option
My Daypo

Politologie - systémy

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Politologie - systémy

Description:
good luck

Author:
Kalousek
(Other tests from this author)

Creation Date:
22/12/2018

Category:
University

Number of questions: 34
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Kdo má v ČR zákonodárnou iniciativu? ombudsman prezident poslanec senátor Senát zastupitelstvo obce zastupitelstvo kraje ústavní soud vláda skupina poslanců.
Kolik členů má nejvyšší soud USA?.
Jak dlouhé je funkční období Sněmovny reprezentantů USA?.
Ve kterém roce se stalo socialistické Československo federací?.
Německého prezidenta volí: Spolkový sněm Spolková rada Federální shromáždění Kancléř Spolkové shromáždění.
Švýcarského prezidenta volí:.
Ve kterých zemích existuje institut parlamentního člunku? Francie Španělsko Srbsko Itálie Velká Británie Slovensko.
Jakým způsobem se volí do dolní komory francouzského parlamentu? dvoukolový většinový systém poměrný systém smíšený volební systém (37 % poměrně, 63 % většinově) smíšený volební systém (63 % poměrně, 37 % většinově) Francie mě nezajímá, stejně se zase vzdají.
Konstruktivní vyslovení nedůvěry se používá v těchto zemích: USA Slovensko SRN Francie Itálie Maďarsko Polsko Česká republika Chorvatsko Belgie.
Způsob volby dolní komory parlamentu: Česká republika USA Francie Španělsko Německo Rusko Švýcarsko.
Původ cleavages Město vs. venkov Církev vs. stát Centrum vs. periferie Zaměstnavatelé vs. pracující.
Ve kterém roce vznikla francouzská UMP?.
Které strany můžeme označit za mesianistické? ČSSD Strana práce NSDAP HZDS OLaNO DC CDU.
Ze které cleavage vzniklaly agrární strany? Město vs. venkov Církev vs. stát Zaměstnavatelé vs. pracující Centrum vs. periferie.
Co znamenal tzv. devoluční proces za vlády Tonyho Blaira ve Velké Británii? znárodňování průmyslu převádění pravomocí na národní parlamenty přechod na konzervativnější hodnoty tvorba koalic stahování vojáků z ozbrojených konfliktů.
Kam můžeme zařadit nizozemskou stranu D66? konzervativní sociálně-liberální krajně pravicová krajně levicová.
Za jaký typ systému můžeme podle Sartoriho rozdělení označit stranický systém Polska po parlamentních volbách v roce 1991?.
Přiřaď. Dík. portugalská Národní jednota španělská Falanga KSSS.
Složení "Pětky": Rudolf Bechyně Alois Rašín Jiří Stříbrný Antonín Švehla Jan Šrámek.
Typy koaličních vlád za První republiky: vláda Antonína Švehly 1926-1929 vláda Karla Kramáře 1918-1919 vláda Františka Udržala 1929-1932 vláda Vlastimila Tusara 1919-1920.
Ve kterých letech byl zvolen Tomáš Garrigue Masaryk za československého prezidenta?.
Premiéři za Druhé republiky v Československu: František Udržal Emil Hácha Jan Syrový Klement Gottwald Rudolf Beran Rudolf Bechyně.
Která strana získala na Slovensku ve volbách v roce 1946 nejvíce hlasů? KSČ DS ČSSD ČSNS DSSS.
Kdo byl prvním premiérem Třetí republiky v ČSR?.
Změny na kterém úřadě byly v ČSR důvodem k podání demise 12 nekomunistických ministrů v roce 1948?.
Jak se nazývala nejvýznamnější politická strana fungující za Protektorátu Čechy a Morava?.
Které výbory musí v Poslanecké sněmovně ČR vždy existovat? mandátový a imunitní ústavně právní volební hospodářský petiční rozpočtový organizační zemědělský zahraniční.
Které pravomoci prezidenta ČR nemusí být opatřeny kontrasignací? jmenování Bankovní rady ČNB jmenování premiéra a členů vlády jmenování rektorů a profesorů udělování amnestie jmenování prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu vyhlašování voleb do Poslanecké sněmovny a do Senátu jmenování soudců Ústavního soudu jmenování a povyšování generálů.
Ze kterých stran se skládala Čtyřkoalice, která se v tomto složení účastnila senátních voleb roce 1996? ČSSD ODS KDU-ČSL US ODA KSČM OF SPR-RSČ DEU.
Poloprezidentský systém znamená podle Duvergera: střídání parlamentní a prezidentské fáze syntéza parlamentního a prezidentského systému.
Jaký zákon (kromě změn ústavy) může být předmětem lidového hlasování v Rakousku? schválený a podepsaný schválený, ale nepodepsaný neschválený.
Jaká je klauze pro vstup samostatně kandidující strany do dolní komory nizozemského parlamentu? 0,666 % 4 % 5 % 3 % 10 %.
Které strany patří podle Duvergerovy terminologie do masových stran? fašistické sociálně-demokratické komunistické.
Základní rysy podle Lijpharta: sdílení exekutivní moci vyvážený bikameralismus decentralizace centralizace korporativismus převaha vlády nad parlamentem většinový volební systém nepsaná ústava multipartismus jednobarevné vlády.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests