Questions
ayuda
option
My Daypo

ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ONOtázky pro zaměstnance s odbornou zkouškou O-06

COMMENTS STATISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Otázky pro zaměstnance s odbornou zkouškou O-06

Description:
Zkoušky

Author:
pokladna brod
(Other tests from this author)

Creation Date:
05/05/2019

Category:
History

Number of questions: 90
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Mezinárodní průkazka na slevu jízdného FIP (50 %) vydaná v letošním roce je platná do 28. února 2020 31. prosince 2019 31. ledna 2020.
Platnost každého políčka u volných mezinárodních jízdenek FIP (elektronicky vydaných i kupónových) končí ve 24:00 hod. třetího dne po dni vepsaném do políčka 24:00 hod. dne následujícího po dni vepsaném do políčka 24:00 hod. prvního dne vepsaného do políčka .
Cestující s volnou mezinárodní jízdenkou FIP, který žádá o lůžkový příplatek v úseku Praha – Warszawa má nárok na uplatnění slevy GS ve výši 30 % na lůžkový příplatek má nárok na uplatnění slevy GS ve výši 80 % na lůžkový příplatek nemá nárok na 30% slevu GS, nutno zaplatit plnou výši lůžkového příplatku.
Jednosměrná jízdenka NRT (např. Děčín – Hamburg) zakoupená v e-shop ČD má platnost 15 dní 2 dny 4 dny.
Zpáteční jízdenka NRT vydaná na jednom dokladu RCT 2 (např. Děčín – Berlín a zpět) zakoupená u pokladní přepážky ČD má platnost 4 dny 15 dnů 2 dny.
U jízdních dokladů na vlaky s globální cenou (IRT) je přerušení jízdy povoleno zakázáno povoleno jen u vlaků se zakoupenou rezervací místa k sezení.
Slevu pro školní skupiny na Slovensko lze zakoupit do/ze všech bodů NRT ZSSK (např. Bratislava, Nové Zámky…) jen na vlaky SC Pendolino v relaci jízdy těchto vlaků (Praha – Žilina – Košice a zpět), a to v rámci odbavení IRT na všechny vlaky všech kategorií v úseku Praha – Žilina - Košice a zpět.
Nabídku ČD Tatry TEŽ lze vydat do těchto slovenských stanic Tatranská Lomnice a Spišská Nová Ves Liptovský Mikuláš a Tatranská Lomnice Štrba a Poprad-Tatry.
RAILPLUS je sleva z jízdného v mezinárodní přepravě, a to ve výši 50 % 15 % 25 %.
Nabídku ČD Tatry TEŽ lze vystavit přes pohraniční bod Horní Lideč/Čadca Gr. Horní Lideč Gr. Čadca Gr.
Platnost zpáteční jízdenky ČD Tatry TEŽ je 30 dnů 15 dnů 4 dny.
Při vyplnění Psaného rezervačního dokladu (735 2 4308) pokladník cestujícímu neodevzdá (nepředává) kmen rezervační doklad kvitanci.
Doplatek do 1. vozové třídy k Včasné jízdence Evropa z Prahy do Budapešti zakoupenou pro 2. vozovou třídu nelze vystavit lze vystavit, ale jen pro úsek ČD, úsek ZSSK/MÁV dopočítá vlaková četa na Slovensku a v Maďarsku lze vystavit, a to pro úsek ČD, ZSSK a MÁV.
Označení „LG“ využívá dopravce v Estonsku Litvě Lotyšsku.
Od 1. ledna 2019 uznává Interrail nově tento dopravce LG LDŽ EVR.
Uplatnění práva z přepravní smlouvy u nabídky City Star z důvodu na straně cestujícího není možné je možné, a to před prvním dnem platnosti jízdního dokladu je možné, a to v rámci celé doby platnosti jízdního dokladu .
Jednorázový příplatek pro komerční vlaky a lanovku platí pro neomezený počet jízd do 24:00 hod. prvního dne platnosti pro neomezený počet jízd do 24:00 hod. dne následujícího pouze na jeden konkrétní zakoupený úsek (např. Praha hl. h. – Ostrava hl. n.) v první den platnosti .
Cestující s jízdním dokladem NRT Dresden – Hradec Králové na zastávku Hradec Králové zastávka cestovat může nemůže, musí si zakoupit nový jízdní doklad pro úsek Hradec Králové hl. n. – Hradec Králové zastávka nemůže, ale může si u doprovodu vlaku zažádat o doplatek jízdného za původní cílovou stanici.
Rezervační a jízdní doklady eTiket cestující v lůžkových a lehátkových vozech předkládají vždy ve vytištěné formě A4 a nelze je předkládat pouze formou zobrazení na přenosném elektronickém zařízení (vyjma přímého lůžkového z/do Švýcarska/Rakouska) vždy formou zobrazení na přenosném elektronickém zařízení (mobilní telefon, tablet, notebook) formou ústního sdělení transakčního kódu dokladu, nebo formou zobrazení na přenosném elektronickém zařízení.
Interrail v autobusovém spoji Airport Express na letiště Václava Havla v Praze nebude uznán bude uznán nebude uznán Interrail GlobalPass, ale bude uznán Interrail One Country Pass Czech Republic.
Věková hranice dětí u nabídky City Star při výdeji na ČD je 6 – 15 let 4 – 18 let 6 – 18 let.
Sleva za úsek ČD v 1. vozové třídě v mezinárodní přepravě pro děti (6 – 18 let) se poskytuje (výše slevy 75 %) neposkytuje poskytuje (výše slevy 50 %).
Místenka k Včasné jízdence Evropa na přímý vlak z/do ČR do/z Polska je nabízena za standardní cenu rezervace místa k sezení (3 EUR) se vydává bezplatně se nevydává, protože dálkové vlaky z/do Polska nejsou povinně místenkové.
Chce-li cestující vrátit Včasnou jízdenku Evropa (z důvodu na straně cestujícího) v den odjezdu a později, činí srážka 10 %, minimálně však 10 EUR 100 % 10 %, minimálně však 3 EUR.
U nabídky VJE pro cestující 65+ se za úsek ČD další sleva neposkytuje, vyjma VJE Slovensko a VJE Polsko neposkytuje poskytuje.
Jízdní doklad v relaci ČD - ZSSK a zpět s uplatněním slevy City Star je nutno zakoupit nejpozději 3 dny před odjezdem je možno zakoupit i v den odjezdu je nutno zakoupit nejpozději 1 den před odjezdem.
Nabídka „ČD Vídeň 10x“ je poskytována pro 1. i 2. vozovou třídu 1. vozovou třídu 2. vozovou třídu.
Jízdní doklad ČD - MAV-START a zpět s uplatněním slevy City Star s požadovaným dnem odjezdu 25. července 2019 je nutno zakoupit nejpozději 22. července 2019 23. července 2019 v den odjezdu.
Nabídka „ČD Vídeň 10x“ bude uznána na uvedené trati ve všech vlacích ČD a ÖBB pouze v osobních vlacích ve všech vlacích ČD a Regiojet.
Jízdenky EgroNet jsou vydávány jako nepřenosné zakoupené formou eTiket, přenosné zakoupené u pokladní přepážky přenosné nepřenosné.
Příplatek s povinnou místenkou na vlaky kategorie EIP v Polsku je možné zakoupit u pokladních přepážek ČD s výdejem mezinárodních jízdních dokladů není možné zakoupit u pokladních přepážek ČD s výdejem mezinárodních jízdních dokladů, místenku s příplatkem je nutno zakoupit pouze na území Polska u pokladních přepážek ČD s výdejem mezinárodních jízdních dokladů cestující zakoupí jen místenku, příplatek je nutno uhradit v Polsku u vlakového personálu.
Označení pro Slovenské železnice je ŽS ŽSR ZSSK.
Jízdenky VJE do přímého lůžkového vozu ČD do Švýcarska (Rakouska) lze zakoupit nejpozději 1 den před odjezdem vlaku až do doby odjezdu vlaku (je-li volná kapacita) nejpozději 3 dny před odjezdem vlaku .
Při využití lůžkového příplatku v kategorii TRIPLE ve vnitrostátní přepravě u dopravce CFR je požadován jízdní doklad pro 1. vozovou třídu 2. vozovou třídu 1. vozovou třídu nebo 2 vozovou třídu.
Nabídka EURO-NISA-TICKET se prodává v těchto variantách pro 1 osobu, kolo nebo psa, až pro 5 osob bez ohledu na věk 1 osobu, kolo nebo psa, až pro 5 osob (max. 2 cestující mohou být starší 15 let) 1 osobu, která s sebou může přepravit libovolný počet dětí do 15 let patřících do rodiny (pokladník ani průvodčí tuto skutečnost neověřuje) .
Interrail One Country Pass (IR OCP) pouze pro Belgii lze zakoupit i samostatně nelze samostatně zakoupit, nabídka Interrail v Lucembursku není vůbec akceptována nelze samostatně zakoupit, ale Belgie je součástí IR OCP BENELUX.
V sousedské přepravě mezi ČD a ZSSK je platnost jednosměrných jízdenek 2 dny a zpátečních jízdenek 4 dny jednosměrných jízdenek 4 dny a zpátečních jízdenek také 4 dny jednosměrných jízdenek 2 dny a zpátečních jízdenek 15 dní.
Sleva „GS“ na lůžkové a lehátkové příplatky činí 30 % 50 % 30 % na lůžkové příplatky, 50 % na lehátkové příplatky.
Mezinárodní jízdní doklad vystavený přes pohraniční bod Bohumín Gr. se při jízdě přes pohraniční bod Zebrzydowice Gr. uzná (vyjma nabídky VJE, kde je nutno dodržet povinný přeshraniční vlak) uzná, a to pouze v případě, že si cestující nechá potvrdit tuto skutečnost u pokladní přepážky neuzná .
Jedno lůžkové nebo lehátkové místo smí použít max. 3 osoby, z nichž 2 musí být mladší 10 let smí společně použít nejvýše 2 osoby, z nichž alespoň 1 musí být mladší 10 let smí použít vždy jen 1 osoba.
Platnost nabídky „ČD Dresden 10x“ je 15 dní 6 měsíce 12 měsíců.
Vlaky ÖBB Nightjet v relaci Wien – Venezia/Roma jsou vedeny jako vlaky dle SCIC-NRT s povinnou rezervací s globální cenou (IRT) dle SCIC-NRT bez povinné rezervace .
Právo z přepravní smlouvy v mezinárodní přepravě osob uplatňuje cestující na místě příslušném k jejímu přijetí nebo vyřízení nejpozději do 1 měsíce po skončení platnosti daného jízdního dokladu 3 měsíců od prvního dne platnosti daného jízdního dokladu 3 měsíců po skončení platnosti daného jízdního dokladu.
České dráhy, a.s. jsou povinny vyřídit uplatnění práva z přepravní smlouvy a zpravit cestujícího o uznání nebo zamítnutí jeho požadavku do 1 měsíce ode dne doručení podané žádosti 3 měsíců ode dne doručení podané žádosti 6 měsíců ode dne doručení podané žádosti.
U VJE Švýcarsko/Rakousko na přímý lůžkový vůz, při nákupu u pokladních přepážek ČD, se servisní poplatek nevybírá vybírá (50 Kč) vybírá (100 Kč).
Příslušným místem Českých drah k posouzení žádosti o odškodnění cestujících dle nařízení ES 1371/2007 je místně příslušné RP ZAP OPT Olomouc pokladní přepážka s oprávněním k výdeji mezinárodních dokladů.
U nabídek Vltava-Dunaj Tiket a Vltava-Dunaj Tiket+ jsou jízdní kola přepravována standardně dle ceníku pro přepravu spoluzavazadel a ÚPB bezplatně, a to formou přepravy spoluzavazadel i ÚBP bezplatně formou přepravy spoluzavazadel, služba ÚPB je zpoplatněna.
Za nedodržení klimatických poměrů (nefunkční topení, klimatizace) v mezinárodní přepravě (kdy cestujícího nelze přemístit na jiné vhodné místo) nemá cestující nárok na žádné odškodnění má cestující nárok na odškodnění ve výši 30 Kč, které mu vydá obsluha daného vlaku z POP má nárok na odškodnění formou dobropisu ve výši 25 % z ceny rezervace a ceny jízdného.
Dobropis jako formu odškodnění cestujících v mezinárodní přepravě vydává OPT a cestujícím je zasílá elektronicky na uvedenou e-mailovou adresu cestujícího poštou služební poštou, cestující si dobropis vyzvednou u pokladní přepážky s výdejem mezinárodních jízdních dokladů.
Dobropis má platnost 30 dní 6 měsíců 1 rok.
Dobropis lze uplatnit pouze přes e-shop ČD u všech pokladních přepážek (vnitrostátních i mezinárodních) pouze u pokladních přepážek s výdejem mezinárodních jízdních dokladů.
Jízdní doklad vydaný z POP u obsluhy vlaku uhradit dobropisem nelze lze lze, ale jen jedná-li se o doklady, které platí i v příhraničních oblastech (EGRONET apod.) .
Skupinovou víkendovou jízdenku+Polsko neuznává dopravce Przewozy Regionalne/POLREGIO Koleje Śląskie Koleje Dolnośląskie.
Skupinová víkendová jízdenka+Německo na území Německa ve vlaku kategorie EC bude uznána nebude uznána bude uznána, ale jen s fixním doplatek ve výši 10 EUR .
VJE pouze pro směr z Budapešti do Prahy lze zakoupit (je-li dostupný kontingent) nelze samostatně pro tento směr zakoupit nelze zakoupit, cestujícího odkažte na internetové stránky maďarských železnic.
Žádost o odškodnění (v případě zpoždění vlaku) v mezistátní přepravě je nutné podat do 6 měsíců po skončení jízdy 3 měsíců po skončení jízdy 1 měsíce po skončení jízdy.
Jízdní doklad VJE Maďarsko lze ze strany cestujícího vrátit, a to nejpozději do 23:59 hod. sedmého dne, který předchází prvnímu dni platnosti do 23:59 hod. dne, který předchází prvnímu dni platnosti v den odjezdu .
Servisní poplatek k VJE se při UPPS ze strany cestujícího nevrací vrátí v plné výši vrátí ve výši 50 % ze zaplacené částky Servisního poplatku.
Na lůžkový příplatek na sezónní spoj v relaci Bohumín – Łeba/Hel cestující s volnou jízdenkou FIP může uplatnit slevu „GS“ nemůže uplatnit slevu „GS“ může uplatnit slevu „GS“, rodinný příslušník však nemůže slevu uplatnit.
Síťové jízdenky Eurail vydává pouze označená pokladní přepážka ve stanici Praha hl. n. vydávají pouze označené pokladní přepážky ve stanici Praha hl. n., Praha-Smíchov, Praha-Libeň a Praha Masarykovo nádraží se na území České republiky nevydávají.
Rezervace míst k sezení u slevy pro školní skupiny do Německa (např. Brno – Berlín na vlak EC 172 Hungaria) se vydávají bezplatně, je nutno kontaktovat skupinu dispečinku rezervací CZS a na přidělená místa sepsat ruční psaný rezervační doklad 4308 jsou zpoplatněny (standardně 3 EUR/osoba) se vydávají bezplatně (s využitím rezervačního kódu 20 „gratis“).
V rámci jednoho odbavení na jízdenku City Star může být odbaveno max. 5 osob, přičemž pouze dvě osoby mohou být starší 26ti let 10 osob 5 osob.
Jízdní doklady vydané dle tarifu SCIC-NRT u dopravce Koleje Mazowieckie budou uznány, ale pouze ve formě eTiket nebudou uznány budou uznány.
MPS EURegio nelze vystavit pro relaci Znojmo – Retz Brno – Linz Brno – FlughafenWien.
Dobropis vydává OPT cestujícím na bílém papíru formátu A4 na tiskopise vnitrostátní jízdenky na tiskopise mezinárodní jízdenky RCT 2 .
Nabídku City Star do Řecka/TRAINOSE nelze vystavit - byla zrušena je možné vystavit jen do stanic Atény a Soluň je možné vystavit do všech bodů NRT TRAINOSE /Řecko .
Doprovázené děti do 15 let v doprovodu dospělé osoby při výdeji na ČD lze po ÖBB bezplatně přepravit k VJE Rakousko i jízdenkám vydaných dle SCIC-NRT jízdenkám vydaných dle SCIC-NRT VJE Rakousko.
Skupinová víkendová jízdenka+Polsko platí v sobotu nebo v neděli v sobotu nebo v neděli nebo ve dnech uznaných státem jako svátek v ČR v sobotu nebo v neděli nebo ve dnech uznaných státem jako svátek v ČR nebo v Polsku.
Dítě do 4/6 let (držitel ZTP/P) s omezenou schopností pohybu a orientace (PRM), které cestuje bezplatně (na základě věku) nemá nárok na bezplatnou přepravu průvodce má nárok na bezplatnou přepravu průvodce má nárok na bezplatnou přepravu průvodce pouze v případě zakoupení zpáteční jízdenky.
Jednosměrné jízdenky pro cestující s omezenou schopností pohybu a orientace a jejich průvodce lze vystavit pouze prostřednictvím aplikace Můj Vlak nelze vystavit, v prodeji jsou zásadně zpáteční jízdenky lze vystavit.
Jako doprovázené děti (4 – 12 let) k nabídce Interrail v kategorii pro seniora (60+) nelze takto děti přepravovat lze přepravit maximálně 1dítě lze přepravit maximálně 2 děti.
Nárok na bezplatnou přepravu průvodce k cestujícím s omezenou schopností pohybu a orientace se při výdeji na ČD prokazuje průkazem ŤZP/S ZTP ZTP/P.
Cestující ztrácí nárok na rezervaci v lůžkové a lehátkovém voze, jestliže místo neobsadí nejpozději do 60 minut po odjezdu vlaku ze stanice, ze které mu bylo zajištěno 15 minut po odjezdu vlaku ze stanice, ze které mu bylo zajištěno 30 minut po odjezdu vlaku ze stanice, ze které mu bylo zajištěno.
Denní autovlak umožňuje přepravu automobilů z Prahy do stanice spoj byl zrušen (v nabídce jsou jen noční spojení) Poprad-Tatry Košice (posilový spoje, jede zpravidla v pátek na Slovensko a zpět se vrací zpravidla v neděli).
Slevu RAILPLUS na nákup úsekové jízdenky Berlin – Hamburg lze uplatnit, ale jen v případě, že úseková jízdenka bude navazovat např. na VJE (Brno – Berlin), přímou jízdenku NRT (Děčín – Berlin) apod. lze uplatnit, a to bez omezení nelze uplatnit, a to za žádných okolností .
Za „přímou jízdenku“ nepovažujeme jízdní doklad vydaný ČD pro relaci Berlin – Praha – Wien KútyGr. – Budapest Graz – Linz.
U mezinárodních jízdních dokladů vydaných pro děti, žáky a studenty, cestující 65+ a cestující ZTP (ZTP/P) doplatek do 1. vozové třídy není možný je možné dokoupit pouze u pokladních přepážek je možné dokoupit pouze u průvodčího ve vlaku, a to jen do státní hranice.
K lůžkovému příplatku SINGLE v oddíle DELUXE v relaci Praha – Nové Zámky se předkládá jízdní doklad pro 2. vozovou třídu (uzná se i jízdní doklad pro 1. vozovou třídu) 1. vozovou třídu 2. vozovou třídu za úsek ČD, z pohraničního bodu ČD/ZSSK do stanice Nové Zámky je nutno vystavit doplatek do 1. vozové třídy.
VJE Maďarsko je v prodeji pro dopravce MÁV i GYSEV pouze pro MÁV pouze pro GYSEV.
Přeprava zvířat v lůžkových vozech v přepravě mezi ČD-ZSSK je povolena bez jakýchkoliv omezení není povolena (vyjma vodících/asistenčních psů), a to ani formou ručního zavazadla není povolena (vyjma vodících/asistenčních psů), formou ručního zavazadla je možno zvíře přepravit.
Věková hranice pro mládež u nabídky Interrail je stanovena na 12 – 26 let 12 – 28 let 6 – 18 let.
Síťovou jízdenku Interrail je možné vrátit před začátkem její platnosti se srážkou 100 % z ceny jízdenky 50 % z ceny jízdenky 15 % z ceny jízdenky.
Jízdní doklad eTiket z Plzně do Varšavy musí být validován (u pokladní přepážky ČD nebo u vlakového personálu) nemusí být validován (u pokladní přepážky ČD nebo u vlakového personálu) musí být validován pouze v případě, že cestující využije z Prahy do Varšavy lehátkový nebo lůžkový vůz .
VJE Německo pro autobusové linky DB IC BUS nelze zakoupit do Mannheimu Mnichova Norimberku.
Ubytovací voucher pokladník vydá nemůže-li cestující pokračovat v cestě tentýž den a nelze použít alternativní přepravu; o číslo souhlasu pro vydání ubytovacího voucheru pokladník požádá CZS pouze na pokyn dispečera v případě přerušení provozu (nepříznivé počasí, nehody na trati atp.).
Držitelé sítových jízdenek (např. Interrail, Eurail, FIP) do vlaků IRT (s globální cenou) mohou zpravidla nastoupit bez formalit musí zakoupit zvláštní příplatek s rezervací (aufpreis) mohou zakoupit zvláštní příplatek s rezervací (aufpreis).
Věková hranice pro doprovázené děti u nabídky Interrail je stanovena na 6 – 15 let 4 – 12 let 6 – 18 let.
Objednávku asistenčních služeb pro cestující PRM při svých cestách z ČR do zahraničí, po zahraničí nebo ze zahraničí zpět do ČR, je cestující povinen předhlásit nejpozději 24 hod. před odjezdem 48 hod. před odjezdem 72 hod. před odjezdem.
Zkratka PRM znamená označení pro Portugalské železnice označení pro osoby, které vlastní síťový jízdní doklad vydávaný v zámoří a platný pro jízdy v celé Evropě u všech železničních dopravců označení pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.
Asistenční služby pro cestující PRM jsou zajišťovány a poskytovány bezplatně za poplatek 5 EUR za každý úkon (požadavek) za poplatek 5 EUR bez ohledu na počet vykonaných úkonů (požadavků).
Report abuse Consent Terms of use