option
My Daypo

Rasa a etnicita

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Rasa a etnicita

Description:
1. test

Author:
Veronika Gecová
(Other tests from this author)

Creation Date:
29/10/2013

Category:
Driving Test

Number of questions: 25
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Spoj: Západní nacionalismus východní nacionalismus.
Občanem je ten, který se hlásí k hodnotám Francouzské revoluce, které reprezentují státní instituce:.
Spoj: Gellner Anderson Billie.
Kolektivita endogenní podle van der Bergheho: rasy, kasty, etnické skupiny sousedství, politické strany, sportovní kroužky.
Pojetí národů: Primordialismus konstruktivismus.
Barša, 5 postojů: rasistický segregacionismus kulturní segregacionismus rasistický paradox liberální asimilacionismus liberálně-kulturní pluralismus.
Pokládá staré civilizace za předchůdce současných. Kultury jsou považovány za pouhé vývojové féze jedné kultury (Levi Strauss):.
Tři základní složky postoje:.
Teorie vzniku předsudků: Frustračně agresivní teorie Teorie autoritářské osobnosti Teorie anomie teorie egocentrismu teorie socializace konfliktualistická teorie.
Kdo je považovaný za otce rasistických teorií:.
Je to pohled na národnostní menšinu, který ji charakterizuje pomocí vněj char., jazyka, těla, kultury Objektivistický pohled Konstruktivistický pohled.
Druhy diskriminace: institucionální osobní pozitivní.
Přesvědčení, že hodnotové stanovisko, opírající se o vlastní způsob života vyj. obecně platné hodnoty, které mohou být východiskem pro univerzální posuzování a hodnocení:.
Arnošt Gellner, definice národa: kulturní definice voluntaristická definice.
Způsoby sociální genetiky: one-to-one a on-the job metoda centralizovaná metoda.
Který z vývojových stádií předsudků zahrnuje jemné vtipy v televizi? latentní rasismus vyhýbání se menšinám participace fyzický útok vyhlazení.
Proces pohlížející na členy skupiny jako by byli všichni stejní:.
Denotace, konotace, mýtus: denotace konotace mýtus.
Rasistické teorie: Arthur de Gobineau La Pouge Sociální darwinismus Chamberlain Galton.
Ras.předsudky zůstávají proto, že je možné takto udržovat rozdíly mezi těmi, co by se mohli spojit:.
Lepší termín pro geny (hardware), každé chování je kulturně naučené, je to software:.
Který mýtus uplatňoval mystické spojení s krví (Beneš, Češi x Slováci, nová krev): Herderovský princip prosperita první republiky svatováclavský mýtus mýtus o teritoriu - pověsti spojené s určitou krajinou mýtus o útlaku - bez něj by nebylo možné národ stvořit mýtus o společném původě mýtus o emancipaci a znovuzrození.
Kdo tvrdí, že to, co pohánělo nacionalismus byla modernizace a urbanizace, neutrální pohled?.
Stádia přeměny nacionalismu, kdy vznikly predispozice pro 1.sv. a právo na sebeurčení? Doba versailleská Vídeňské uspořádání etnické čistky - pokrevní přístup k identitě, Čechem je jen ten, kdo je Čech oslabení národního cítění.
Spoj: Habermas Deutsch Klasický nacionalismus Panslavismus cíl nacionalismu cíl patriotismu Hall.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests