option
My Daypo

Riman

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Riman

Description:
Mix riman

Author:
David Hájek
(Other tests from this author)

Creation Date:
27/11/2020

Category:
University

Number of questions: 19
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Co jsou to digesta ? .
Význam římského práva - vyber všechny správné odpovědi neobyčejně důkladné propracování tzv. práva soukromého je to zdroj pro ostrovní právo (VB) + právo ve státech (USA) položeny základní principy fungování práva a zákona nadčasovost.
Jaké byly 3 epochy římského státu ? .
Proč vznikl tzv. Zákon 12 tabulí ? .
Jaké byly hlavní znaky tzv. Legisakčního procesu ? .
Jaké fáze má legisakční proces + jejich stručná charakteristika ? .
Co byl formulový proces ? .
Jaké výhody měl římský občan oproti neřímskému občanu ? právo ius comercii, ius connubii může uzavírat manželství a plodit děti, které budou uznány jako manželské dle ius civile nemůže mít otcovskou moc v Římě nemá volební právo a nemůže být zvolen může sepisovat závěti podle římského práva stojí pod ochranou ius civile v soukromém právu není nositel práv a povinností podle římského práva.
Charakterizuj otroka.
Jak vznikalo otroctví ? ( alespoň 3 možnosti).
Kdo to byl pater familias ? .
Jaké postavení měla žena v ŘP ? .
Kdy se v ŘP nabývá zletilosti ? .
Rozdíl mezi agnátským a kognátským příbuzenstvím ? .
Jaké jsou překážky manželství ? Římské občanství Nedospělost Určitý stupeň příbuzenství Stejné postavení v sektoru veřejného práva.
Co bylo věno (Dos) ? .
Mohlo manželství zanikout vůle jedné strany ? Ne Ano, ale pouze ze strany muže Ano, ale pouze ze strany ženy Ano, a to i ze strany muže, tak ze strany ženy.
Co to byl tzv. "Konkubinát" ? .
Co to bylo tzv. "Contubernium" ? .
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests