option

Review fyziology

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Review fyziology

Description:
10 questions

Author:
I.S.
(Other tests from this author)

Creation Date:
07/10/2020

Category:
Science

Number of questions: 11
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Páteř člověka se skládá zpravidla: a) ze 7 krčních, 12 hrudních, 5 bederních, 4 křížových a 4-5 kostrčních obratlů b) ze 7 krčních, 12 hrudních, 5 bedermích, 4 křížových a 5-6 kostrčních obratlů c) z 5 krčních, 12 hrudních, 5 bederních, 5 kostrčních obratlů d) ze 7 krčních, 12 hrudních, 5 bederních obratlů, kosti křížové a kostrční kosti.
Pojmem homeostáza označujeme: a) adaptivní hodnotu organismu b) stálost vnitřního prostředí organismu c) pravidelně se opakující změny fyziologických dějů d) proces ustálení dechové a tepové frekvence po zatěžkávajícím fyzickém výkonu.
Průměrná délka přežití erytrocytu v organismu člověka je: a) 120 dní b) 1 - 2 dny c) 30 dnů d) 1,5 roku.
K hemolýze erytrocytů dochází: a) v hypotonickém prostředí b) v hypertonickém prostředí c) účinkem látek porušujících lipidy v membráně erytrocytu d) následkem vysokých a nízkých teplot.
Aglutinace je: a) proces srážení krve b) proces pohlcování cizorodých látek c) shlukování červených krvinek d) proces vyšetřování aglutinogenů.
Srdeční automacie je: a) řízena ústředím v mozečku b) řízena periferními nervy c) ovlivňována působením adrenalinu d) zajišťována centrem, které se nachází v samotném srdečním svalu.
V důsledku inkompatibility v Rh systému může být dítě postiženo novorozeneckou žloutenkou v případě: a) jsou-li otec i matka Rh negativní b) je-li otec Rh negativní a matka Rh pozitivní c) je-li matka Rh negativní a otec Rh pozitivní d) je-li matka Rh negativní a dítě Rh pozitivní.
Vyberte správná tvrzení o dýchací soustavě: a) hrtan přechází v průdušnici (trachea), jejíž stěna je zpevněna podkovovitými chrupavkami b) vnitřní povrch plicních sklípků (alveolů) je pokryt surfaktantem c) nosní sliznice je kryta řasinkovým epitelem bohatým na hlenové buňky d) hlavní průdušky (bronchi) vstupují do plic, kde se postupně větví na menší průdušky a dále na průdušinky (bronchioli).
Řízení dýchacích pohybů: a) je ovlivňováno změnou koncentrace C02 a 02 v krvi b) se uskutečňuje přes dýchací centrum v prodloužené míše c) probíhá prostřednictvím chemoreceptorů v aortě a krkavicích d) je ovlivňováno ústřední nervovou soustavou.
Vnitřní dýchání: a) je výměna dýchacích plynů mezi krví a plícemi b) je výměna C02 a 02 mezi krví a alveolárním vzduchem c) probíhá v plicních sklípcích d) je výměna C02 a 02 mezi krví a tkáněmi.
V ústní dutině probíhá enzymatické štěpení: a) polysacharidů b) polysacharidů i oligosacharidů c) bílkovin d) tuků.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests