We use cookies to personalize your experience. If you continue browsing you will be accepting its use. More information.
option

Prijímacie skúšky biológia 361-380

INFO STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Prijímacie skúšky biológia 361-380

Description:
361-380

Author:
Stela
(Other tests from this author)

Creation Date:
02/12/2019

Category:
University
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
TAKE THE TEST
Last comments
No comments about this test.
Content:
361. U starej matky sa vyskytol autozomálne recesívny znak. Jej dcéra tento znak nemá. Aká je pravdepodobnosť, že ani vnúča nebude mať tento znak, ak je jeho otec dominantný homozygot pre daný znak: 50% 0% 75% 100% polovičná bude ho mať vždy nebude ho mať tri štvrtiny .
362. Genotyp jedinca homozygota dominantného pre uvedené znaky je: AaBb AABb AABBCC AA AaBBCC AABB AABBCcDD BBCC.
363. Pri krížení heteroygota s homozygotom recesívnym platí, že: utvárajú sa dva typy gamét u jedného rodiča sú gaméty rovnaké a u druhého rôzne pri oplodnení, vznikajú také isté kombinácie alel, aké mali rodičia heterozygoti a homozygoti recesívni vznikajú s rovnakou pravdepodobnosťou utvára sa jeden typ gamét u jedného rodiča sú gaméty rovnaké a u druhého rovnaké pri oplodnení, vznikajú odlišné kombinácie alel, aké mali rodičia heterozygoti a homozygoti recesívni vznikajú s rôznou pravdepodobnosťou .
364. Ak má jedinec genotyp: AaBb je heterozygot pre obidva znaky aaBB je recesívny homozygot pre prvý znak a dominantný homozygot pre druhý znak CCDDEE je recesívny homozygot pre všetky 3 sledované znaky eeFF - znázorňuje dihybrida BbCC - znázorňuje tetrahybrida CCdd je recesívny homozygot pre prvý znak a dominantný homozygot pre druhý znak AABB znamená to, že obaja rodiačia mali krvnú skupinu kodominantne AB AaBbCCDdEeFf je heterozygot pre všetky uvedené znaky .
365. Matka má krvnú skupinu B a jej dieťa má krvnú skupinu A. Otcom dieťaťa môže byť muž s krvnou skupinou: homozygotne A, ak má matka heterozygotne B heterozygotne A, ak má matka heterozygotne B heterozygotne A, ak má matka homozygotne B kodominantne AB, ak má matka heterozygotne B kodominantne AB, ak má matka homozygotne B kodominantne AB, bez ohľadu na genotyp matky homozygotne 0, ak má matka heterozygotne B homozygotne 0, ak má matka homozygotne B .
366. Genotyp dihybrida heterozygota pre prvý znak a homozygota recesívneho pre druhý znak je: Aabb CcDD AaBB AaBb Bbcc Ccdd AAbb bbCc.
367. Mutácie, pri ktorých sa mení počet chromozómov, ale nemenia sa gény ani štruktúra chromozómov sa nazývajú: genómové chromzómové génové genofondové diploidné haploidné hypodiploidné triploidné .
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
INFO
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests