option
My Daypo

Pohyb

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Pohyb

Description:
Fyzika NK

Author:
AVATAR

Creation Date:
05/10/2021

Category:
Science

Number of questions: 15
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Označ dvě základní jednotky rychlosti. km/h m/s mm/s km/min m/h.
Jaké veličiny potřebujeme při počítání pohybu? rychlost vzdálenost (dráhu) čas teplotu gravitační zrychlení.
Napiš značku rychlosti.
Jak se vypočítá rychlost? s : t s × t t : s.
Jak vypočítáš dráhu (vzdálenost)? v : t t : v t × v.
Jak vypočítáš čas? v × s s : v v : s.
Vypočítej v h, jak dlouho půjdeš trasu dlouhou 10 km rychlostí 5 km/h.
Za kolik hodin ujede auto trasu o délce 140 km, jestliže jede rychlostí 70 km/h?.
Za kolik hodin ujede automobil trasu dlouhou 200 km, jestliže jede rychlostí 50 km/h.
Za kolik minut ujede automobil trasu o délce 15 km, jestliže jede rychlostí 60 km/h.
Jakou rychlostí v km/h jede automobil, jestliže trasu dlouhou 20 km ujel za 30 minut?.
Sprinter uběhl dráhu 300 m za 34 s. Jakou rychlostí v m/s běžel?.
Cyril uběhl vzdálenost 60 metrů za 9 sekund. Vypočítej jeho rychlost v m/s. (jedno desetinné místo).
Taťána uplavala dráhu 100 metrů za 2 minuty. Vypočti její rychlost (v m/s). (dvě desetinná místa).
Cyklisté se vydali na výlet. Cesta do cíle vzdáleného 20 km jim trvala 1 h a 15 minut. Jakou průměrnou rychlostí v km/h jeli?.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests