektronickém zařízení.
Síťovou jízdenku Interrail je možné vrátit před začátkem její platnosti se srážkou 15 % z ceny jízdenky 50 % z ceny jízdenky 100 % z ceny jízdenky.
Věková hranice dětí u nabídky City Star při výdeji na ČD je 4 – 18 let 6 – 18 let 6 – 15 let.
Sleva za úsek ČD v 1. vozové třídě v mezinárodní přepravě pro děti (6 – 18 let) se neposkytuje poskytuje (výše slevy 50 %) poskytuje (výše slevy 75 %).
Místenka k Včasné jízdence Evropa na přímý vlak z/do ČR do/z Polska se nevydává, protože dálkové vlaky z/do Polska nejsou povinně místenkové je nabízena za standardní cenu rezervace místa k sezení (3 EUR) se vydává bezplatně.
Chce-li cestující vrátit Včasnou jízdenku Evropa (z důvodu na straně cestujícího) v den odjezdu a později, činí srážka 100 % 10 %, minimálně však 10 EUR 10 %, minimálně však 3 EUR.
U nabídky VJE pro cestující 65+ se za úsek ČD další sleva neposkytuje, vyjma VJE Slovensko a VJE Polsko neposkytuje poskytuje.
Jízdní doklad v relaci ČD - ZSSK a zpět s uplatněním slevy City Star je možno zakoupit i v den odjezdu je nutno zakoupit nejpozději 1 den před odjezdem je nutno zakoupit nejpozději 3 dny před odjezdem.
Nabídka „ČD Vídeň 10x“ je poskytována pro 2. vozovou třídu 1. vozovou třídu 1. i 2. vozovou třídu.
Jízdní doklad ČD - MAV-START a zpět s uplatněním slevy City Star s požadovaným dnem odjezdu 25. července 2021 je nutno zakoupit nejpozději v den odjezdu 23. července 2021 22. července 2021.
Nabídka „ČD Vídeň 10x“ bude uznána na uvedené trati ve všech vlacích ČD a ÖBB pouze v osobních vlacích ve všech vlacích ČD a Regiojet.
Jízdenky EgroNet jsou vydávány jako přenosné nepřenosné nepřenosné zakoupené formou eTiket, přenosné zakoupené u pokladní přepážky.
Ve vnitrostátní přepravě ZSSK jsou vozy 1. třídy povinně místenkové bez povinné rezervace místa k sezení povinně místenkové, a to pouze pro cestující 65+.
Nabídka City Star ZSSK, která byla zakoupena prostřednictvím e-shopu ČD má platnost 1 měsíc (2 dny pro každý směr zvlášť) 1 měsíc (pro cestu TAM i ZPĚT otevřená platnost) 1 měsíc (4 dny pro každý směr zvlášť).
Jízdenky VJE do přímého lůžkového vozu ČD do Švýcarska (Rakouska) lze zakoupit až do doby odjezdu vlaku (je-li volná kapacita) nejpozději 1 den před odjezdem vlaku (je-li volná kapacita) nejpozději 3 dny před odjezdem vlaku (je-li volná kapacita).
Jízdenky Interrail nebo Eurail se vydávají tištěné elektronicky v papírové formě na mezinárodní formát RCT2 a jako mobilní jízdenky zobrazené v aplikaci RailPlanner pouze jako tištěné elektronicky v papírové formě na mezinárodní formát RCT2 pouze jako mobilní jízdenky zobrazené v aplikaci RailPlanner.
Nabídka EURO-NISA-TICKET se prodává ve variantě pouze jako jednodenní jednodenní a třídenní jednodenní, třídenní a sedmidenní.
Interrail One Country Pass (IR OCP) pouze pro Belgii nelze samostatně zakoupit, ale Belgie je součástí IR OCP BENELUX nelze samostatně zakoupit, nabídka Interrail v Lucembursku není vůbec akceptována lze zakoupit i samostatně.
V sousedské přepravě mezi ČD a ZSSK je platnost jednosměrných jízdenek 2 dny a zpátečních jízdenek 15 dní jednosměrných jízdenek 4 dny a zpátečních jízdenek také 4 dny jednosměrných jízdenek 2 dny a zpátečních jízdenek 4 dny.
Cestující ztrácí nárok na rezervaci v lůžkové a lehátkovém voze, jestliže místo neobsadí nejpozději do 60 minut po odjezdu vlaku ze stanice, ze které mu bylo zajištěno 30 minut po odjezdu vlaku ze stanice, ze které mu bylo zajištěno 15 minut po odjezdu vlaku ze stanice, ze které mu bylo zajištěno.
Mezinárodní jízdní doklad vystavený přes pohraniční bod Bohumín Gr. se při jízdě přes pohraniční bod Zebrzydowice Gr. uzná (vyjma nabídky VJE, kde je nutno dodržet povinný přeshraniční vlak) uzná, a to pouze v případě, že si cestující nechá potvrdit tuto skutečnost u pokladní přepážky neuzná.
Jedno lůžkové nebo lehátkové místo smí použít vždy jen 1 osoba smí společně použít nejvýše 2 osoby, z nichž alespoň 1 musí být mladší 10 let smí použít max. 3 osoby, z nichž 2 musí být mladší 10 let.
Platnost nabídky „ČD Dresden 10x“ je 12 měsíců 6 měsíce 15 dní.
Nárok na bezplatnou přepravu průvodce k cestujícím s omezenou schopností pohybu a orientace se při výdeji na ČD prokazuje průkazem ZTP/P ZTP ŤZP/S.
Právo z přepravní smlouvy v mezinárodní přepravě osob uplatňuje cestující na místě příslušném k jejímu přijetí nebo vyřízení nejpozději do 3 měsíců od prvního dne platnosti daného jízdního dokladu 3 měsíců po skončení platnosti daného jízdního dokladu 1 měsíce po skončení platnosti daného jízdního dokladu.
České dráhy, a.s. jsou povinny vyřídit uplatnění práva z přepravní smlouvy a zpravit cestujícího o uznání nebo zamítnutí jeho požadavku do 3 měsíců ode dne doručení podané žádosti 1 měsíce ode dne doručení podané žádosti 6 měsíců ode dne doručení podané žádosti.
U VJE Švýcarsko/Rakousko na přímý lůžkový vůz, při nákupu u pokladních přepážek ČD, se servisní poplatek vybírá (100 Kč) vybírá (50 Kč) nevybírá.
Příslušným místem Českých drah k posouzení žádosti o odškodnění cestujících dle nařízení ES 1371/2007 je OPT Olomouc místně příslušné RP ZAP pokladní přepážka s oprávněním k výdeji mezinárodních dokladů.
Jako doprovázené děti (4 – 12 let) k nabídce Interrail v kategorii pro seniora (60+) lze přepravit maximálně 2 děti lze přepravit maximálně 1dítě nelze takto děti přepravovat.
Za nedodržení klimatických poměrů (nefunkční topení, klimatizace) v mezinárodní přepravě (kdy cestujícího nelze přemístit na jiné vhodné místo) má nárok na odškodnění formou dobropisu ve výši 25 % z ceny rezervace a ceny jízdného má cestující nárok na odškodnění ve výši 30 Kč, které mu vydá obsluha daného vlaku z POP nemá cestující nárok na žádné odškodnění.
Zkratka PRM znamená označení pro Portugalské železnice označení pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace označení pro osoby, které vlastní síťový jízdní doklad vydávaný v zámoří a platný pro jízdy v celé Evropě u všech železničních dopravců.
Dobropis má platnost 6 měsíců 1 rok 30 dní.
Jednosměrné jízdenky pro cestující s omezenou schopností pohybu a orientace a jejich průvodce lze vystavit nelze vystavit, v prodeji jsou zásadně zpáteční jízdenky lze vystavit pouze prostřednictvím aplikace Můj Vlak.
Doprovázené děti do 15 let v doprovodu dospělé osoby při výdeji na ČD lze po ÖBB bezplatně přepravit k VJE Rakousko i k jízdenkám vydaných dle SCIC-NRT pouze k jízdenkám vydaných dle SCIC-NRT pouze k VJE Rakousko.
Přeprava zvířat v lůžkových vozech v přepravě mezi ČD-ZSSK není povolena (vyjma vodících/asistenčních psů), a to ani formou ručního zavazadla není povolena (vyjma vodících/asistenčních psů), formou ručního zavazadla je možno zvíře přepravit je povolena bez jakýchkoliv omezení.
Skupinová víkendová jízdenka+Polsko na území Polska ve vlaku kategorie EC bude uznána, a to pouze se zakoupenou rezervací místa k sezení pro tento vlak bude uznána (i bez zakoupené rezervace místa na tento vlak) nebude uznána.
Skupinová víkendová jízdenka+Německo platí v sobotu nebo v neděli v sobotu nebo v neděli nebo ve dnech uznaných státem jako svátek v ČR v sobotu nebo v neděli nebo ve dnech uznaných státem jako svátek v ČR nebo v Polsku.
Žádost o odškodnění (v případě zpoždění vlaku) v mezistátní přepravě je nutné podat do 6 měsíců po skončení jízdy 3 měsíců po skončení jízdy 1 měsíce po skončení jízdy.
Dítě do 4/6 let (držitel ZTP/P) s omezenou schopností pohybu a orientace (PRM), které cestuje bezplatně (na základě věku) má nárok na bezplatnou přepravu průvodce nemá nárok na bezplatnou přepravu průvodce má nárok na bezplatnou přepravu průvodce pouze v případě zakoupení zpáteční jízdenky.
Slevu RAILPLUS na nákup úsekové jízdenky Berlin – Hamburg lze uplatnit, ale jen v případě, že úseková jízdenka bude navazovat např. na VJE (Brno – Berlin), přímou jízdenku NRT (Děčín – Berlin) apod. lze uplatnit, a to bez omezení nelze uplatnit, a to za žádných okolností.
Za „přímou jízdenku“ nepovažujeme jízdní doklad vydaný ČD pro relaci Berlin – Praha – Wien KútyGr. – Budapest Graz – Linz.
Síťové jízdenky Eurail vydává pouze označená pokladní přepážka ve stanici Praha hl. n. vydávají pouze označené pokladní přepážky ve stanici Praha hl. n., Praha-Smíchov, Praha-Libeň a Praha Masarykovo nádraží se na území České republiky nevydávají.
ZSSK je zkratka pro Slovinské železnice železnici Bosny a Hercegoviny Slovenské železnice - Železničná spoločnosť Slovensko.
V rámci jednoho odbavení na jízdenku City Star může být odbaveno max. 5 osob 10 osob 5 osob, přičemž pouze dvě osoby mohou být starší 26ti let.
Mezinárodní průkazka na slevu jízdného FIP (50 %) vydaná v letošním roce (2021) je platná do 28. února 2022 31. ledna 2022 31. prosince 2021.
Platnost každého políčka u volných mezinárodních jízdenek FIP (elektronicky vydaných i kupónových) končí ve 24:00 hod. dne následujícího po dni vepsaném do políčka 24:00 hod. prvního dne vepsaného do políčka 24:00 hod. třetího dne po dni vepsaném do políčka.
Jízdní doklad eTiket (VJE) z České republiky na Ukrajinu musí být validován u pokladní přepážky ČD nebo u vlakového personálu nemusí být validován u pokladní přepážky ČD nebo u vlakového personálu musí být validován, validaci si zařídí sám cestující telefonátem na CZS.
U nabídky EURO-NISA-TICKET ve variantě pro 2 osoby (bez omezení věku) je možno přepravit max. 4 děti do 15 let 2 děti do 15 let 2 děti do 18 let.
U nabídky EURO-NISA-TICKET se děti do 6 let přepravují bezplatně, počet přepravovaných dětí není stanoven, s výjimkou Polska, kde je bezplatná přeprava dovolena maximálně v počtu jedno bezplatně přepravené dítě na jednoho platícího cestujícího bezplatně, počet dětí není stanoven bezplatně, počet přepravovaných dětí není stanoven, s výjimkou Německa, kde je bezplatná přeprava dovolena maximálně v počtu jedno bezplatně přepravené dítě na jednoho platícího cestujícího.
Při výdeji papírové jízdenky Interrail jízdenku všijte do obálky vzoru 2020 (vzor 2021 se nebude z úsporných finančních důvodů distribuovat) do obálky vzoru 2021, do spotřebování zásob lze využít i obálku vzoru 2020 výhradně do obálky vzoru 2021.
Včasnou jízdenku Evropa lze vystavit do Lucemburska Itálie Francie.
U Včasné jízdenky Evropa z Prahy do Amsterdamu (přestup v Berlíně) není uveden žádný povinný vlak, cestující musí dodržet pouze správný pohraniční bod je jako povinný vlak uveden pouze vlak z Prahy do Berlína je jako povinný vlak uveden vlak z Prahy do Berlína i z Berlína do Amsterdamu.
U Včasné jízdenky Evropa z Prahy do Trenčína (přestup v Púchově) je jako povinný vlak uveden pouze vlak z Prahy do Púchova je jako povinný vlak uveden vlak z Prahy do Púchova i z Púchova do Trenčína není uveden žádný povinný vlak, cestující musí dodržet pouze správný pohraniční bod.
Včasnou jízdenku Evropa pro 2. vozovou třídu do Maďarska je možné zakoupit až do doby odjezdu cestujícího (je-li dostupný kontingent) vždy nejpozději 3 dny před odjezdem cestujícího (je-li dostupný kontingent) vždy nejpozději 1 den před odjezdem cestujícího (je-li dostupný kontingent).
Včasnou jízdenku Evropa pro 1. vozovou třídu do Maďarska je možné zakoupit vždy nejpozději 1 den před odjezdem cestujícího (je-li dostupný kontingent) vždy nejpozději 3 dny před odjezdem cestujícího (je-li dostupný kontingent) až do doby odjezdu cestujícího (je-li dostupný kontingent).
Doprovázené děti do 15 let v doprovodu dospělé osoby při výdeji na ČD lze po DB bezplatně přepravit k VJE Německo i k jízdenkám vydaných dle SCIC-NRT pouze k VJE Německo pouze k jízdenkám vydaných dle SCIC-NRT.
Výdej Včasné jízdenky Evropa z ČR do Rakouska je možný přes tyto pohraniční přechodové body Summerau Gr., Břeclav Gr. a Unterretzbach Gr. Summerau Gr., Břeclav Gr. (dálkové i regionální vlaky ČD) a Gmünd Gr. Summerau Gr., Břeclav Gr. (pouze dálkové vlaky ČD) a Gmünd Gr.
Dítě ve věku 3 let (v doprovodu dospělé osoby) se zakoupenou rezervací místa k sezení z Olomouce do Varšavy není přepravováno bezplatně, je zapotřebí zaplatit jízdné pro děti není přepravováno bezplatně, je zapotřebí zaplatit jízdné pro dospělého je přepraveno bezplatně, není zapotřebí zaplatit jízdné pro děti.
Dítě ve věku 5 let (v doprovodu dospělé osoby) se zakoupenou rezervací místa k sezení z Pardubic do Bratislavy je přepraveno bezplatně, není zapotřebí zaplatit jízdné pro děti není přepravováno bezplatně, je zapotřebí zaplatit jízdné pro děti není přepravováno bezplatně, je zapotřebí zaplatit jízdné pro dospělého.
Jízdní doklady NRT neplatí v Polsku u dopravce KD PKP IC KS.
Přehled aktuálních platných předpisů a pomůcek pro mezinárodní přepravu (tj. zjm. PL, ZUJ) je zveřejněný na Intranetu ČD na stránkách osobní přepravy (SOP) u dozorčího přepravy na Helpdesku ISOP.
Report abuse Terms of use