Questions
ayuda
option
My Daypo

ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ONSAP WM Polish

COMMENTS STATISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
SAP WM Polish

Description:
OMM Systemy Informatyczne Sp. z o.o.

Author:
Owsianowski
(Other tests from this author)

Creation Date:
06/07/2011

Category:
Computers

Number of questions: 47
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
Dragomir ( uploaded 11 years )
Can anyone translate in English, PLS?
Answer
Content:
Podaj rodzaje typów magazynów. Blokowy Wysokiego skladowania Kompletacyjny Rotacyjny.
Co definiuje jednorodnosc w parametrach typu magazynu? Mozliwosc wydawania zapasów Mozliwosc przyjmowania kwantów Mozliwosc skladowania w miejscu skladowania róznych lub tylko tych samych towarów Wysokosc jednostki skladowania.
Jakie transakcje moga pokazac zapas materialu w miejscach skladowania? LT27 LX02 LS24 LT24.
Jakie stwierdzenie o kwancie jest poprawne? Kwant to najmniejsza niepodzielna czesc zapasu charakteryzujaca sie innymi danymi w miejscu skladowania dla materialu, jednostki skladowania, zakladu, skladu, typu zapasu i numeru zapasu specjalnego. Kwant to najmniejsza niepodzielna czesc zapasu charakteryzujaca sie innymi danymi w miejscu skladowania dla materialu, partii, jednostki skladowania, zakladu, skladu, typu zapasu i numeru zapasu specjalnego. Kwant to najmniejsza niepodzielna czesc zapasu charakteryzujaca sie innymi danymi w miejscu skladowania dla jednostki skladowania, zakladu i skladu. Kwant to najmniejsza niepodzielna czesc zapasu charakteryzujaca sie innymi danymi w miejscu skladowania dla materialu i jednostki skladowania.
Jakie dane, miedzy innymi charakteryzuja zlecenie przeniesienia? Numer ruchu WM Informacja skad nalezy pobrac towar Informacja dokad nalezy pobrac towar Informacja ile towaru nalezy pobrac.
Podaj, która z transakcji ponizej pozwala na przegladanie zlecen przeniesienia dla materialu? LT24 LT01 LT23 LT03.
Podaj, która z transakcji ponizej pozwala na przegladanie zlecen przeniesienia dla palety? LT10 LT01 LT27 LT03.
Podaj, która z transakcji ponizej pozwala na utworzenie nowego miejsca skladowania? LT10 LX17 LS03N LS01N.
Czy modul WM przechowuje informacje o wartosci zapasu? Tak Nie W niektórych przypadkach tak Tylko w procesie inwentaryzacji.
Gdzie przechowywana jest informacja o strukturze opakowan dla materialu? W danych podstawowych dla materialu w zakladce Gospodarka Magazynowa 1 W danych podstawowych dla materialu w zakladce Gospodarka Magazynowa 2 W danych dodatkowych dla materialu W danych palety.
Gdzie przechowywana jest informacja o sciezce kompletacji? W danych podstawowych miejsca skladowania W danych sterowania kompletacja Na terminalach radiowych W module MM.
Jakie zakladki w danych podstawowych materialu sa wlasciwe dla WM? Gospodarka Magazynowa 1 Gospodarka Magazynowa 2 Dane podstawowe 1 Dane Ogólne Magazynowania.
Czy magazyn w strukturze organizacyjnej SAP musi byc przypisany do Skladu? Tak Nie.
Czy magazyn WM moze obejmowac kilka skladów? Tak Nie.
Czy sklad MM moze miec przypisanych kilka magazynów WM? Tak Nie.
Co to jest strategia? Jest to algorytm przeniesienia Jest to algorytm, który definiuje gdzie - do jakich miejsc skladowania - nalezy umiescic alokowane towary Jest to algorytm podzialu zlecenia przeniesienia Jest to algorytm, który okresla z jakiego miejsca skladowania wydac wydawana towary.
Jak w systemie dzielimy magazyn WM? Na typy magazynów Na sekcje Na miejsca skladowania Na sklady.
Inwentaryzacje WM charakteryzuje: Mozliwosc liczenia terminalami Mozliwosc przeliczana powtórnego Tworzenie arkuszy spisowych dla materialów Tworzenie arkuszy spisowych dla miejsc skladowania.
Wydanie do dostawy wychodzacej w procesie wydan moze byc nastepstwem generowania zlecen przeniesienia do dostawy przychodzacej? Prawda Falsz.
Wydanie do dostawy wychodzacej charakteryzuje sie: Praca reczna poza systemem Generowaniem zlecen przeniesienia do dostawy wychodzacej Aktualizacja statusów na dostawie wychodzacej Ksiegowaniem WZ po kazdej pozycji pobranej.
Jaki status GM na dostawie ma pozycja calkowicie pobrana? A B C D.
Kiedy ksiegowanie dostawy przychodzacej moze byc realizowane? Automatycznie po rozmieszczeniu wszystkich pozycji Recznie Automatycznie po kazdej palecie Nigdy nie moze byc realizowane automatycznie.
Jaki typ magazynu w WM odpowiada za komunikacje z systemem nadrzednym – MM? Typ blokowy Typ jednorodny Typ posredni Typ strefowy.
W jakiej transakcji mozna generowac zlecenia przeniesienia do dostawy wychodzacej? LT02 LT03 LT0F W terminalu.
W jakiej transakcji mozna generowac zlecenia przeniesienia do dostawy przychodzacej? LT02 LT03 LT0F W terminalu.
Podaj numer posredniego typu magazynu dla wydan do dostawy wychodzacej? 911 914 917 916.
Podaj numer posredniego typu magazynu dla wydan do dostawy przychodzacej? 901 902 903 904.
Czym skutkuje zaksiegowanie w MIGO przeksiegowania miedzy materialami? Utworzeniem noty na przeksiegowanie w WM Stanem ujemnym w typie magazynu posrednim 922 dla materialu / partii z którego przeksiegowujemy Stanem dodatnim w typie magazynu posrednim 922 dla materialu / partii na który przeksiegowujemy Zleceniem przeniesienia na wydanie.
Czy kwant to to samo co miejsce skladowania? Tak Nie.
Co to jest Jednostka Skladowania – wymien prawdziwe o niej zdania? Jednostka skladowania to nosnik, na którym system przechowuje kwanty Jednostka skladowania to miejsce skladowania Jednostka skladowania to wlasciwosc zlecenia przeniesienia Jednostka skladowania ma swój wlasny numer w systemie i moze miec wlasna etykiete.
Czy na miejscu skladowania moze byc przechowywanych wiele kwantów? Tak Nie.
Czy jednostka skladowania moze byc karton? Tak Nie.
Jakie procesy sa mozliwe w systemie WM? Pobranie do dostawy wychodzacej Pobranie wielostopniowe do grupy dostaw Zaladunek Kontrola pakowania.
W jakiej transakcji jest mozliwe obserwowanie obciazen w magazynie i przydzielanie magazynierom zadan? LM01 LLMOB LRF1 LRF2.
W jakim miejscu system przechowuje dane dotyczace informacji o osobie, która wygenerowala zlecenie przeniesienia? Na naglówku zlecenia przeniesienia Na pozycji zlecenia przeniesienia Na pozycji zlecenia przeniesienia i pozycji dostawy Na naglówku zlecenia przeniesienia i naglówku dostawy.
W jakim miejscu system przechowuje dane dotyczace informacji o osobie, która potwierdzila zlecenie przeniesienia? Na naglówku zlecenia przeniesienia Na pozycji zlecenia przeniesienia Na pozycji zlecenia przeniesienia i pozycji dostawy Na naglówku zlecenia przeniesienia i naglówku dostawy.
Jaka transakcja pozwala na obserwowanie wypelnienia i kontroli pojemnosci typów magazynów / miejsc skladowania? LX02 LX03 LS24 LX04.
Czy zapas kontroli jakosci moze byc skladowany razem z zapasem nieograniczonego wykorzystania w jednym miejscu skladowania? Tak Nie.
Do czego moze sluzyc transakcja LT0G? Do przegladania stanu zapasów Do wykonania grupowego przeniesienia towarów Do zwrotu towarów z dostawy (typu magazynu 916) do magazynu Do zwrotu towarów z dostawy (typu magazynu 916) do magazynu i aktualizacji statusów na dostawie.
Ile magazynów WM mozna przypisac do jednego skladu MM? Jeden Dwa Trzy Tylko jeden.
Podaj jaki rodzaj jednostki skladowania jest wykorzystywany w CERMAG A1 B1 P1 K1.
Wymien mozliwe metody kontroli pojemnosci. Wedlug wagi Wedlug objetosci Wedlug ilosci zadan Wedlug mozliwosci optymalizacji.
Jakie elementy komunikacyjne posiada terminal radiowy? Skaner Klawiature Ekran Kabel.
Czy miejsce skladowania moze miec swój typ? Tak Nie.
Jaki status GM na pozycji dostawy obrazuje brak wygenerowanego zlecenia przeniesienia? A B C D.
Czy mozna skasowac dostawe wychodzaca, która ma wygenewrowane zlecenia przeniesienia? Tak Nie.
CrossDocking moze byc: Jednokrokowy Dwukrokowy Tylko wielokrokowy Wogóle nie ma takiego procesu.
Report abuse Consent Terms of use