option
Questions
ayuda
daypo
search.php
ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ON poválečné literární směry
COMMENTS STATISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
poválečné literární směry

Description:
4. ročník CJL

Author:
D. Babůrková

Creation Date: 10/07/2013

Category: Literature

Number of questions: 15
Share the Test:
New CommentNuevo Comentario
No comments about this test.
Content:
Ve kterých letech se odehrála 2. světová válka? 1914 - 1920 1938 - 1944 1939 - 1945 1950 - 1956.
V následujících zemích se po 2 svět. válce dostal k moci totalitní režim Která mezi ně nepatří? Polsko Itálie Kuba Československo.
Co znamená pojem studená válka? neválečný konflikt zaměřený na ekonomické a politické akce zmrazení veškerých politických, ekonomických a kulturních vztahů mezi Evropou a Amerikou diplomatický konflikt o vlastnictví Aljašky válečný konflikt mezi SSSR a USA.
Směr, který se zaměřuje na zobrazení každodenního života obyčejných lidí se nazývá nový román magický realismus neorealismus postmodernismus.
Nesouvislý děj, jazyk neplní funkci dorozumívací, je charakteristický pro beatniky postmodernismus existencionalismus absurdní literaturu.
Který směr kombinuje různé žánrové postupy a umožňuje různé interpretace? postmodernismus triviální literatura rozhněvaní mladí muži neorealismus.
K jakému směru patří autoři, kteří se vysmívali tradičním americkým hodnotám a provokovali společnost? existencionalismus rozhněvaní mladí muži absurdní literatura beatnici.
J.P. Sartre a A. Camus jsou představitelé postmodernismu magického realismu existencionalismu beatníků.
G. G. Márquez a Č. Ajtmatov jsou představitelé magického realismu rozhněvaných mladých mužů posrmodernismu nového románu.
Proti zavedenému anglickému pořádku, proti pokrytectví a kariérismu vystupovali beatnici existencionalismus rozhněvaní mladí muži triviální literatura.
Který směr experimentuje s jazykem, v díle často chybí časová chronologie, postavy jsou nezřetelné? magický realismus existencionalismus postmodernismus nový román.
Umberto Eco je představitelem beaníků rozhněvaných mladých mužů triviální literatury postmodernismu.
Arthur Hailey je představitelem existencionalismu nového románu rozhněvaných mladých mužů triviální literatury.
Alberto Moravia je představitelem nového románu neorealismu absurdní literatury postmodernismu.
K. Amis a J. Wain jsou představitelé beatníků absurdní literatury rozhněvaných mladých mužů magického realismu.
Report abuse