option
My Daypo

Rostliny

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Rostliny

Description:
NK přírodopis

Author:
AVATAR

Creation Date:
24/04/2022

Category:
Science

Number of questions: 41
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Kde se nacházejí semena nahosemenných rostlin?.
Nahosemenné rostliny mají svůj název kvůli tomu, že jejich semena nemají: oplodí plodiny okolí.
Které nahosemenné rostliny mají semena uložena podobně jako krytosemenné rostliny? tis jalovec smrk borovice zerav.
Šištice se skládají ze šupin přirostlých na *****.
Co znamená, že jsou rostliny větrosnubné? opylují se pomocí větru získávají živiny pomocí větru.
Pylová zrna nahosemenných rostlin dopadají přímo na *****.
Jaké skupiny nahosemenných rostlin existují? jinany jehličnany jírovce jasany.
Kdy dosáhly jinany největšího vývoje? v prvohorách v druhohorách ve třetihorách v současnosti.
Jediný současný zástupce jinanů je jinan *****.
Označ informace o jinanu dvoulaločném, které jsou pravdivé: listy mají vějířovitý tvar na podzim mění barvu ze zelené na žlutou má malá semena volně roste v Číně v evropských podmínkách se nedá pěstovat.
Latinský název jinanu dvolaločného je: ginkgo biloba granko buloba gyneko baloba.
Jehličnany tvoří ***** skupinu nahosemenných rostlin. největší nejmenší nejohroženější.
Je pravda, že jehličí jsou vlastně listy? ano ne.
Který jehličnan na zimu opadá?.
K čemu slouží jehličnanům pryskyřičné kanálky? chrání před dřevokaznými houbami lákají dřevokazné houby zabraňují vniku škůdců (např. lýkožrouta) vyživují strom pryskyřicí.
Která část šištice tvoří pylová zrna?.
Kolik vajíček většinou nese každá šupina šištice? (odpověz číslem).
Po oplození se vajíčka přemění na ***** semena.
Spoj osud samičích šištic po dozrání se zástupci stromů, kterých se to týká: smrk borovice jalovec.
Dají se stromy rozeznat i podle šišek? (ano/ne).
Co způsobuje rozevírání šišek, které jsou jinak semknuté? sucho vlhko teplo zima.
Označ zástupce nahosemenných rostlin. smrk borovice jedle modřín tis jalovec dub buk lípa.
Na které polokouli roste smrk přirozeně? na severní na jižní.
Jakou barvu můžou mít jehlice smrku? stříbřitou zelenou šedou zlatou žlutou.
Smrkové šišky: se tyčí vzhůru visí dolů.
Nejznámějším zástupcem smrku u nás je smrk *****.
Smrk je citlivý na čistotu ovzduší. ano ne.
Smrk se používá ve stavebnictví a nábytkářství, protože má tvrdé dřevo. ano ne.
Smrk má hluboký kořenový systém, takže se nedá snadno vyvrátit větrem. ano ne.
Borovice jsou jak stromy, tak keře. ano ne.
Jehlice borovice jsou vždy ve svazku po dvou. ano ne.
Borovice jsou nenáročné na životní podmínky. ano ne.
Nejznámější borovicí u nás je borovice *****.
Borovici vyhovuje kyprá hlinitá půda. (ano/ne).
Borovice kleč roste: na celé severní polokouli (Severní Amerika, Evropa) pouze u moře v písčité půdě (Chorvatsko) převážně v horách (Krkonoše).
Naší nejznámější jedlí je jedle *****.
Které informace o jedli jsou pravdivé? je citlivá na čistotu prostředí šišky se rozpadají v současnosti se stále více rozšiřuje jehlice jsou hodně ostré a pichlavé šišky rostou vzpřímeně.
Spoj informace o stromech s jejich zástupci. roste ve vyšších polohách na podzim jehlice zežloutnou a opadají používá se na nábytek mnoho druhů od plazivých rostlin po stromy má modré plody podobné borůvkám vyrábí se z něj alkohol borovička může být jako strom i jako keř má červené plody plody jsou uloženy v míšku nemá pryskyřičné kanálky.
Nejjedovatějším jehličnanem je.
Která látka v tisu je jedovatá?.
Která jediná část tisu není jedovatá?.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests